INNSIKT

The Nielsen Total Audience Report: Q3 2018
Report

The Nielsen Total Audience Report: Q3 2018

Total mediebruk blant voksne amerikanere ligger på 10,5 timer per dag. Vi ser en endring i hvor denne tiden brukes: Nett-tilkoblede enheter, APP/web og bruken av smarttelefoner erstatter gradvis andre plattformer. Disse endringene kommer ikke  overraskende, ettersom nær 7 av 10 husstander har en enhet som er i stand til å strømme innhold, og en tilsvarende andel har tilgang til minimum  en strømmetjeneste.

I denne utgaven av Nielsen Total Audience Report deler vi årlige sammenligninger av mediebruk, for å vise hvordan forbruksadferden har endret seg over tid. I tillegg til standardestimatene for enheter og husstandstyper, har vi sett på hvordan digitalt forbruk har utviklet seg i løpet av det siste året. Rapporten gir også  innsikt i hva som påvirker forbrukerens mediebruk når de får tilgang til strømming av lyd og videoinnhold.

Denne rapporten gjelder det amerikanske markedet.

Last ned fullstendig rapport

Download Now

The Nielsen Total Audience Report: Q3 2018

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Submit, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.