02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Spostrzeżenia > Media

Globalne trendy w reklamie - IV kwartał 2011 r.

2 minuty czytania | kwiecień 2012

Po wzroście wydatków na reklamę w III kwartale, reklamodawcy wykazali się większą ostrożnością w IV kwartale, chociaż rok 2011 nadal wykazuje wzrost wydatków o 7,3% w stosunku do roku 2010. Zarówno w Ameryce Północnej, jak i w Europie wydatki na reklamę w IV kwartale spadły w porównaniu z rokiem ubiegłym, a rynek FMCG ograniczył budżety reklamowe. W ujęciu całego roku 2011 w porównaniu z rokiem 2010, Ameryka Północna wykazuje nieznaczny wzrost wydatków na reklamę, podczas gdy Europa spada o -0,4%. Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej o globalnych trendach reklamowych.

Rok 2011 był trudny dla światowej gospodarki, na którą wpływ miały klęski żywiołowe, powstania polityczne oraz skutki kryzysów finansowych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie Zachodniej. W obliczu obniżenia przez agencję Standard & Poor's ratingu kredytowego AAA Stanów Zjednoczonych oraz pogłębiającego się kryzysu zadłużenia państw strefy euro, nie jest zaskoczeniem, że ogólny poziom zaufania konsumentów spadł na 60 procentach światowych rynków, co zostało zbadane w ramach Indeksu zaufania konsumentów Nielsena w czwartym kwartale 2011 roku. Choć zaufanie konsumentów na całym świecie wzrosło o jeden punkt, osiągając poziom 89 punktów, to jednak w 24 z 27 rynków europejskich wyraźnie spadło.

Nastroje te zdawały się przekładać bezpośrednio na europejski rynek reklamowy, który w 2011 roku zmniejszył wydatki o -0,4 proc. w porównaniu z rokiem 2010.* Nie dziwi więc fakt, że choć wiele rynków reklamowych w Europie Północnej, uwzględnionych w niniejszym raporcie, nieznacznie zwiększyło wydatki w 2011 roku, to większe spadki odnotowano na rynkach południowoeuropejskich: w Grecji (-13,1 proc.), we Włoszech (-4,0 proc.) i w Hiszpanii (-9,7 proc.).

Choć w 2011 roku wydatki na reklamę w Ameryce Północnej wzrosły zaledwie o 1,8 proc. i w IV kwartale zanotowano spadek o 0,6 proc. rok do roku, to pojawiają się sygnały, że rok 2012 będzie lepszy dla rynku reklamowego. Zaufanie konsumentów skoczyło w USA w czwartym kwartale o 6 punktów do 83 punktów, a gospodarka amerykańska radziła sobie lepiej niż oczekiwano. "Podczas gdy trudne warunki gospodarcze w Europie w drugiej połowie 2011 r. spowodowały ponowną podatność i niestabilność konsumentów i rynków finansowych na całym świecie, niektóre z najbardziej pozytywnych wiadomości w zeszłym kwartale pochodziły z dwóch największych gospodarek świata - Stanów Zjednoczonych i Chin - gdzie zaufanie odbiło się od poziomu z pierwszego kwartału 2011 r." - powiedział dr Venkatesh Bala, główny ekonomista The Cambridge Group, części firmy Nielsen. W związku z wyborami prezydenckimi w USA, Pucharem Europy i Olimpiadą w Londynie, które odbędą się jeszcze w tym roku, analitycy uważają, że reklamodawcy odzyskają zaufanie, a wydatki na reklamę w 2012 r. będą rosły.

Informacje zawarte w tym raporcie zostały zebrane, zharmonizowane i opracowane przez Nielsen, Media Group, Global AdView. Nielsen Global AdView Pulse informuje o wydatkach na reklamę w Argentynie, Australii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Egipcie, Francji, Niemczech, Grecji, Hong Kongu, Indonezji, Irlandii, Włoszech, Japonii, Kuwejcie, Libanie, Malezji, Meksyku, Holandii, Nowej Zelandii, Norwegii, Pan-Arab Media, Filipinach, Portugalii, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, RPA, Korei Południowej, Hiszpanii, Szwajcarii, Tajwanie, Tajlandii, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej o globalnych trendach w reklamie.

Powiązane tagi:

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń