Pressemeldinger

DAGLIGVARERAPPORTEN 2016

I 2015 økte dagligvaremarkedet med 4,16 milliarder kroner, fra 160,1 milliarder kroner i 2014 til 164,3 milliarder kroner (eksklusiv MVA). Dette utgjorde en prosentvis vekst på 2,6 % mot 2014. Den generelle prisveksten i 2015 var på 2,1 % (SSB, konsumprisindeks).

Rapporten viser en noe lavere omsetningsøkning i dagligvaremarkedet i 2015 sammenlignet med tidligere år. Dette er som forventet etter et år med store endringer i butikkmassen. Det har vært en større nedgang i antall butikker sammenlignet med tidligere år, samtidig som mange butikker har vært stengt i perioder grunnet omprofilering. En økt omsetning av matkasser og netthandel kan også forklare noe av den svekkede veksten.

Det er Nielsens policy ikke å uttale seg om enkeltkjeders utvikling. Vi henviser derfor til den enkelte kjedes informasjonsansvarlige for ytterligere kommentarer til aktørenes utvikling.

Utdrag fra rapporten: