Privacy

PERSONVERNERKLÆRING FOR DIGITAL MÅLING

Nielsen bruker sin produsenteide (proprietære) programvare og produkter til å levere digitale måletjenester, som måler og analyserer hvordan forbrukerne forholder seg til medier på tvers av online-, mobil- og ny teknologi, og gjør det mulig for Nielsen å tilby forskningsbasert innsikt i forbrukeratferd. Praksisen som er beskrevet i denne personvernerklæringen, utføres av Nielsen-selskaper som tilbyr digitale måletjenester over hele verden. Finn ut mer om selskapene i Nielsen-gruppen eller kontakt Nielsens personvernavdeling for mer informasjon (se «Kontakt oss» nedenfor for våre kontaktopplysninger).

Denne personvernerklæringen for digital måling gjenspeiler Nielsens generelle digitale målepraksis. Vi tilbyr imidlertid våre digitale måletjenester til kunder over hele verden, og våre kontrakter med kundene kan sette ytterligere grenser for hva vi kan eller ikke kan gjøre med dataene som samles inn når vi leverer slike digitale måletjenester til dem. I noen tilfeller har vi ikke fått tillatelse til å bruke og dele data på alle måtene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Når kontrakten med en kunde bare tillater oss å behandle data for å levere tjenester til kunden, gjør vi vanligvis det som «databehandler» eller «tjenesteleverandør». Når kontrakten med en kunde tillater oss å behandle data for andre formål enn å tilby tjenester til kunden, kan vi gjøre det som «behandlingsansvarlig» eller «virksomhet».

Les personvernerklæringen for nettstedsansvarlige og andre parter som driver nettsteder og applikasjoner du bruker til å få detaljert informasjon om dataene som samles inn på disse nettstedene og applikasjonene, og hvordan de bruker og behandler dataene som samles inn, blant annet gjennom deres bruk av Nielsens digitale måletjenester. Vi krever at våre kunder: lar brukere vite om bruk av måleprodukter og programvare (selv om de kanskje ikke alltid omtaler Nielsen ved navn); sikrer at de har fått egnede tillatelser til å samle inn, bruke og utlevere til oss informasjon som samles inn som følge av deres bruk av Nielsens digitale måletjenester; og sikrer at brukerne får riktige valg med hensyn til innsamling og bruk av informasjonen.

DATAINNSAMLING

Nielsen samarbeider med ulike selskaper, inkludert dataleverandører, annonsører og utgivere for å måle effektiviteten og rekkevidden av innhold som vises eller lyttes til, uansett hva slags enhet folk bruker til å forbruke det. Vi hjelper annonsører med å forstå kampanjeresultater bedre på tvers av TV-, datamaskin- og mobilpublikum.

Slik blir dataene samlet inn: Deltakende selskaper inkluderer Nielsens produsenteide måleprogramvare i innholdet sitt på sine utvalgte nettsteder, annonser, mobilapper, videospillere og andre internett-tilkoblede enheter (for eksempel smart-TV-er), eller de kan gi oss data direkte gjennom tilkoblinger til sine servere og ulike sikre dataoverføringsmetoder. I denne personvernerklæringen viser ordet «innhold» til lyd, video, annonser og andre medier brukerne kan støte på eller involvere seg i. Nielsens måleprogramvare er innebygd i innholdet eller via enhetene du bruker for å samle inn informasjon som hjelper oss med å forstå hvilket innhold brukerne blir utsatt for og samhandler med, og hvilke reklamekampanjer som er effektive.

Den spesifikke informasjonen som samles inn, avhenger av hvordan kundene bruker måleprogramvaren vår. En generell beskrivelse av hvilke typer informasjon vi samler inn og hvordan den brukes, er gitt nedenfor. Vi identifiserer vanligvis ikke (og kan ikke) identifisere eller forsøke å identifisere personene vi samler inn innholdsmålingsdata om. Men hvis du er medlem av et Nielsen-panel, kan vi knytte måledata samlet inn via vår måleprogramvare til deg som beskrevet nedenfor i avsnittene «Hvilke data samles inn» og «Databruk» i denne personvernerklæringen, så vel som i panelmedlemsavtalen din.

Hvilke data samles inn: Avhengig av tjenesten samler Nielsens produsenteide måleprogramvare inn:

 • informasjon om innholdet som ble sett, for eksempel annonsekampanjen, programmet eller episoden som ble sett;
 • informasjon om hvor innholdet ble sett, for eksempel nettstedet eller appen; og
 • generell informasjon om nettleseren eller enheten som innholdet ble sett på, for eksempel om brukeren så innhold på et nettbrett eller en smarttelefon, unikt
  semi-vedvarende enhetsidentifikatorer som kan omfatte annonseringsidentifikator for mobilenheter, IP-adresse og/eller informasjonskapselidentifikator, og operativsystemet som er i bruk.

Vi sporer ikke eller samler inn informasjon om brukernes aktiviteter på tvers av nettsteder eller applikasjoner.  Dataene vi samler inn, kan samsvares med data fra Nielsen-paneldeltakere eller andre selskaper som gjenkjenner sine egne brukere, eller som samler inn data om forbrukere generelt, for eksempel sosiale medieselskaper eller e-handelsselskaper. Disse andre selskapene gir Nielsen aggregert eller avidentifisert publikumsstatistikk (for eksempel alder og kjønnssammensetning blant et publikum). Vi forteller ikke disse tredjepartene hvilket innhold brukerne har sett på, og Nielsen får aldri vite identiteten til andre selskapers brukere.

Dataene fra disse andre kildene brukes også til å forbedre eller kalibrere dataene som samles inn fra måleprogramvaren vår, og for å muliggjøre mer robust forskning og analyser. 

I noen tilfeller samler vi inn informasjon direkte fra enkeltpersoner. Av og til sender Nielsen korte undersøkelser til brukere som kanskje har blitt utsatt for våre kunders innhold, eller kanskje ikke.

Svarene er frivillige, og undersøkelsene ber ikke om eller samler inn direkte identifiserbare data.

DATABRUK

Vi behandler personopplysninger for å levere våre digitale måletjenester, som måler og analyserer hvordan forbrukerne engasjerer seg i medier på tvers av online-, mobil- og ny teknologi. Dette gjør det mulig å få forskningsbasert innsikt, rapporter og analyser av forbrukeratferd, inkludert sammensetningen av publikummet som så på et bestemt innhold, eller om effektiviteten til en reklamekampanje, for eksempel en målgrupperapport som fant ut at en annonsekampanje ble sett av «70 000 kvinner mellom 24 og 30 år i USA, Pacific Northwest-regionen».

Vi bruker verktøy og metoder for å sikre at det ikke er noen rimelig mulighet for å identifisere brukere fra rapportene og innsikten vi skaper og gir til våre kunder. Dataene vi samler inn fra brukerne kombineres med dataene som samles inn fra andre kilder for å produsere aggregerte rapporter som brukerne ikke kan identifiseres unikt fra. Hvis de ikke er aggregert, tar vi skritt for å sikre at det ikke er noen rimelig mulighet for re-identifisering.

I tillegg til å behandle personopplysninger for våre digitale måletjenester og forskningsformål som beskrevet ovenfor, behandler vi personopplysninger for å:

 • Drive og administrere våre IT- og sikkerhetssystemer, inkludert å overvåke slike systemer og identifisere og svare på sikkerhetshendelser;
 • Oppdage og forhindre svindel;
 • Forske på kvalitetssikring og produkt-, service- og forretningsutviklingsformål, herunder forskning og utvikling. Dette inkluderer dataanalyse, revisjoner, utvikling av nye produkter, produksjon av prediktive modeller, forbedring av tjenestene våre, identifisering av brukstrender, og til å fastsette effektiviteten av kommunikasjonen vår.
 • Legge til rette for den daglige driften og den finansielle styringen av Nielsen-konsernets selskaper og eventuelle selskapstransaksjoner (f.eks. omorganisering, fusjon, salg, fellesforetak, oppdrag, overføring, etc);
 • Beskytte rettighetene, sikkerheten, eiendommen eller driften til én eller flere Nielsen-enheter, deg eller andre;
 • Overholde gjeldende lover og forskrifter og etablere, utøve og/eller forsvare de juridiske rettighetene til én eller flere Nielsen-enheter; og
 • Svare på forespørsler og kommunikasjon fra politimyndigheter eller andre offentlige tjenestemenn.

