Pressemeldinger

Dagligvarerapporten 2015

I 2014 økte dagligvaremarkedet med 6,64 milliarder kroner, fra 153,5 milliarder kroner i 2013 til 160,1 milliarder kroner (eksklusiv MVA). Dette utgjorde en prosentvis vekst på 4,3 % mot 2013. Den generelle prisveksten i 2014 var på 2,0 % (SSB, konsumprisindeks).

Les mer i pressemelding her: