Terms of Use

Vilkår for bruk

{“order”:0,”name”:”leadership_profile”,”attributes”:{“text”:”<h3>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</h3>n<p>David L. Calhoun is Chief Executive Officer of Nielsen. He was appointed to this role in August 2006.</p>n<p>Prior to joining Nielsen, David served as Vice Chairman of The General Electric Co. and President and Chief Executive Officer of GE Infrastructure, the largest of six GE business units. Under Davidu2019s leadership, this business annually contributed more than $47 billion in revenues and $9 billion in profits to the company, driven by a team of over 120,000 employees around the world.</p>n<p>During his 26-year career with General Electric, David served as President and Chief Executive Officer of multiple business units, including GE Lighting, GE Employers Reinsurance Co., GE Aircraft Engines, GE Transportation (Aircraft and Rail) and ultimately GE Infrastructure. </p>n<p>Earlier in his career at General Electric, David held a wide range of operating, finance, and marketing roles across the corporate team as well as within GE Plastics and GE Capital. David joined GE after graduating from Virginia Tech in 1979.</p>n<p>David is the co-author of a book with Rick Kash titled <a href=”http://www.howcompanieswin.com/”>How Companies Win</a>. He also sits on the Board of Directors of The Boeing Company and Caterpillar, and is a member of Virginia Techu2019s Pamplin Advisory Council, which advises the university on student and alumni issues.</p>n<p> </p>n”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/leadership-profile”},”children”:[{“order”:0,”name”:”image”,”attributes”:{“fileReference”:”/content/dam/nielsenglobal/us/images/about-us/leadership/leadership_Dave_Calhoun_157x178.jpg”,”imageRotate”:”0″,”jcr:lastModified”:”{Date}2014-06-25T13:50:04.051-04:00″,”jcr:lastModifiedBy”:”admin”,”jcr:primaryType”:”nt:unstructured”,”sling:resourceType”:”foundation/components/image”},”children”:null}]}

Ikrafttredelsesdato: 1 August 2014

Vennligst les nøye gjennom følgende vilkår for bruk.

THE NIELSEN COMPANY (US), LLC ligger på 85 Broad Street, NEW YORK, NY 10004, USA («Nielsen») krever at alle besøkende til denne nettsiden som eies, drives, lisensieres, og styres av Nielsen («Nettstedet») overholder følgende vilkår for bruk. Ved å besøke og bruke Nettstedet, angir du din anerkjennelse og godkjennelse av disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke er enig med disse vilkårene for bruk, bør du ikke bruke Nettstedet. Begrepet «du» eller «din/ditt» refererer til brukeren eller seeren av nettstedet. Nielsen kan endre, suspendere eller avslutte enhver del av nettstedet til enhver tid, inkludert tilgjengeligheten av enhver funksjon, database eller innhold. Nielsen kan også innføre begrensninger på visse funksjoner og tjenester og/eller begrense din tilgang til deler eller hele Nettstedet uten varsel eller ansvar av noe slag. Vilkårene og betingelsene for Nielsens kundensserviceavtale for noen del av Nettstedet vil styre i tilfelle der eventuelle bestemmelser kan komme i konflikt med disse vilkårene for bruk.

Restriksjoner på bruk

Alle web-produkter og -tjenester, informasjon, materialer, data, bilder, grafikk, lyder og andre komponenter på nettstedet («Innhold»), er opphavsrettslig beskyttet og eies eller kontrolleres av Nielsen med mindre annet er angitt. Enhver uautorisert bruk av innholdet på nettstedet kan krenke opphavsrett, varemerker og andre lover og immaterielle rettigheter av Nielsen eller tredjeparter. Uautorisert bruk kan gi opphav til et krav om erstatning og/eller være straffbart. Innhold fra Nettstedet kan ikke endres, kopieres eller distribueres, republiseres, lastes opp, legges ut, dekompileres eller overføres på noen måte, uten skriftlig samtykke fra Nielsen. Innholdet på nettstedet er gitt til lovlige formål.

Begrensede rettigheter for den amerikanske regjeringen

Innholdet på nettstedet er gitt «BEGRENSEDE RETTIGHETER». Bruk, duplisering eller offentliggjøring i regi av amerikanske myndigheter er underlagt begrensninger som angitt i FAR52.227-14 og DFAR252.227-7013 og følgende, eller dens etterfølger. Bruk av innholdet av den amerikanske regjeringen utgjør en anerkjennelse av Nielsens eiendomsrett i innholdet.

Digital Millennium Copyright Act

Nielsen har registrert seg som en tjenesteleverandør og identifisert en agent med United States Copyright Office i samsvar med vilkårene i Digital Millennium Copyright Act («Loven»), og benytter seg av beskyttelsen under loven. Nielsen forbeholder seg retten til å fjerne ethvert Innhold som finnes i eller legges ut på nettstedet som angivelig krenker en annens opphavsrett. Merknader til Nielsen angående noen påståtte brudd på opphavsretten på en Nielsen nettstedet, rettes til Nielsens juridiske rådgivers kontor på 85 Broad Street, New York, New York 10004, USA. Tlf. +1 646 654 5000.

Begrensning av ansvar

NIELSEN VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER SOM SKYLDES MATERIALE ELLER PROGRAMVARE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ENHVER OPPFYLLELSE, FEIL, UTELATELSER, AVBRUDD, MANGEL, FORSINKELSE I DRIFT ELLER OVERFØRING, DATAVIRUS ELLER LINJEFEIL. NIELSEN VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, TILLIT, FØLGESKADER ELLER STRAFFEERSTATNING SOM RESULTAT AV BRUKEN AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE, MATERIALENE ELLER PROGRAMVARE TILGJENGELIG GJENNOM NETTSTEDET, SELV OM DET ER UAKTSOMHET ELLER SELV OM NIELSEN ELLER EN AUTORISERT NIELSEN-REPRESENTANT HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER ELLER BEGGE. BEGRENSNINGEN OVENFOR GJELDER IKKE FOR DEG TIL DEN GRAD GJELDENDE LOVER IKKE TILLATER BEGRENSNING ELLER ANSVARSFRASKRIVELSE FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER. NIELSENS TOTALE ANSVAR FOR ALLE TAP, SKADER OG GRUNNLAG FOR SØKSMÅL (PÅ KONTRAKTER [INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, UAKTSOMHET, PRODUKTANSVAR OG ERSTATNINGSANSVAR], ELLER ANNET) VIL IKKE VÆRE STØRRE ENN DET BELØPET DU BETALTE FOR Å BENYTTE SIDEN.

Innsendinger

Du gir herved Nielsen retten til å bruke alle kommentarer, forslag, ideer, grafikk eller annen informasjon som formidles til Nielsen gjennom nettstedet («Innsendinger»). Nielsen vil ikke være påkrevd å behandle noen innsendinger som konfidensielle, og vil ikke være ansvarlig for eventuelle ideer til sin virksomhet (inkludert, uten begrensning, produkt eller reklameideer) og vil ikke ha noe erstatningsansvar som følge av eventuelle likheter som kan vises i fremtidige Nielsen-operasjoner eller Innhold. Bortsett fra det som er angitt nedenfor i dette avsnittet, vil Nielsen ha rett til å bruke materialet til kommersielle eller andre formål uten kompensasjon til deg eller noen annen person som sender innsendingen. Du godtar å beskytte, forsvare og holde Nielsen skadesløs for ethvert ansvar som oppstår på grunn av bruk eller distribusjon av disse materialene. Du gir videre Nielsen retten til å bruke ditt navn i forbindelse med reproduksjon eller distribusjon av slikt materiale. 

Personlig identifiserbar informasjon som kan mottas på stedet er frivillig av besøkende på nettstedet og er underlagt betingelsene i våre retningslinjer for personvern. Du erkjenner at du er ansvarlig for materiale du sender, og du, ikke Nielsen, har fullt ansvar for innholdet, inkludert lovlighet, pålitelighet, sømmelighet, originalitet og opphavsrett. Det er forbudt å sende eller overføre til eller fra dette nettstedet materiale som inneholder ulovlig, truende, injurierende, ærekrenkende, obskønt, pornografisk eller annet materiale som er i strid med loven. Hvis det er aktuelt, forbeholder Nielsen retten til å slette, flytte eller redigere meldinger Nielsen, etter eget skjønn, anser som grovt, ærekrenkende, uanstendig, i strid med opphavsrett eller varemerkelover eller som på annen måte er uakseptabelt, og du frasier deg alle moralske rettigheter du har ved å forandre eller endre materialet på en måte som ikke er behagelig for deg.