DELING AV DATA

I forbindelse med ett eller flere av databruksformålene som er beskrevet ovenfor, kan vi dele informasjon, inkludert personopplysninger, med følgende mottakere.

 • Vi ansetter eller samarbeider med andre selskaper eller enkeltpersoner for å utføre visse funksjoner på våre vegne. Disse tjenesteleverandørene får tilgang til personopplysningene som trengs for å utføre sine funksjoner, men har ikke lov til å bruke personopplysninger til noe annet formål.
 • Vi kan utlevere personopplysninger til tredjeparter om nødvendig for å fullføre en transaksjon du ba om eller autoriserte, eller til tredjeparter som andre markedsundersøkelsesselskaper og våre kunder i samsvar med bransjeetiske retningslinjer for markedsundersøkelser.
 • Vi kan utlevere data til tredjeparter i tilfelle omorganisering, fusjon, salg, fellesforetak, oppdrag, overføring eller annen disposisjon av hele eller deler av vår virksomhet, eiendeler eller aksjer.
 • Vi kan utlevere data til tredjeparter når utlevering er pålagt ved lov eller er nødvendig for å utøve eller bevare våre juridiske rettigheter, eller for å iverksette tiltak angående potensielt ulovlige aktiviteter.

I hvert tilfelle vil vi ta rimelige forholdsregler for å sikre at dataene er beskyttet som beskrevet i denne erklæringen.

Vi selger ikke og vil ikke selge noen personopplysninger til tredjeparter for eget kommersielt bruk.

GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Gjeldende lov i visse jurisdiksjoner krever at vi i denne personvernerklæringen fastsetter det juridiske grunnlaget som vi baserer oss på når vi samler inn og behandler personopplysninger som behandlingsansvarlig (det vil si data som samles inn til våre egne formål). Når vi samler inn og behandler personopplysninger via bruk av vår måleprogramvare på vegne av våre kunder (det vil si der vi bare har lov til å behandle data samlet inn på vegne av våre kunder), opptrer vi vanligvis som databehandler og henviser til kundens juridiske grunnlag for behandling.

For personopplysningene som samles inn om brukere i Den europeiske union («EU»)/EØS-området («EØS»), baserer vi, som behandlingsansvarlig, oss på et av de juridiske grunnlagene nedenfor for å behandle slike data.

 • Legitime interesser: Vi baserer oss på våre legitime interesser for å behandle brukernes personopplysninger,
  forutsatt at slike interesser ikke overstyres av brukerens interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter. Vi behandler særlig brukernes personopplysninger
  basert på en legitim interesse i effektiv og lovlig drift av vår virksomhet, på våre og våre kunders interesser i nøyaktig måling og analyse av publikum, effektiv levering og forbedring av våre produkter, tjenester og nettsteder, drift av informasjonssikkerhet, overholdelse av lover og forskrifter, overholdelse av forespørsler om utlevering til rettshåndhevelse, domstoler og tilsynsorganer, og for å forhindre og oppdage svindel (eller mistanke om svindel).
 • Overholdelse av juridiske forpliktelser: Vi kan behandle brukernes personopplysninger om nødvendig for at vi skal overholde en juridisk forpliktelse som oppstår i henhold til gjeldende lov.
 • Samtykke: Vi kan stole på samtykket som vi eller våre publiseringsansvarlige innhenter fra brukerne for å utføre våre digitale måletjenester.

DATAOPPBEVARING OG -SIKKERHET

Nielsen iverksetter rimelige organisatoriske, tekniske og administrative tiltak for å beskytte sikkerheten og konfidensialiteten til data innenfor vår kontroll.

