Pressemeldinger

Nordmenn er mer positive til fremtiden

Nordmenn har blitt litt mer positive til egen økonomi, jobbutsikter og norsk økonomi generelt. Færre mener nå at Norge er inne i økonomiske nedgangstider. Vi er ikke helt på nivå med de første kvartalene i 2015, men ting går i riktig retning.

Når det gjelder endring i forbruksmønster ser vi at folk ønsker å bruke mindre penger på klær, take away-mat og uteliv/ fritidsaktiviteter. Det er en svak økning i antallet som ønsker å bytte til rimeligere dagligvarer – 20% av alle nordmenn svarer at de har har byttet til billigere dagligvarer siste kvartal sammenlignet med året før.

Et annet interessant funn er at helse er den tredje største bekymringen i hverdagen. Innvandring har falt fra 2. plass til 4. plass. I tidligere rapporter har Helse vært svært viktig for nordmenn, men i de siste rapportene har terrorisme, innvandring, økonomien og jobbutsikter vært største bekymringer. Dette kan nok også ha sammenheng med at nyhetsbildet har dreid seg mye om disse temaene i det siste.

Økte dagligvarepriser er nok i seg selv ikke den største bekymringen til folk, men samtidig er det viktig for leverandører å følge med på prisgapet til rimeligere alternativer.

Hvert kvartal gjennomfører Nielsen en global undersøkelse som gir innblikk i forbruksvaner og forbrukernes tro på arbeidsmarkedet og personlig økonomi. Studien gir en vektet indeks over forbrukernes tillit: “Consumer Confidence Index”. Indeks 100 tilsvarer en verdi halvveis mellom “bra” og “ikke så bra”.

Her kan undersøkelsen leses i sin helhet. Resultater per land er tilgjengelig på Nielsen Store.