Jurisdiksjon

Med mindre annet er spesifisert, er all innhold på nettstedet kun tilgjengelig for å gi informasjon om Nielsen og dets tjenester. Nielsen kontrollerer og driver nettstedet og gir ingen garanti for at Innholdet på et slikt nettsted er passende eller tilgjengelig for bruk på andre steder. Andre Nielsen-nettsteder kan kontrolleres og drives utenfor USA og kan være underlagt lovene i det landet der de er styrt og drevet. Hvis du bruker nettstedet fra et annet sted enn stedet der siden kontrolleres og drives fra, er du ansvarlig for å overholde gjeldende lokale lover.

Ansvarsfraskrivelse

Innholdet på nettstedet kan inkludere tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Nielsen kan også gjøre endringer eller forbedringer til nettsiden til enhver tid. INNHOLDET PÅ NETTSTEDET LEVERES «SOM DEN ER» OG «SOM DEN ER TILGJENGELIG» OG UTEN GARANTIER AV NOE SLAG VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, I DEN GRAD SOM ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING. NIELSEN AVVISER ALLE GARANTIER FOR SALGBARHET, OVERHOLDELSE OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. NIELSEN GARANTERER IKKE AT FUNKSJONER PÅ INNHOLD VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRIE, AT FEIL VIL BLI RETTET, ELLER AT NETTSTEDET, ELLER SERVERNE SOM GJØR DET TILGJENGELIG, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. NIELSEN GARANTERER IKKE OG GIR IKKE UTTALELSER OM BRUKEN AV ELLER RESULTATET AV BRUKEN AV INNHOLDET PÅ NETTSTEDET MED TANKE PÅ RIKTIGHET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET ELLER ANNET. NIELSEN GJØR INGEN FORPLIKTELSER TIL Å OPPDATERE MATERIALET PÅ NETTSTEDET. DU (OG IKKE NIELSEN) PÅTAR DEG KOSTNADER FOR ALL NØDVENDIG SERVICE, REPARASJON ELLER KORREKSJON. DET SOM STÅR OVENFOR GJELDER IKKE FOR DEG, SÅ LANGT SOM GJELDENDE LOV IKKE TILLATER UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER. DESSUTEN ER INFORMASJON SOM FINNES PÅ NETTSIDEN KUN TIL INFORMASJON OG BØR IKKE BRUKES SOM GRUNNLAG FOR NOE FORMÅL. NIELSEN SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN RESULTATER SOM OPPNÅS ELLER IKKE FREMSTILT SOM EN KONSEKVENS AV BRUK AV INFORMASJONEN SOM FORELIGGER PÅ NETTSTEDET.

ENHVER REFERANSE TIL NIELSEN ELLER INFORMASJONEN PÅ NETTSTEDET I KOMMERSIELT FORMÅL, BLANT ANNET SITAT I NOEN ANNONSERING, SALGSGARANTIER ELLER ANNET MARKEDSFØRINGSMATERIELL, ER STRENGT FORBUDT.

Oppsigelse

Nielsen eller du kan avslutte denne avtalen når som helst. Du kan si opp denne avtalen ved å slette alt materiale hentet fra nettstedet til all relevant dokumentasjon og alle kopier og installasjoner. Nielsen kan si opp denne avtalen umiddelbart og uten varsel hvis, etter eget skjønn, du bryter noen av disse vilkårene og betingelsene. Ved opphør må du ødelegge all materiale hentet fra dette nettstedet, og all relatert dokumentasjon og alle kopier og installasjoner. Du har ikke tilgang til dette nettstedet etter opphør av denne avtalen uten skriftlig godkjenning av Nielsen, forutsatt at Nielsen skal beholde alle rettigheter, inkludert all opphavsrett og retten til å bruke Innsendinger som angitt her, og at restriksjonene på bruk og behandling av innholdet skal forbli i full kraft.

Koblede nettsteder

Nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder som ikke vedlikeholdes av Nielsen. Nielsen er ikke ansvarlig for innholdet på disse nettstedene, og gir ingen garantier overhodet om innholdet eller nøyaktigheten av meninger uttrykt i eller andre koblinger levert av slike andre nettsteder. Inkludering av koblinger til slike nettsteder innebærer ikke godkjenning av Nielsen av nettstedene eller produkter eller tjenester som det refereres til der. Nielsen kan si opp en kobling til enhver tid. Vilkårene for bruk og retningslinjer som gjelder for slike områder kan være forskjellige fra de som gjelder for nettstedet. Hvis du bestemmer deg for å få tilgang til tredjeparts nettsted knyttet til nettstedet, gjør du dette helt på egen risiko og Nielsen skal ikke ha noe ansvar for tap eller skade som følge av bruk av slike nettsteder.