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å levere våre digitale måletjenester til kundene, for våre forsknings- og analyseformål som beskrevet i denne personvernerklæringen, og i samsvar med loven. Vi kan behandle og lagre data i brukernes hjemland, eller vi kan overføre data til et annet land. Uansett hvor vi vedlikeholder data, vil vi anvende vilkårene i denne personvernerklæringen og gjeldende lov.

For personopplysninger som samles inn om brukere i EU/EØS, der det er behov for å overføre

personopplysninger til en part basert i et land utenfor EU som ikke har blitt anerkjent av EU-kommisjonen for å gi et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse, gjør vi det på grunnlag av EUs standard kontraktsklausuler (SCC-er), et sett med kontraktsvilkår utstedt av EU-kommisjonen som partene kan godta for å overføre data i samsvar med personvernlovgivning og -forskrifter, eller i henhold til andre sikkerhetstiltak som anses hensiktsmessig i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Du kan kontakte oss på adressen privacy.department@nielsen.com for å få mer informasjon om overføringene beskrevet ovenfor og sikkerhetstiltakene som brukes med hensyn til slike overføringer.

VALG

Nielsen mener at du bør ha et valg om å bidra til vår forskning og innsikt med dine data. Hvis du ikke ønsker å delta i Nielsens digitale måleforskning, kan du melde deg ut. 

Hvis du velger å bli ekskludert fra Nielsen-målingen, vil Nielsen bare samle inn aggregerte tellinger av hvor mange ganger og hvor lenge et innhold (f.eks. en video eller en annonsering) har blitt sett.

Du kan melde deg ut på følgende måter:

Nettleser:  Der måling av brukeraktivitet i nettlesere er basert på bruk av informasjonskapsler, kan du melde deg ut ved å klikke her.  

Når du melder deg ut, erstatter vår «opt-out»-mekanisme vår unike måleinformasjonskapsel med en «Opt_Out»-informasjonskapsel. Men hvis du sletter alle dine vanlige informasjonskapsler, vil dette inkludere din Nielsen «Opt_Out»-informasjonskapsel, og du må melde deg ut igjen.

Vær oppmerksom på at hvis du bruker mer enn én nettleser, må du melde deg ut på hver enkelt. Safari- og Firefox-brukere bør være oppmerksomme på at disse nettleserne forhindrer plassering av informasjonskapsler, noe som betyr at Nielsen bare kan fange opp trafikktellinger uten å kunne knytte dette til demografisk informasjon. Dette tilsvarer å melde seg ut i andre nettlesere.

Hvis du har meldt deg ut, men ombestemmer deg og ønsker å delta i Nielsens digitale måleforskning, kan du melde deg på igjen.

Mobilapper: Når det gjelder mobilapper, krever vi at hvert program som inneholder aktiv Nielsen-måleprogramvare, opplyser om at måleprogramvaren er inkludert i appen, og gir tilgang til en utmeldingsmekanisme.

Vær oppmerksom på at noen eldre versjoner av apper som inneholder Nielsen-måleprogramvare og / eller enheter som utnytter eldre operativsystemer, bare kan gi en app-basert og/eller enhetsspesifikk utmelding. For disse appene/enhetene må du melde deg ut i hver app på hver enhet. I nyere apper og operativsystemer er en påmelding på enhetsnivå tilgjengelig ved å aktivere alternativet «Begrens annonsesporing/appsporing» (for iOS-enheter) eller «Velg bort personlig tilpasning av annonser» (for Android-enheter) i enhetens innstillinger. Hvis du bruker mer enn én mobilenhet, må du endre innstillingene på hver enhet.

Andre enheter: Andre teknologier og enheter enn nettlesere og mobilapplikasjoner bruker unike, ikke-standardidentifikatorer. Hvordan disse administreres vil variere fra produsent til produsent. For internett-tilkoblede enheter krever vi at våre kunder leverer funksjonalitet som gjør det mulig for brukere å velge bort innsamling av data når de bruker Nielsen-måleprogramvare.

