Pressemeldinger

Nordmenn bekymret for egen økonomi, men ser optimistisk på fremtiden

{“order”:0,”name”:”subheader”,”attributes”:{“imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”title”:”Nordmenn bekymret for egen u00f8konomi, men ser optimistisk pu00e5 fremtiden”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}

Selv om vi har en av de beste økonomiene i verden, er Ola Nordmann blitt mer bekymret for sin personlige økonomi. Hele 51% av nordmenn sier at utsiktene for deres personlige økonomi er enten dårlig, eller ikke så bra, ifølge en fersk Nielsen-rapport hvor man har spurt 30 000 personer fra 60 land om temaer fra jobb, økonomi og framtidsutsikter innen egen personlig økonomi.

Allikevel sier 9% av nordmenn at de har svært gode økonomiske utsikter i året som kommer. Dette er høyest i Europa, sammen med Danmark.

Til tross for bekymringer for privatøkonomien, er vi nordmenn fortsatt svært optimistiske med tanke på landets økonomi: 80% av oss mener at vi ikke er i en økonomisk resesjon – dette er lavest i Europa. 64% av EU-landene sier de er i en økonomisk tilbakegang.

Når det gjelder jobbutsikter sier kun 31% av EU-landene at de har gode eller meget gode jobbutsikter det neste året. Til sammenlikning sier 50% av nordmenn det samme. Kun 6% av oss mener at vi har dårlige jobbutsikter i tiden som kommer.

Hvert kvartal gjennomfører Nielsen en global undersøkelse som gir innblikk i forbruksvaner og forbrukernes tro på arbeidsmarkedet og personlig økonomi. Studien gir en vektet indeks over forbrukernes tillit: «Consumer Confidence Index». Indeks 100 tilsvarer en verdi halvveis mellom «bra» og «ikke så bra».