Ved å bruke dette nettstedet, samtykker du til bruk av informasjonskapsler. Vennligst se våre regler for informasjonskapsler for mer informasjon. X

Kvartalsrapport Dagligvarehandel Q2 2018

FMCG and Retail | 11-07-2018

Verdiveksten i dagligvaremarkedet etter andre kvartal er på +2,0% eller 1,7 Mrd NOK. Dette er en noe svakere utvikling enn i første kvartal, noe som  blant annet har en sammenheng med at påsken i år falt i q1 mens påsken 2017 falt i q2.

Lavpriskjedene øker stadig sin andel av totalmarkedet, og de forsterker sin posisjon både på bekostning av nærbutikker og bredsortimentsbutikker. Både nærbutikker og bredsortiment har nedgang i antall butikker, noe som er med på å forklare deres nedgang i andeler.

Mot tilsvarende periode i fjor øker REMA 1000 og NorgesGruppen sine andeler mens COOP og Bunnpris går tilbake. Lavprisskjedene Kiwi, Extra og REMA 1000 har alle en sterk andelsutvikling, se detajlert informasjon i tabellen under.

kvartalsrapport-dagligvarehandel-q2-2018-blue

På kategorinivå er det Dypfryst Mat, Drikkevarer og Sjokolade/Sukkervarer som har best prosentvis utvikling hittil i år. Dog er veksten innenfor de to sistnevnte kategorier i stor grad drevet av betydelige prisøkninger som følge av endrede avgiftsnivåer for sukkerinnhold.

I motsatt tilfelle er det kategoriene Vask- og husholdningsprodukter og Helse- og Skjønnhet som opplever svakest utvikling. I disse kategoriene ser vi til dels stor konkurranse fra andre kanaler som vi antar bidrar til den svake utviklingen innenfor tradisjonell dagligvarehandel.

Hovedkategoriene Fersk mat og Drikkevarer bidrar mest i antall kroner (absolutt vekst) og har en samlet vekst hittil i år på nærmere 1,3 mrd NOK. I motsatt tilfelle står Vask- og husholdningsprodukter og Helse- og skjønnhet for en samlet negativ utvikling på ca 345 MNOK.