DINE RETTIGHETER

Avhengig av landet eller staten (USA) du bor i, kan brukerne, i henhold til gjeldende lover, ha ulike tilleggsrettigheter med hensyn til personopplysningene som behandles. Når vi fungerer som tjenesteleverandør eller databehandler for våre kunder, vil vi være avhengige av kundene for å legge til rette for utøvelsen av disse rettighetene, og vi vil samarbeide med dem i den grad det er mulig.

Rettighetene kan omfatte ett eller flere av følgende:

 • For å be om bekreftelse på om personopplysningene behandles eller ikke, og, der det er tilfelle, få tilgang til en kopi av dataene vi har om deg, og for å be om at de oppdateres eller korrigeres der de er unøyaktige;
 • Å protestere mot behandling av personopplysninger som vi oppbevarer om deg;
 • For å foreslå andre restriksjoner på behandling av personopplysninger om deg;
 • For å be om at personopplysninger om deg slettes (der det er aktuelt); og
 • For å sende inn en klage til datatilsynet eller personvernmyndighet i ditt bostedsland angående behandlingen av personopplysninger.

Brukere som er interessert i å utøve én eller flere av rettighetene beskrevet ovenfor, kan sende inn en forespørsel her.  Nielsen diskriminerer ikke brukere som utøver sine rettigheter i henhold til gjeldende lov.

Bare du eller en «autorisert agent» som har lov til å handle på dine vegne, kan sende inn en forespørsel. En «autorisert agent» betyr en fysisk person eller en forretningsenhet du har autorisert til å handle på dine vegne ved å gi din skriftlige tillatelse. Vær oppmerksom på at vi kan avvise en forespørsel fra en autorisert agent hvis de ikke sender inn bevis på at de har blitt autorisert av deg til å handle på dine vegne.

Forespørselen din må:

 • Gi tilstrekkelig informasjon som gjør det mulig for oss å med rimelighet verifisere at du er personen vi samlet inn personopplysninger om eller en autorisert agent; og
 • Beskrive forespørselen din med tilstrekkelige detaljer som gjør at vi kan forstå,
  evaluere, og svare på den.

Vi kan ikke svare på forespørselen din eller gi deg personopplysninger hvis vi ikke kan bekrefte identiteten din eller din myndighet til å foreta forespørselen eller bekrefte personopplysningene som er relatert til deg. For å bekrefte identiteten din vil vi samstille data du oppgir når du sender inn forespørselen din med personopplysninger vi allerede oppbevarer.

Ytterligere informasjon for brukere i EU/EØS:Brukere som har spørsmål eller bekymringer om Nielsens innsamling og behandling av personopplysninger, kan kontakte vårt personvernombud for EU på privacy.department@nielsen.com. Brukere som er misfornøyd med måten Nielsen har behandlet personopplysninger, personvernspørsmål eller henvendelser på, har rett til å klage til tilsynsmyndigheten i sitt bostedsland eller stedet der det aktuelle problemet oppsto. Brukerne finner kontaktinformasjonen til alle nasjonale tilsynsmyndigheter ved å besøke: EUs nasjonale databeskyttelsesmyndigheter.

ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Nielsen forbeholder seg retten til å oppdatere og gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Når vi har tenkt å behandle tidligere innsamlede personopplysninger for et nytt formål, vil vi gi deg oppdatert varsel og valg i samsvar med gjeldende lov.

Denne personvernerklæringen erstatter alle andre erklæringer, enten skriftlige eller muntlige, gitt til deg om vår praksis med hensyn til Nielsens innsamling og bruk av personopplysninger for digitale måletjenester.

KONTAKT OSS

Hvis du har kommentarer eller spørsmål angående denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på privacy.department@nielsen.com.

OM NIELSEN
TAKK – VI SETTER PRIS PÅ AT DU DELTAR!

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) er et globalt måle- og dataanalyseselskap som gir den mest komplette og pålitelige visningen tilgjengelig for forbrukere og markeder over hele verden. Selskapets tilnærmingmåte krysser produsenteide Nielsen-data med andre datakilder for å hjelpe kunder over hele verden med å forstå hva som skjer nå, hva som skjer videre, og hvordan man best kan handle når man har denne kunnskapen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.nielsen.com.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert i august 2020.

INFORMASJON OM PERSONVERN