Pressemeldinger

Nielsen utmerker seg i verdenstoppen innen innovasjon

I 2017-kåringen av verdens mest innovative selskaper rangerer amerikanske Forbes Nielsen på en imponerende 30. plass. Nær 5% av Nielsens totale omsetning blir investert i forskning og utvikling (2016). Sammenlignet med konkurrentene GfK og Ipsos er nivået svært høyt – konkurrentene investerer hhv. kun 1,4% og 2,3% av sin omsetning.

Hva er den største utfordringen forbundet med å være innovativ i et selskap med 44000 ansatte? «Å la våre kollegaer føle seg komfortable med å ta en risiko» sier Mitch Barnes, CEO i Nielsen. De siste årene har Nielsen gått over til å i større grad samarbeide med partnere for å utvikle tillegg og funksjoner til allerede eksisterende produkter.