Pressemeldinger

Pressemeldinger

Nordmenn er mer positive til fremtiden

Nordmenn har blitt litt mer positive til egen økonomi, jobbutsikter og norsk økonomi generelt. Færre mener nå at Norge er inne i økonomiske nedgangstider. Vi er ikke helt på nivå med de første kvartalene i 2015, men ting går i riktig retning

Nordmenn bekymrer seg for dårlige jobbutsikter

Oljekrise og økt arbeidsledighet påvirker nordmenns fremtidsutsikter i stor grad. I en undersøkelse gjennomført av analyseselskapet Nielsen, sier 77 prosent av nordmenn at jobbutsiktene de neste 12 måneder er enten dårlige eller mindre bra. Dette er en økning på 23 prosentpoeng på et år....

Vi vil ha norsk fisk

Når vi nordmenn skal velge sjømat, vil vi at den skal være norsk. Analyseselskapet Nielsen har spurt over 16 000 personer fra Europa om deres handlevaner og preferanser, og her sier 54 prosent av nordmenn at de vil at sjømaten skal være lokal. I EU sier 41 prosent det samme. Men når vi...