Nielsen tildelt ny kontrakt for nasjonal radiomåling i Norge

Lyttermålingen gjennomføres på oppdrag for NRK, P4-gruppen og Bauer Media. Nielsens måling rapporterer lytting til de fleste typer av lydinnhold fra oppdragsgiverens stasjoner, uavhengig av distribusjonsplattform og utstyr brukt for å lytte. Formålet med målingen er å gi et representativt bilde av nordmenns radiokonsum. Data fra målingen brukes som valuta for mediekjøp/-salg, og for å rapportere hvor mange som hører på de ulike radiostasjonene, hvem som lytter, og hvor lenge. Den granulære rapporteringen kan også skille mellom lyttesteder som hjemme, ute, sekundærbolig, samt bil.

Dagens lyttermåling fra Nielsen har siden 2019 levert lyttertall basert på et panel bestående av 2000 personer, og vil nå bli ytterligere utviklet for å gi en enda mer nøyaktig representasjon av nordmenns lyttervaner. 

Blant de nye elementene i målingen er en justering for lytting med hodetelefoner, for å sikre at denne delen av lyttingen blir bedre reflektert. Den nye avtalen tar også høyde for at kommersielle aktører kan øke utnyttelsen av varelageret og målrette reklame på digitale plattformer. Den nye målingen vil videre inkludere Nielsens nyutviklede wearables-metere. 

“Nielsen har levert en solid radiomåling i den nåværende kontraktsperioden, forankret i sterk faglig integritet og et høyt servicenivå. Gjennom dette har Nielsen skrevet et nytt kapittel for de høye ambisjonene norsk radio har for å måle radio etter metoder i verdensklasse. Vi har sterk tro på at neste periode fra 2023 vil flytte radiomåling i Norge ytterligere”, sier avtroppende formann for Styringsgruppen, Kristian Tolonen i NRK.

“Vi er glade og ydmyke for utfallet av denne anbudsprosessen, hvor vi har blitt vurdert opp mot sterke internasjonale konkurrenter. Styringsgruppen har igjen konkludert med at Nielsen har den beste løsningen for å måle radio, noe som er ekstremt motiverende og givende etter arbeidet vi har lagt ned i den første kontraktperioden, sier Nielsens leder i Norge, Ragnhild Herlofsen. Hun fortsetter, “Nielsen har tatt en tydelig strategisk beslutning om å investere tungt, både i mennesker og teknologi, for å utvikle og fremtidssikre våre mediebruksmålinger slik at vi forblir relevante i markedet. De norske radiokringkasterne er kjent som å være blant de mest fremoverlente i verden, og å få fortsette samarbeidet med denne gruppen er inspirerende for alle her hos oss”.

Nielsen har globalt mer enn 75 års erfaring med måling av radiolytting, og et stort antall patenter på måleteknologi, inkludert Personal People Meter (PPM)-teknologien som har blitt brukt for å måle radiolytting i Norge siden 2006.

Kontakt:

Kristian Tolonen (NRK)
Leder, Styringsgruppen for Radioundersøkelsen:
kristian.tolonen@nrk.no

Ragnhild Herlofsen
Nielsen, Market Leader Norway
ragnhild.herlofsen@nielsen.com