Pressemeldinger

Vi vil ha norsk fisk

Når vi nordmenn skal velge sjømat, vil vi at den skal være norsk. Analyseselskapet Nielsen har spurt over 16 000 personer fra Europa om deres handlevaner og preferanser, og her sier 54 prosent av nordmenn at de vil at sjømaten skal være lokal. I EU sier 41 prosent det samme.

Men når vi snakker om kjøtt, er tendensen en helt annen: I følge den samme undersøkelsen sier kun 8 prosent av EU beboere at kjøttet kan være av internasjonal opprinnelse. I Norge sier 13 prosent det samme. Dette kan ha sammenheng med stor norsk grensehandel.

Iskrem er svært viktig både for nordmenn og EU-beboere: 45 prosent av EU og 42 prosent av oss nordmenn sier at vi foretrekker en lokal variant fremfor et internasjonalt merke. Her skiller svenskene seg ut med at kun 39 prosent foretrekker en lokal iskrem.

Teknologi er internasjonal
Gjennomgangstonen i hele Europa er at skal vi kjøpe laptops, mobiltelefoner eller TV’er, velger vi et internasjonalt merke. Over 50 prosent fortrekker dette, mens kun 7 prosent av oss nordmenn foretrekker et lokalt alternativ.

Som en kuriositet, kan vi også nevne at 7 prosent av nordmenn velger biler fra en lokal leverandør.

De viktigste lokale produktkategoriene for nordmenn:

  • Melk: 59%
  • Sjømat: 54%
  • Kjøtt: 52%
  • Grønnsaker: 51%
  • Frukt: 46%

De minst viktige lokale produktkategoriene for nordmenn:

  • Kamear/videoutstyr: 6%
  • Air fresheners: 6%
  • TV/Mobil/Computer: 7%
  • Biler: 7%
  • Sigaretter: 7%