INNSIKT

Nielsen kvartalsrapport for dagligvaremarkedet Q3 2018
Report

Nielsen kvartalsrapport for dagligvaremarkedet Q3 2018

Årets to første kvartaler har bydd på beskjeden vekst, men med det gode sommerværet kom også en positiv utvikling i 3. kvartal.

Verdiveksten i dagligvaremarkedet etter tredje kvartal er på +2,3% eller 2,9 Mrd NOK. Målt mot tilsvarende perioder i fjor er 3. kvartal det beste kvartalet så langt i år. Det siste kvartalet står for 42% av den totale verdiveksten hittil i år og vokser med 2,9% mot samme periode i fjor.

Mot tilsvarende periode i fjor (YTD per uke 39) er det REMA 1000 står for den største økningen i andeler med +0,4%-poeng. NorgesGruppen har også en positiv utvikling og går frem med 0,1%-poeng. COOP og Bunnpris går tilbake med henholdsvis 0,3 og 0,1%-poeng. Lavprisskjedene Kiwi, Extra og REMA 1000 har fortsatt en sterk andelsutvikling, se detaljert informasjon om alle kjeder i tabellen under.

Lavpriskjedene øker stadig sin andel av totalmarkedet, og de forsterker sin posisjon både på bekostning av nærbutikker og bredsortimentsbutikker. Både nærbutikker og bredsortiment har nedgang i antall butikker, noe som er med på å forklare deres nedgang i andeler.

På kategorinivå er det Dypfryst Mat, Drikkevarer og Sjokolade/Sukkervarer som har best prosentvis utvikling hittil i år. Veksten innenfor de to sistnevnte kategoriene i stor grad drevet av betydelige prisøkninger som følge av endrede avgiftsnivåer for sukkerinnhold.

Det fine og varme været fra andre kvartal fortsatte videre inn i sommermånedene og har bidratt til en fortsatt  fin vekst for  typiske “sommerprodukter”. Kategorier som småis, hamburgere, skalldyr/sjømat etc har hatt en sterk utvikling i sommerperioden.

Vask- og husholdningsprodukter samt Helse- og skjønnhet er kategoriene med svakest utvikling målt i prosent. I disse kategoriene ser vi til dels stor konkurranse fra andre kanaler som vi antar bidrar til den svake utviklingen innenfor tradisjonell dagligvarehandel.

Hovedkategoriene Drikkevarer og Kjølevarer/Oljer bidrar mest i antall kroner (absolutt vekst) og har en samlet vekst hittil i år på ca 2,1 Mrd NOK (inkl. MVA). I motsatt tilfelle står Vask- og husholdningsprodukter og Helse- og skjønnhet for en samlet negativ utvikling på ca 490 MNOK (inkl. MVA).

Last ned fullstendig rapport

Last ned rapport nå

Nielsen kvartalsrapport for dagligvaremarkedet Q3 2018

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Submit, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.