INNSIKT

Hvordan dagligvarehandelen kan tilpasse seg Corona-krisen?

Corona-krisen (COVID-19) påvirker dagligvaremarkedet. Krisen eskalerer tendenser i markedet, og krever tilpasning fra både dagligvareleverandører og kjeder fordi forbrukeratferden er i ferd med å endre seg. Tidshorisonten er usikker, så her gjelder det å være beredt. Fokuser på...

Innovating with Digital in Mind

Despite the relative commonness of online shopping today, many brands still have questions about how to best adapt their innovation strategies for the digital age. It should go without saying, but launching a product in a physical environment is not the same as doing so online. Yet as intuitive as...