Løsninger

MÅLING AV MEDIER OG ANNONSER

Nielsen Audiomåling

Nielsen Media Research i Norge ble tildelt kontrakten for levering av de offisielle lyttertallene for audio i Norge fra 1. januar 2019. Med utgangspunkt i radiokanalenes felles visjon om en mest mulig fremtidsrettet og plattformuavhengig måling, er Nielsen nå leverandør av en av verdens mest omfattende målinger av audio.
Les mer om Nielsen audio
Nielsen PPM lyttertall per uke og måned
Nielsen PPM lyttertall per kvartal

Nielsen Digital Ad Ratings (DAR)

Nielsen har utviklet en ny valuta for dokumentering av digitale annonsekampanjer. Nielsen DAR (Digital Ad Ratings) er allerede til stede i 30 + globale markeder og gir annonsører og mediebyråer mulighet til å verifisere målgrupper  ved hjelp av avanserte big data metoder. DAR måler på alle devicer og alle plattformer (inkl FB/Instagram, Snapchat, Linkedin, Twitter). Produktet tilbys i Norge fra høsten 2018.
Les mer her

Nielsen AdIntel

Nielsen produserer og leverer detaljert statistikk for reklamekjøp i 32 land, og kan tilby internasjonale kunder harmonisert informasjon for 80 + globale markeder. Nielsen reklamestatistikk har vært tilbudt i Norge siden 1959, og omfatter alle store mediekanaler. Fra 2019 vil tilbudet inkludere kreativer.
Les mer her

MÅLING AV SALG I DAGLIGVAREHANDELEN

Det har aldri vært mer utfordrende å oppnå vekst i fast moving consumer goods (FMCG) bransjen. Bransjen opplever fundamentale endringer i forbrukersegmenter og forbrukeradferd, samtidig som salgskanaler og medieforbruket er i markant endring. Via Nielsen RMS ScanTrack™ data og dashboards følger du salgsutviklingen på tvers av kanaler, kjeder og kategorier, så du kan fange opp salgsmuligheter. Du får raskt et klart overblikk over utviklingen innenfor kategoriene som er relevante for deg. Du vet hvordan dine og konkurrentenes brands utvikler seg. Samlet sett står du med det totale overblikk over utviklingen i dagligvarehandelen og conveniencesektoren. Vi kan hjelpe deg med å segmentere dine kategorier, så du enklere kan drive category management for skape verdi for både deg og dine kunder.

SALGSOPTIMERING

Vi kan hjelpe deg med å optimere facings i butikkhyllene, sortimentet og din prisstrategi ned på produktnivå. Vi gir deg et komplett overblikk over priselastisiteter og et presist bilde av hva effektene av prisendringer vil være i både verdi og volum via Nielsen EveryDay Analytics Price & Promotion. Løsningen er tilgjengelig online og hjelper deg med å spare tid så kan du ta faktabaserte og raskere beslutninger. For å skape vekst i butikkhyllen er du nødt til å optimere både sortiment (den riktige produktsammensetningen) og space (det optimale planogrammet). Alt for ofte optimeres disse to elementene hver for seg, noe som ikke fører til optimalt salg. Med Nielsen Assortment & Space Optimization (ASO) hjelper vi deg med å planlegge og implementere din sortiments- og spacestrategi med den eneste integrerte, cloudbaserte sortiments- og spaceløsningen på markedet. Du bygger opp ditt sortiment basert på de nyeste RMS ScanTrack™ data som tar høyde for hvor mye plass som er tilgjengelig på hyllen, og som utnytter det optimale salgspotensialet.

ANALYSE

Ved å bruke våre retailer electronic point of sale (POS) data har du mulighet til å analysere din portefølje innenfor distribusjon, pris, promosjon, rate of sale og effekten disse har på din markedsandel. Utover dette hjelper vi våre kunder med: 

Konsepttest, produkttest, forpakningstest og emballasjetest
(les mer her)

Space- og sortimentsoptimering
(les mer her)

Prisoptimering
(les mer her)

Digitalt innhold til e-commerce websites
(les mer her)

Salgsdata fra utenlandske marked
(les mer her)

RETAILERE

For retailerne arbeider vi med space- og sortimentsoptimering, minimering av out of stock, on shelf availability, personlige tilbud basert på CRM- og loyalitetsdata, customer analytics, retail loyalitetsløsninger, pris- og kampanjeoptimering i tillegg til category management.

MEDIE TRACKING OG MARKETING MIX MODELLING

Du investerer tid og ressurser i å utvikle din marketingstrategi. Vi har den største globale mediedekning og kan derfor gi deg svaret på om du treffer din målgruppe på det riktige tidspunkt globalt. Med Nielsens marketing cloud (DMP) følger og evaluerer du dine aktiviteter i real-time og justerer din medieinvestering for å oppnå optimal effekt. Les mer om Nielsen marketing cloud
her