Pressemeldinger

Nielsen Merkestyrkepris 2015 tildelt Kiwi

Nielsen Merkestyrkepris 2015 ble under Nielsenkonferansen i dag, 18. mars 2015 utdelt for 21. gang, og gikk i år til Kiwi. Juryen har bestått av representanter fra ulike avdelinger i Nielsen.

– «Med Merkestyrkeprisen så ønsker Nielsen å hedre den aktøren som etter vår vurdering har hatt den mest imponerende prestasjonen i året som gikk», sier leder av juryen Georg Ellingsen i Nielsen. ”Merkestyrkeprisen er unik i den forstand at vi ser på hvordan aktørene presterer i markedet og dermed honorerer den aktøren som har den den beste utviklingen i markedet slik Nielsen vurderer det” fortsetter Ellingsen.
Kriteriene som legges til grunn for Nielsen Merkestyrkepris oppsummeres av Ellingsen på følgende måte: – ”En merkevares styrke måles til syvende og sist på hvordan merket presterer i markedet. Det er denne prestasjonen som ligger til grunn når Nielsen vurderer kandidatene. Et vellykket merke må vise til vekst og ta andeler, og være med på å bygge verdi i sitt konkurransesegment. Det er i beslutningsøyeblikket at styrken til et merke blir realisert”.

21 aktører ble innstilt til årets Merkestyrkepris. Alle disse kandidatene ble vurdert etter salg, utvikling i markedet og deres investeringer i media.
”Etter flere runder i juryen, så ble det endelig utropt 5 kandidater til årets pris: Kiwi, Polarbrød, Delikat, Hipp og Synnøve. Som alltid blir det vanskelig når vi skal vurdere topp-5 gruppen, fordi de operer innenfor ulike markedssegmenter”, sier Ellingsen.

Juryen ble enige om å tildele Nielsen Merkestyrkepris for 2015 til Kiwi. Juryens begrunnelse er som
følger:

2014 har vært et godt år for Kiwi med høy andelsvekst i et konkurranseutsatt marked. I tillegg til å posisjonere seg med lave priser, skiller de seg ut fra andre kjeder ved å tørre å ta utfordrerrollen og skape debatt. «Sunnhet til folket», miljø – og samfunnsansvar er blant Kiwis kjernesaker som er blitt synliggjort gjennom i media og i butikk. Dette har bidratt til at Kiwi har fått en betydelig styrket posisjon hos forbruker, og er en av andelsvinnerne i 2014.

Nielsen Merkestyrkepris er tidligere utdelt til Friele Kaffe (-95), Farris, (-96), Coca Cola (-97), Pizza
Grandiosa (-98), Rema 1000 (-99), Ringnes øl (2000), Freia Melkesjokolade (2001) og Extra fra
Wrigley(2002), Laban fra Nidar (2003) og Toro (2004) og Pizza Grandiosa igjen i 2005, Kiwi (2006),
Pepsi Max (2007), Fjordland (2008), Ideal Wasa (2009), Rema 1000 (2010), Q-meieriene (2011),
Norvegia (2012) og Delikat (2013) Coca Cola Zero (2014).

Om kriteriene for prisen:
Utgangpunktet for Nielsens Merkestyrkepris er merkets verdi i et definert marked
(Norge). Verdien av et merke kalkuleres ut i fra fire hovedelementer:

  • Markedets/produktområdets størrelse (kr og utvikling)
  • Produktets/merkets markedsposisjon og utvikling i eget konkurransesegment.
  • Langsiktighet i merkets utvikling.
  • Medieinvesteringer for merkevaren.

Summen av disse hovedelementene danner grunnlaget for prisen.

* Dersom vedlagt informasjon benyttes skal Nielsen oppføres som kilde, i tabeller fortrinnsvis med
logo.” Nielsen ønsker å lese gjennom artikkelen/artiklene /nyhetsoppslaget før de går i trykk / på
lufta og forbeholder seg rett til å ikke godkjenne eller korrigere bruk av informasjonen (f.eks gjelder
dette i tilfeller hvor informasjonen var ment som bakgrunnsinformasjon, tallene er feiltolket eller tatt
ut av sin sammenheng).