Privacy

PERSONVERNERKLÆRING FOR DIGITAL MÅLING

Nielsen bruker sine proprietære digitale målingsprodukter til å måle og analysere hvordan forbrukerne engasjerer seg med medier på tvers av elektroniske, mobile og nye teknologier.

HVORDAN SAMLER VI INN DATA FOR PUBLIKUMSMÅLINGER?

Vi jobber med ulike selskaper, inkludert dataleverandører, annonsører, reklamebyråer og utgivere, for å måle effektiviteten og rekkevidden av innhold som vises eller lyttes til på nett og offline, uansett hvilken type enheter folk bruker til å konsumere det. For eksempel hjelper vi annonsører å bedre forstå kampanjeopptredener over tv-, radio-, datamaskin- og mobilmålgrupper.

Slik fungerer det: deltakende selskaper inkluderer proprietær Nielsens målingsprogramvare i innholdet deres (for eksempel lyd, video, annonser og andre medier som forbrukerne kan engasjere seg i eller møte) på sine valgte nettsteder, i annonser, apper og videospillere. Nielsens proprietære målingsprogramvare som er innebygd i innholdet bruker ulike teknologier (inkludert informasjonskapsler, pikselkoder og programvaren vår i mobilapplikasjoner) eller vannmerker for å samle informasjon som hjelper oss å forstå hvilket innhold brukere ser på eller lytter til og samhandler med, hvilke reklamekampanjer som er effektive, og den aggregerte demografiske sammensetningen av et nettsted eller programmets besøkende eller seere av digitalt innhold. Eksempelvis kan en målingsrapport for målgruppesenter fortelle at «denne annonsekampanjen ble sett av 24 000 kvinner i alderen 24-30 år i den nordvestre Stillehavsregionen i USA.»

Vi jobber også med tredjeparters tjenesteleverandører for å oppnå pseudonyme og/eller aggregerte data, som vi legger til i våre målinger. «Pseudonyme data» betyr personopplysninger som de underliggende personene ikke lett kan identifisere. Typer pseudonymdata inkluderer informasjon knyttet til for eksempel en informasjonskapsel, reklame eller enhetsidentifikatorer eller andre permanente, unike identifikator. «Aggregerte data» betyr et sett med data om en gruppe eller et segment av personer som forhindrer at bestemte personer i gruppen kan identifiseres.

Noen ganger er vår mobile målingsprogramvare innebygd i Adobes Primetime, en plattform for «TV Everywhere» som gjør at forbrukerne kan se live, lineær og forespurt programmering på forskjellige enheter. Lær mer om Adobe Primetime og les personvernerklæringen for Adobes analyseprodukter.

Nielsens målingsprodukter og Nielsen Marketing Cloud bruker forskjellige løsninger. Nielsen deler en begrenset mengde enhets- eller nettleser-relaterte, ikke-identifiserbare eller aggregerte data mellom disse to separate Nielsen produktlinjene for å tilrettelegge for bedre og mer effektiv funksjonalitet, men målgruppedataene brukes ikke direkte til å plassere nettannonser. For mer informasjon om hvordan Nielsen Marketing Cloud samler inn og bruker data, vennligst les Personvernerklæring for Nielsen Marketing Cloud.

HVILKE DATA SAMLER VI INN?

Vi identifiserer ikke, eller forsøker å identifisere, enkeltpersonene vi samler inn innholdsmålingsdata fra eller om.

Vår proprietære digitale målingsprogramvare kan samle inn data om innholdet som ble vist (f.eks. hvilken kampanje eller hvilken programepisode), hvor innholdet ble vist (f.eks. på hvilket nettsted eller i hvilken app) og generell informasjon om enheten som innholdet ble vist på (f.eks. nettbrett eller smarttelefon, annonseringsidentifikator, IP-adresse eller operativsystem). Vi matcher deretter dataene med data fra andre selskaper som gjenkjenner brukerne deres eller som samler inn opplysninger om forbrukere generelt. Disse andre selskapene gir Nielsen aggregert eller pseudonym publikumsstatistikk. Vi forteller ikke disse tredjepartene hvilket innhold brukerne har sett, og Nielsen får aldri vite identiteten til de andre selskapenes brukere.

Våre Nielsen Digital Brand Effect-tjenester presenterer tilfeldige korte spørreundersøkelser til brukere som kanskje eller ikke har vært utsatt for innholdet til kundene våre. Det er frivillig å svare. Hvis en seer svarer på et spørsmål i en spørreundersøkelse, blir svaret lagret i en database. Undersøkelsene ber ikke om eller samler ikke inn direkte identifiserbare data, men samler inn en IP-adresse og en enhetsidentifikator.

HVORDAN BRUKER VI DISSE DATAENE?

Vi bruker disse dataene til å lage en rekke innsikter, rapporter og analyser, inkludert sammensetningen til publikum som så på bestemt innhold, eller om effektiviteten til en annonseringskampanje.

Vi kan også forbedre eller kalibrere dataene samlet inn med andre nettkilder og forskningsverktøy, inkludert data fra Nielsens paneldeltakere (unntatt individuelt identifiserende detaljer). Andre datakilder kan inneholde sosiale medier eller nettbutikker. Disse kildene tillater oss å utføre mer robuste undersøkelser og analyser av demografi, preferanser og bruk.

Vi inkluderer kun ikke-identifiserbare eller aggregerte data i vår(e) innsikt, rapporter og analyser.

HVEM DELER VI DISSE DATAENE MED?

Vi ansetter eller engasjerer andre selskaper eller enkeltpersoner til å utføre visse funksjoner på våre vegne. Disse tjenesteleverandørene får tilgang til dataene som trengs for å utføre funksjonene deres, men det er forbudt å bruke dataene våre til andre formål. I tillegg kan vi gi opplysninger til tredjeparter når det er lovpålagt eller nødvendig for å utøve eller bevare våre juridiske rettigheter, eller for å iverksette tiltak knyttet til potensielt ulovlige aktiviteter, samt i tilfelle salg, oppdrag, konkursslåing, eller annen disposisjon av hele eller deler av vår virksomhet eller eiendeler (i så fall vil vi iverksette rimelige tiltak for å sikre at dataene er beskyttet som beskrevet i denne personvernerklæringen). Vi kan også dele pseudonyme data for å lette finansiering, verdipapirisering, forsikring eller annen nødvendig forretningsvirksomhet.

HVORDAN SIKRER VI DISSE DATAENE?

Vi bruker rimelige organisatoriske, tekniske og administrative tiltak for å beskytte sikkerheten og konfidensialiteten til data underlagt vår kontroll. Dessverre kan ingen dataoverføringer via internett eller datalagringssystemer garanteres å være 100% sikre.

HVOR LENGE OPPBEVARER VI DISSE DATAENE?

Vi lagrer data så lenge det er nødvendig for våre forsknings- og analyseformål som beskrevet i denne personvernerklæringen og i samsvar med gjeldende lov. Vi kan lagre data i USA, eller vi kan overføre dem til et annet land. Uansett hvor vi oppbevarer data, vil vi bruke vilkårene i denne personvernerklæringen og gjeldende lov.

HVILKE VALG HAR DU?

Vi mener at du bør kunne velge å bidra til vår forskning og innsikt. Hvis du for øyeblikket ikke er en paneldeltaker hos Nielsen og ikke ønsker å delta i Nielsens digitale målingsundersøkelser, kan du velge bort måling i nettlesere ved å klikke her.

I nettlesere bruker vi både vanlige HTTP-informasjonskapsler og HTML5 lokal lagring. I HTML5 lokal lagring lagrer vi bare en kopi av den unike informasjonskapselen som er tildelt HTTP-informasjonskapselen vår som er plassert på enheten. Når du melde deg av, erstatter mekanismen for bortvelging vår den unike HTTP-informasjonskapselen med en «OPT_OUT»-informasjonskapsel og fjerner informasjonen Nielsen har lagt inn i HTML5 lokal lagring. Hvis du sletter alle vanlige informasjonskapsler (som inkluderer din Nielsen HTTP «OPT_OUT»-informasjonskapsel), må du velge bort igjen. Vær oppmerksom på at fordi dette er et nettleservindu, må du velge bort for hver enkelt nettleser hvis du bruker mer enn én nettleser. Hvis du ombestemmer deg og ønsker å delta i Nielsens digitale målingsundersøkelser, kan du endre valget ditt. Vær oppmerksom på at nettleseren Safari ikke lenger støtter denne funksjonaliteten, og automatisk vil slette informasjonskapslene våre for bortvelging etter 24 timer. Hvis du vil forbli utmeldt av Nielsens målinger, foreslår vi at du bruker en annen nettleser. I mobilappmiljøet krever vi at hvert program som inneholder aktiv målingsprogramvare fra Nielsen å avsløre at Nielsens måling er inkludert i appen, og gi tilgang til et valg om å velge bort Nielsen. Vær oppmerksom på at noen av de eldre appene som inneholder Nielsens programvare bare kan tilby avmelding på app- og enhetsspesifikt nivå. Så hvis du har mer enn en eldre mobilapp som inneholder programvaren vår, eller hvis du har samme eldre app på flere enn én mobilenhet, må du velge bort for hver app på hver enhet. I nyere apper tilbyr Nielsen et alternativ for å velge bort på enhetsnivå. Du trenger bare å aktivere alternativet «Begrens annonsesporing» (for iOS-enheter) eller «Velg bort personlig tilpassede annonser» (for Android-enheter) i enhetens innstillinger. Hvis du har samme nyere app på mer enn en mobilenhet, må du endre innstillingene på hver enhet. Appens personvernerklæring bør tydeliggjøre hvilken type bortvelging som er tilgjengelig for Nielsens målingsprogramvare.

ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Vi vil gi en beskrivelse av endringer siden den siste oppdateringen i avsnittet «Nylige endringer i denne personvernerklæringen».

KONTAKT OSS

Hvis du har kommentarer eller spørsmål i forbindelse med denne personvernerklæringen, eller ønsker å kontakte vår databeskyttelsesansvarlig for EU, vennligst kontakt oss. Du kan også sende oss brev til følgende adresser:

Fra land i EU:

Att: Legal Dept.
Nielsen
Nielsen House
London Road
Oxford QX3 9RX
UK

From Other Countries:

Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA

Personvernspørsmål kan også sendes via e-post til:
privacy.department@nielsen.com.

OM NIELSEN

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) er et globalt målings- og dataanalyseselskap som gir den mest komplette og pålitelige visningen tilgjengelig for forbrukere og markeder over hele verden. Vår tilnærming forener proprietære Nielsen-data med andre datakilder for å hjelpe kundene våre rundt om i verden med å forstå hva som skjer, hva som kommer til å skje, og hvordan man best kan bygge på denne kunnskapen. I over 90 år har Nielsen levert data og analyser basert på vitenskapelig klarhet og innovasjon, og utvikler kontinuerlig nye måter å besvare de viktigste spørsmålene innen media, reklame, detaljhandel og forbruksvarer som omsettes i store mengder. Som et S&P 500-selskap har Nielsen virksomhet i over 100 land som sammen dekker over 90 % av verdens befolkning. Besøk www.nielsen.com for mer informasjon.

INFORMASJON OM PERSONVERN