02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Digital & technology

Dotarcie do konsumentów online: Nowa "norma" dla reklam cyfrowych

2 minuty czytania | wrzesień 2013 r.

Nie ma wątpliwości, że reklama online odnotowała ogromny wzrost w ostatnich latach, ale reklamodawcy i wydawcy nadal nie są pewni, czy ich kampanie są z powodzeniem osiągając ich pożądanych odbiorców. Nowe badanie benchmarkowe z Nielsen zapewnia bardzo potrzebny kontekst do wydajności reklamy online i okazało się, że niektórzy konsumenci są łatwiejsze do osiągnięcia niż inni.

Badanie zostało oparte na średnim procencie on-target z blisko 5 000 kampanii mierzonych przez Nielsen Online Campaign RatingsTM.

Choć nie wszystkie kampanie są takie same, marketing precyzyjny ma wpływ na internet

W idealnym świecie, reklamy dotarłyby do zamierzonych odbiorców przez cały czas. Chociaż jesteśmy daleko od tego, benchmark on-target percentages pokazuje, że marketing precyzyjny działa.

Na przykład, zdecydowana większość (76%) kampanii internetowych skierowanych do konsumentów w wieku 18-49 lat - standardowej grupy telewizyjnej - dotarła do tej grupy odbiorców. Konsumenci ci stanowią zaledwie połowę (51%) widowni internetowej, co pokazuje, że kampanie internetowe są ogólnie skuteczne w marketingu do konkretnych odbiorców.

Młodsi konsumenci są łatwiejsi w dotarciu niż starsi

Kampanie reklamowe skierowane do konsumentów w wieku 21-34 lat osiągają zamierzoną grupę odbiorców w 62 procentach przypadków. Z kolei kampanie nastawione na dotarcie do konsumentów w wieku 35-54 lat trafiają do nich tylko w 41 procentach przypadków. Dzieje się tak pomimo faktu, że osoby w wieku 21-34 lat stanowią mniej niż jedną czwartą populacji online (22%), w porównaniu do jednej trzeciej konsumentów w wieku 35-54 lat.

Średni procent realizacji celu dla poszczególnych przedziałów wiekowych i płciowych

Wiek 12+ 18+ 18-24 21-34 18-34 25-44 35-54 25-49 25-54 35-64 18-49
Rozpiętość wieku (lata)     7 14 17 20 20 25 30 30 32
osoby 98% 92% * 62% 60% 48% 41% 52% 58% 52% 76%
samice * 76% * * 46% 32% 28% 38% 42% 39% 56%
samce * * 22% 38% 46% * * * 42% 39% 56%
Uwaga: Normy wieku i płci są dostępne dla przerw w demografii, które miały wystarczające dane, aby spełnić minimalne wymagania do włączenia.
Źródło: Nielsen

Konkretne grupy wiekowe i płciowe jako odsetek amerykańskiej populacji online

Wiek 12+ 18+ 18-24 21-34 18-34 25-44 35-54 25-49 25-54 35-64 18-49
Rozpiętość wieku (lata)     7 14 17 20 20 25 30 30 32
osoby 93% 87% 10% 22% 26% 33% 34% 41% 50% 49% 51%
samice 50% 47% 5% 11% 13% 18% 19% 22% 27% 27% 27%
samce 43% 40% 5% 11% 13% 15% 15% 19% 23% 22% 24%
Uwaga: Normy wieku i płci są dostępne dla przerw w demografii, które miały wystarczające dane, aby spełnić minimalne wymagania do włączenia.
Źródło: Nielsen

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń