Pressemeldinger

Nielsen Merkestyrkepris 2017 tildelt Circle K

{“order”:3,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hidePublishDate”:”true”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Nielsen Merkestyrkepris 2017 ble under Nielsenkonferansen i dag 28.mars utdelt for 23. gang, og gikk i år
til Circle K. Juryen har bestått av representanter fra ulike avdelinger i Nielsen.

– Med Merkestyrkeprisen ønsker Nielsen å hedre den aktøren som etter vår vurdering har hatt den mest
imponerende prestasjonen i året som gikk», sier Georg Ellingsen i Nielsen. ”Merkestyrkeprisen er unik i den
forstand at vi ser på hvordan aktørene presterer i markedet basert på en rekke kriterier og dermed
honorerer den aktøren som har den den beste utviklingen i markedet slik Nielsen vurderer det” fortsetter
Ellingsen.

Kriteriene som legges til grunn for Nielsen Merkestyrkepris oppsummeres av Ellingsen på følgende måte: –
”En merkevares styrke måles til syvende og sist på hvordan merket presterer i markedet. Det er denne
prestasjonen som ligger til grunn når Nielsen vurderer kandidatene. Et vellykket merke må vise til vekst og ta
andeler, og være med på å bygge verdi i sitt konkurransesegment. Det er i beslutningsøyeblikket at styrken til et merke blir realisert.”

21 aktører ble innstilt til årets Merkestyrkepris. Alle disse kandidatene ble vurdert etter salg, utvikling i
markedet og deres investeringer i media.

”Juryen vurderte de nominerte kandidatene nøye, og til slutt satt juryen igjen med fire finalister til årets pris.
Hver og en har vist en imponerende prestasjon i året som har gått: Disse var Red Bull, Circle K, Skruf og Mills.

Som alltid blir det vanskelig når vi skal vurdere finalekandidatene opp mot hverandre, fordi de operer
innenfor ulike markedssegmenter”, sier Ellingsen.

Juryen ble enig om å tildele Nielsen Merkestyrkepris for 2017 til Circle K. Juryens begrunnelse er som følger:

Circle K hadde i løpet av 2016 den utfordrende oppgaven å omprofilere alle sine stasjoner fra kjente og
kjære Statoil til «ukjente» Circle K. Norske Servicehandelskjeder viser at Circle K har videreført den unike
posisjonen som Statoil tidligere hadde, ved å være den bensinstasjonskjeden som Nordmenn flest
foretrekker. Circle K hadde i 2016 en vekst i omsetningen. Dette har imponert juryen så mye at Circle K
kåres til årets vinner av Nielsen Merkestyrkepris.

Nielsen Merkestyrkepris er tidligere utdelt til Friele Kaffe (1995), Farris, (1996), Coca Cola (1997), Pizza
Grandiosa (1998), Rema 1000 (1999), Ringnes øl (2000), Freia Melkesjokolade (2001) Extra fra Wrigley
(2002), Laban fra Nidar (2003), Toro (2004), Pizza Grandiosa (igjen i 2005), Kiwi (2006), Pepsi Max (2007), Fjordland (2008), Ideal Wasa (2009), Rema 1000 (igjen i 2010), Q-meieriene (2011), Norvegia (2012) Delikat (2013) Coca Cola Zero (2014) Kiwi (igjen i 2015), Corona (2016).

Om kriteriene for prisen:
Utgangpunktet for Nielsens Merkestyrkepris er merkets verdi i et definert marked
(Norge). Verdien av et merke kalkuleres ut i fra fire hovedelementer:

  • Markedets/produktområdets størrelse (kr og utvikling)
  • Produktets/merkets markedsposisjon og utvikling i eget konkurransesegment.
  • Langsiktighet i merkets utvikling.
  • Medieinvesteringer for merkevaren

I tillegg ble finalistene vurdert av Nielsen kunder i form av en kundeudersøkelse hvor de
kunne stemme frem sin favoritt.

Summen av disse hovedelementene danner grunnlaget for prisen.

Kontakter:
Birgitte Hem Reuter, birgitte.reuter@nielsen.com, 98 68 38 35.

Fra venstre: Georg Ellingsen (Nielsen), Johan Kraft-Johannsen (Circle K), Kjetil Foyn (Circle K), Christoffer Sundby (Circle K), Cecilie Westh (Nielsen).