Kobling og logoregler

Ved å koble til en hvilken som helst side på nettstedet, samtykker du herved til å være bundet av følgende vilkår og betingelser. Bortsett fra det som er bestemt i denne paragrafen, forbyr Nielsen caching, bruk av uautoriserte hypertekstlenker til nettstedet og innramming av ethvert innhold som er tilgjengelig via nettstedet. Du kan koble til nettstedet via nettstedets hjemmeside eller en bestemt inngangsside. En inngangsside er en side som er den første og viktigste siden som fungerer som et utgangspunkt til en vesentlig del av innholdet. Lenker kan være kun tekst og kan kun lese «Nielsen.» Bilder av Nielsen-logoen kan bare brukes til koblinger og kan kun gjøres med skriftlig tillatelse fra Nielsen. Forespørsel om slik tillatelse eller tillatelse til å koble til nettstedet i et annet land enn det som er tillatt i foregående paragraf, må rettes til Nielsen Global Communications, 85 Broad Street, New York, New York, USA, 10 004 Tlf: +1 646 654 5000. Ved å koble til nettstedet samtykker du til, annet enn det som er fastsatt her, alle rettigheter til Nielsens varemerker eller tjenestemerker som brukes på nettstedet, innholdet som vises på nettstedet og utformingen av nettstedet som tilhører Nielsen. Du må ikke oppgi ditt forhold til Nielsen eller gi et uriktig eller misvisende inntrykk av Nielsen. Ingen lenker til Nettstedet kan brukes på en måte som antyder at Nielsen godkjenner deg, ditt nettsted eller dine produkter og tjenester (i alle tilfeller, unntak når Nielsen har avtalt noe annet med deg skriftlig). Nielsen skal ikke ha noe ansvar for innhold som vises på nettstedet ditt. Du godtar å beskytte og forsvare Nielsen mot alle krav mot Nielsen som følge av eller basert på ditt nettsted. Ingen kobling (er) kan vises på noen sider på nettstedet ditt eller i noen kontekst, som har innhold eller materiale som kan tolkes som injurierende, uanstendig eller kriminell, som krenker eller bryter, eller forsvarer overtredelse eller krenkelse av tredjemanns rettigheter. Nielsen forbeholder seg retten til når som helst og etter eget skjønn å kreve at du fjerner alle lenker eller enhver spesiell kobling til nettstedet fra ditt nettsted. Dette er ikke en lisens, men med forbehold om at du overholder vilkårene ovenfor, samtykker Nielsen å gi deg bruk av «Nielsen»-navnet kun for det formål å etablere en lenke til nettstedet som tillatt her. Med unntak av den begrensede tillatelsen til å bruke «Nielsen» navn som er nevnt i denne paragrafen, kan du ikke bruke noen av Nielsens varemerker for andre formål uten skriftlig tillatelse fra Nielsen. Nielsen kan når som helst, etter eget skjønn, uten begrunnelse trekke tilbake tillatelsen som gis her til å bruke «Nielsen»-navnet og din rett til å koble til sider på nettstedet. I slike tilfeller, etter anmodning, samtykker du til å øyeblikkelig fjerne alle lenker til nettstedet og å slutte å bruke «Nielsen»-navnet i forbindelse med koblinger. Deretter vil alle fremtidige koblinger til nettstedet kreve skriftlig tillatelse fra Nielsen. Nielsen forbeholder seg retten til å endre disse koblingsvilkår og -betingelser til enhver tid. Ved å fortsette å koble til nettstedet, samtykker du i å være bundet til og overholde disse koblingsvilkårene samt andre juridiske vilkår og betingelser på nettstedet, med endringer fra tid til annen.

Diverse

Nielsen kan når som helst uten forvarsel revidere disse vilkårene for bruk ved å oppdatere dette oppslaget. Din fortsatte bruk av Nettstedet nå, eller etter kunngjøring av endringer eller modifikasjoner, vil indikere godkjennelse av deg om slike endringer eller modifikasjoner. Disse vilkårene for bruk skal styres og tolkes i henhold til lovene i delstaten Illinois og USA, til tross for enhver prinsipp for konflikter av lover. Hvis noen del av disse vilkårene for bruk er erklært ulovlig, ugyldig eller som ikke kan håndheves, skal den delen anses som ugyldig og vil ikke påvirke gyldigheten og gjennomførbarheten til de gjenværende bestemmelsene. Mulig bevis for bruk av nettstedet til ulovlige formål vil bli gitt til politimyndigheter. Denne er den hele avtalen mellom partene knyttet til bruk av nettstedet.