Przejdź do treści
02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Spostrzeżenia > Media

Skanowanie krajobrazu zapotrzebowania na audio

3 minuty czytania | czerwiec 2014 r.

Dźwięk jest integralną częścią codziennego życia większości Amerykanów. Według raportu Nielsena Audio Today, ponad 244 miliony z nas (w wieku 12+) słucha radia każdego tygodnia; to prawie 92 procent populacji USA.

Jednak oprócz szerokiego zasięgu radia, dzisiejszy krajobraz audio oferuje słuchaczom wiele różnych opcji do wyboru. Plusem jest jednak to, że twórcy treści i reklamodawcy mają wiele sposobów na zaangażowanie słuchaczy, które nie istniały nawet kilka lat temu. Kluczem do wykorzystania tego potencjału jest zrozumienie konsumentów audio, co ich motywuje do słuchania i jak wykorzystać te informacje, aby dostosować ofertę audio i reklamę tak, aby była najbardziej efektywna.

The Audio Demand Landscape, nowe badanie, które zadebiutowało wczoraj na konferencji Nielsen's Consumer 360, dostarcza nowego wglądu w różne rodzaje konsumentów audio i jak różne rodzaje audio służą tym słuchaczom.

Po pierwsze i najważniejsze, Krajobraz Popytu Audio dzieli konsumentów audio na sześć różnych grup w oparciu o ich zwyczaje i to, czego słuchają, gdy się do nich dostają. Uszeregowanie grup w oparciu o wielkość populacji (procent wszystkich konsumentów audio, który stanowią) to:

Music Loving Personalizers to namiętni słuchacze muzyki, którzy szukają głównie korzyści emocjonalnych poprzez słuchanie. Preferują bezpłatne usługi i często odtwarzają muzykę w tle.

Zdyskryminowani audiofile to wysoce zaangażowani konsumenci, którzy słuchają i preferują szeroką gamę produktów audio i są skłonni zapłacić za konkretne treści.

Tradycjonaliści szukający wygody wolą radio nadawcze, słuchając swoich ulubionych stacji i prowadzących; i rutynowo słuchają w samochodzie.

Lojaliści poszukujący informacji są ciężkimi słuchaczami audycji, którzy zazwyczaj słuchają swoich ulubionych programów typu talk dla wiadomości, edukacji i bycia poinformowanym o bieżących wydarzeniach.

Defaulerzy jazdy w tle są mniej zaangażowani i zazwyczaj mają włączone radio w samochodzie dla rozrywki w tle lub okazjonalnie wiadomości i informacje.

Entuzjaści Techie Audio są zapalonymi konsumentami wielu rodzajów dźwięku. Ci słuchacze są pierwszymi użytkownikami nowych platform, aby zaspokoić swoje potrzeby audio.

Jeśli spojrzymy na te grupy pod kątem procentu wszystkich godzin słuchania, które reprezentują, zobaczymy, że lojaliści poszukujący informacji i personalizatorzy kochający muzykę stanowią prawie połowę (47%) całej konsumpcji audio.

Nie wszyscy konsumenci audio dążą do tego samego, a ich specyficzne życzenia i pragnienia motywują ich do korzystania z wielu rodzajów audio. Przez wiele lat branża skupiała się na danych demograficznych jako ważnym wskaźniku tego, jak (i dlaczego) słuchacze się dostrajają, ale te obszary obejmują tylko część historii. Ponieważ krajobraz audio wciąż się rozwija, ważne jest, aby brać pod uwagę nie tylko wiek i płeć. Dzięki poszerzonej wiedzy, każdy - od nadawców, przez muzyków, po reklamodawców - będzie mógł dostosować swoje treści i komunikaty marketingowe do konkretnego typu konsumenta, do którego chce dotrzeć. Stąd, mogą dopasować przekaz do najbardziej efektywnej platformy, lub mieszanki platform.

METODOLOGIA

Nielsen's Audio Demand Landscape został opracowany na podstawie badania internetowego panelu 4 950 Amerykanów w wieku 18-74 lat przeprowadzonego w języku angielskim w marcu 2014 roku na temat ich postaw, motywacji, zachowań, zwyczajów i preferencji związanych ze słuchaniem audio.

Powiązane tagi:

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń