Pressemeldinger

Lansering av nye lyttermålinger i Norge

Oslo, 4. januar 2019 – Styringsgruppen for Radioundersøkelsen i Norge og Nielsen Media Research, er glade for å kunngjøre at lanseringen av den nye lyttermålingen, Total Electronic Audio Measurement (TEAM) gikk “live” som planlagt 1. januar 2019.

Den nye undersøkelsen gjennomføres på oppdrag for NRK, Bauer Media og P4-gruppen, og omfatter måling og rapportering av alle typer audioinnhold fra oppdragsgivernes stasjoner, fra live til tidsforskjøvet, både kringkastet, digitalt og podkast. Målingen er uavhengig av distribusjons-plattform og utstyr brukt til å lytte samt lyttersted. Norge har med dette fått en av verdens mest omfattende målinger av lytting.

TEAM-målingen dokumenterer hvor mange som hører på de ulike radiostasjonene, hvem som lytter, og hvor lenge de lytter. Det er mulig å skille på lyttersted, som hjemme, ute og i fritidsbolig, samt transportmiddel (sistnevnte implementeres i løpet av 2019).

Formålet med målingen er å gi et representativt bilde av lytteratferden til nordmenn bosatt i private husstander. Data fra undersøkelsen er egnet som grunnlag både for kommersielle og redaksjonelle analyser” forteller Ragnhild Herlofsen, kommersiell direktør for Nielsen Media Research.

“Etter digitaliseringen av radio, er lyttingen i Norge nå mer fragmentert enn tidligere. Med dette som utgangspunkt, er vi glade for å kunne samarbeide med Nielsen, som tilbyr en målemetode designet for nettopp måling av lyttingen i et slikt marked” uttaler leder for styringsgruppen Kristian Tolonen (analysesjef, NRK).

Lytting via mediekanalenes nettsider og applikasjoner måles med et separat digitalt software (Software Development Kit), og vil rapporteres til oppdragsgiverne som et tillegg til de offisielle lyttertallene.

Foreløpige tall indikerer at dagens radiolytting er noe høyere enn tidligere målinger har vist. Dette skyldes en kombinasjon av metodiske forbedringer, først og fremst knyttet til en teknologisk videreutvikling av måleutstyret.

Nielsen bruker en såkalt enhanced cBET- teknologi, som sikrer en mer presis registrering av lyttertilfeller enn hva som har vært mulig tidligere. Resultatet er at flere korte lyttertilfeller fanges opp, samt faktisk lytting i akustisk utfordrende miljøer

“Disse metodiske forbedringen gjør at vi nå vil lykkes med å plukke opp mer reell radiolyttingen, noe vi selvfølgelig er glade for” sier Kristian Tolonen.

Offisielle tall for årets første radiouke (inkluderer 7 dagers tidsforskjøvet lytting) blir publisert 14. januar, og vil tilgjengeliggjøres på følgende nettside: https://www.nielsen.com.

Vi gleder oss til et spennende radioår sammen med dere!

OM NIELSEN

Nielsen er verdens ledende leverandør av markedsundersøkelser og har tjenester i over 100 land. Nielsen gir sine kunder strategisk innsikt og grunnlag for bedre beslutninger ved å analysere utviklingen i markedet og bidrar til forståelse av forbrukernes holdninger og adferd.

Nielsen Media Research er tildelt kontrakten for levering av de offisielle lyttertallene for audio i Norge fra 1. januar 2019. Oppdragsgivere for målingen er NRK, Bauer og Nordic Entertainment Group (P4-gruppen). Med utgangspunkt i kanalenes felles visjon om en mest mulig fremtidsrettet og plattformuavhengig måling, vil Nielsen med dette bli leverandør av en av verdens mest omfattende målinger av audio.

Nielsen har globalt mer enn 65 års erfaring med radiomålinger og innehar over 100 patenter på måleteknologi, deriblant Personal People Meter (PPM)-teknologi som har blitt brukt for å måle radiolytting siden 2005 i Norge.

PRESSEHENVENDELSER:

Leder, Styringsgruppen for radioundersøkelsen: Kristian Tolonen (NRK) Email: kristian.tolonen@nrk.no

Kommersiell direktør, Nielsen Media Research: Ragnhild Herlofsen
Email: ragnhild.herlofsen@nielsen.com=”ragnhild.herlofsen@nielsen.com”>