Ved å bruke dette nettstedet, samtykker du til bruk av informasjonskapsler. Vennligst se våre regler for informasjonskapsler for mer informasjon. X

Nielsen kvartalsrapport for dagligvaremarkedet Q3 2018

FMCG and Retail | 10-10-2018

Årets to første kvartaler har bydd på beskjeden vekst, men med det gode sommerværet kom også en positiv utvikling i 3. kvartal.

Verdiveksten i dagligvaremarkedet etter tredje kvartal er på +2,3% eller 2,9 Mrd NOK. Målt mot tilsvarende perioder i fjor er 3. kvartal det beste kvartalet så langt i år. Det siste kvartalet står for 42% av den totale verdiveksten hittil i år og vokser med 2,9% mot samme periode i fjor.

Mot tilsvarende periode i fjor (YTD per uke 39) er det REMA 1000 står for den største økningen i andeler med +0,4%-poeng. NorgesGruppen har også en positiv utvikling og går frem med 0,1%-poeng. COOP og Bunnpris går tilbake med henholdsvis 0,3 og 0,1%-poeng. Lavprisskjedene Kiwi, Extra og REMA 1000 har fortsatt en sterk andelsutvikling, se detaljert informasjon om alle kjeder i tabellen under.

Lavpriskjedene øker stadig sin andel av totalmarkedet, og de forsterker sin posisjon både på bekostning av nærbutikker og bredsortimentsbutikker. Både nærbutikker og bredsortiment har nedgang i antall butikker, noe som er med på å forklare deres nedgang i andeler.

Nielsen Kvartalsrapport Q3 2018

På kategorinivå er det Dypfryst Mat, Drikkevarer og Sjokolade/Sukkervarer som har best prosentvis utvikling hittil i år. Veksten innenfor de to sistnevnte kategoriene i stor grad drevet av betydelige prisøkninger som følge av endrede avgiftsnivåer for sukkerinnhold.

Det fine og varme været fra andre kvartal fortsatte videre inn i sommermånedene og har bidratt til en fortsatt  fin vekst for  typiske “sommerprodukter”. Kategorier som småis, hamburgere, skalldyr/sjømat etc har hatt en sterk utvikling i sommerperioden.

Vask- og husholdningsprodukter samt Helse- og skjønnhet er kategoriene med svakest utvikling målt i prosent. I disse kategoriene ser vi til dels stor konkurranse fra andre kanaler som vi antar bidrar til den svake utviklingen innenfor tradisjonell dagligvarehandel.

Hovedkategoriene Drikkevarer og Kjølevarer/Oljer bidrar mest i antall kroner (absolutt vekst) og har en samlet vekst hittil i år på ca 2,1 Mrd NOK (inkl. MVA). I motsatt tilfelle står Vask- og husholdningsprodukter og Helse- og skjønnhet for en samlet negativ utvikling på ca 490 MNOK (inkl. MVA).