Pressemeldinger

Ikke like redd for terror

Etter en periode med stor terrorfrykt, har nordmenns frykt for terror blitt redusert. I følge en undersøkelse gjennomført av analysebyrået Nielsen, sier 16% prosent av nordmenn at terror er vår største bekymring de neste sex måneder. For et halvt år siden, sa 29% av nordmenn det samme.

Over 30 000 mennesker i 63 land over hele verden har deltatt i undersøkelsen, hvor de forteller om sine framtidsutsikter. Vår egen økonomi er grunnen til størst bekymring de neste seks måneder, ifølge undersøkelsen: 22% sier de er bekymret for dette det neste halvåret.

Dette bekymrer nordmenn mest de neste seks måneder:

• Økonomien: 22%
• Helsa: 17%
• Terror: 16%
• Innvandring: 13%
• Jobbsikkerhet: 12%

Til tross for at økonomien er øverst på listen over bekymringer, er allikevel fremtidstroen økende. Fra 1. kvartal i 2016 til 4. kvartal i 2016 har Consumer Confidence Index i Norge økt fra 78 til 87. Selv om indeksen har steget er den allikevel lavere enn i våre naboland. Danmark scorer høyest med 107 og Sverige kommer etter med 95. Finland er ikke like optimistiske og har en indeks på 68.