Pressemeldinger

Servicehandelsrapporten 2013

Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner.

26. September 2013, Oslo – Vedlagt finner du utvalgt informasjon fra Nielsens nye rapport ”Servicehandelsrapporten 2013”. Rapporten er utviklet i samarbeid med norske kiosk- og bensinstasjonskjeder.

Det er Nielsens policy ikke å uttale seg om enkeltkjeders utvikling. Vi henviser derfor til den enkelte kjedes informasjonsansvarlige for ytterligere kommentarer.

Utdrag fra rapporten:

Markedsutvikling

I 2012 var totalomsetningen av kiosk- og dagligvarer i servicehandelen 13,57 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift. Dette er en reduksjon på 0,3 % sammenliknet med 2011. Til sammenlikning omsatte dagligvaremarkedet for 148,12 milliarder kroner i 2012, en vekst på 3,1 % mot året før.

Markedskanalene

Bensinstasjonkjedene stod for 57,0 % av den totale omsetningen i servicehandelen, kioskkjedene stod for de resterende 43,0 %. Denne fordelingen representerte en vekst på 0,8% -poeng for bensinstasjonene sammenlignet med 2011.

Målt i antall utsalgssteder hadde markedskanalen ”Kiosker” en nedgang i andelen på 0,5% -poeng, men er fremdeles den største kanalen med en andel på 52,6 %.

Metode

Datainnsamling

Omsetningstall er innhentet fra de sentrale kjedekontorene, gjennom postalisk undersøkelse og gjennom offentlig tilgjengelige media. For utsalgssteder vi ikke har fått omsetningsinformasjon fra har vi estimert omsetningen. Våre estimater er beregnet ut fra utsalgsstedenes beliggenhet, størrelse og tidligere års omsetning.

Vi har mottatt tall fra en butikkmasse som har 89 % av omsetningen. Det vil si at butikkene der vi har måttet estimere omsetning har 11 % av omsetningen.

Datagrunnlag

Rapporten er basert på Nielsen Norges Servicehandelsregister, og baseres på butikker som hadde åpent i løpet av 2012.

Årets rapport gjenspeiler det antall butikker kjedene hadde per 31. desember 2012.

Rapporten viser tall og trender for de siste 4 årene, fra 2009 til 2012. For grafikker med omsetning av bilvask og bilrekvisita viser rapporten tall for de siste to årene (2011 og 2012).

Alle omsetningstall i denne rapporten er eksklusive merverdiavgift.

Nielsen forholder seg konservative til ekskludering av utsalgssteder. For utsalgssteder kategorien ”Øvrige kiosk” vil det foreligge en viss grad av unøyaktighet knyttet til antall utsalgssteder og omsetning for disse.

Rapporten inkluderer

 • Alle kiosker og bensinstasjoner med en årlig omsetning over kr. 100.000.
 • Den inkluderer storkiosker og andre ”convenience”-konsepter.

Rapporten ekskluderer

 • Utsalgssteder som normalt holder åpent kun deler av året (eksempelvis i vinterferier/påskeferier og lignende).
 • Dagligvarebutikker som har bensinpumper er ekskludert (inkludert i Dagligvarerapporten).

Varekategorier som er inkludert

 • Kioskvarer, f.eks. sjokolade, sukkervarer, snacks, tobakksvarer, blader, aviser, bøker og mineralvann.
 • Fastfood, f.eks. bearbeidet ferdig varm mat, bearbeidet ferdig kald mat og drikke tappet på stedet.
 • Dagligvarer, f.eks. mat, hygiene, kosmetikk og husholdningsartikler.
 • Musikk og film.
 • Blomster.
 • Sesongvarer, f.eks. sport, fritid, leker og ved/brensel.
 • Telekort.

Varekategorier som er ekskludert

 • Drivstoff, – bensin, diesel, olje, gass, propan o.a.1
 • Verksted/service – bilservice, bilvask, dekkskift, posttjenester, apotektjenester o.a.
 • Utleievirksomhet – bil, tilhenger, video o.a.
 • Pengespill – tipping og andre lotterier.
 • Rekvisita – bilutstyr, væsker o.a.

1 Ubetjente bensinstasjoner er derfor utelatt.

Oppbygning av rapporten

Den grafiske fremstillingen av resultatene presenteres i to deler.

Servicehandelen samlet – Kiosker og bensinstasjoner
I denne delen rapporteres omsetningen av kiosk- og dagligvarer for kiosker og bensinstasjoner med de overnevnte avgrensninger.

Bensinstasjonenes totale butikkomsetning
I denne delen rapporteres bensinstasjonenes totale butikkomsetning (eksklusive drivstoff, utleie og post i butikk).

Sammenligninger med tidligere rapporter

På grunn av potensielle justeringer og endringer i rapportgrunnlaget mottatt fra kjedene, er ikke alle tall uten videre sammenlignbare med tallene gjengitt i tidligere rapporter.

I årets rapport (2013) ønsker vi spesifikt å nevne korrigeringer foretatt i 2011 tallene for YX, som følge av etterrapportering av korrigerte tall fra YX.

Dersom vedlagt informasjon benyttes skal Nielsen oppføres som kilde, i tabeller fortrinnsvis med logo.” Nielsen ønsker å lese gjennom artikkelen/artiklene /nyhetsoppslaget før de går i trykk / på lufta og forbeholder seg rett til å ikke godkjenne eller korrigere bruk av informasjonen (f.eks gjelder dette i tilfeller hvor informasjonen var ment som bakgrunnsinformasjon, tallene er feiltolket eller tatt ut av sin sammenheng).

About The Nielsen Company

The Nielsen Company is a global information and media company with leading market positions in marketing and consumer information, television and other media measurement, online intelligence, mobile measurement, trade shows and business publications. The privately held company is active in approximately 100 countries, with headquarters in New York, USA. For more information, please visit, www.nielsen.com.

Kontakt(er):

Knut Gartland ; knut.gartland@nielsen.com ; Tlf 22583400; 91195758