Centrum wiadomości > Nagrody

Nielsen uwzględniony w Bloomberg Gender-Equality Index czwarty rok z rzędu

3 minuty czytania | styczeń 2022
Bloomberg Gender-Equality Index 2022 Logo

Jesteśmy dumni, że po raz czwarty z rzędu znaleźliśmy się w 2022 roku w Bloomberg Gender-Equality Index (GEI), zmodyfikowanym indeksie ważonym kapitalizacją rynkową, którego celem jest śledzenie wyników spółek publicznych zobowiązanych do przejrzystości w raportowaniu danych dotyczących płci.

Indeks 2022 obejmuje 418 globalnych spółek z 45 krajów i regionów. Spółki członkowskie reprezentują różne sektory, w tym finansowy, technologiczny i użyteczności publicznej. Łącznie sektory te mają największą reprezentację spółek w indeksie.

GEI mierzy równość płci w pięciu filarach: kobiece przywództwo i talenty, równe wynagrodzenie i parytet płacowy między płciami, kultura sprzyjająca włączeniu społecznemu, polityka przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu i marka prokobieca. 

"Bycie w 2022 GEI oznacza, że nadal żyjemy naszymi wartościami Nielsena, którymi są włączenie, odwaga i wzrost" - powiedziała Sandra Sims-Williams, dyrektor ds. różnorodności w firmie Nielsen. "Wspieranie równości płci jest stałym zobowiązaniem dla Nielsena. Niestrudzenie pracujemy nad tym, aby nasze pracownice mogły wnosić do pracy swoje najlepsze ja i rozwijać się na wszystkich poziomach w całej naszej firmie."

Aby zostać uwzględnionym w GEI, Nielsen przedstawił ankietę społeczną stworzoną przez Bloomberg, we współpracy z ekspertami tematycznymi na całym świecie. Firmy włączone do tegorocznego indeksu uzyskały wynik na poziomie lub powyżej globalnego progu ustanowionego przez Bloomberg, odzwierciedlającego ujawnienie informacji oraz osiągnięcie lub przyjęcie najlepszych w swojej klasie statystyk i polityk.

Zaangażowanie firmy Nielsen w sprawę równości płci jest obecne w całej naszej działalności:

  • Nasz CEO, David Kenny, podpisał Leading Executives Advancing Diversity (LEAD) CEO Pledge, aby zwiększyć liczbę kobiet na stanowiskach kierowniczych.
  • Zaktualizowaliśmy nasz globalny cel, jakim jest zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla z 39% w 2019 roku do 46% do 2024 roku. 
  • Cztery z dziewięciu liderów w zespole kierowniczym Nielsena to kobiety, a pięć z 10 członków zarządu Nielsena to kobiety.
  • W latach 2020 i 2021 uruchomiliśmy nowe możliwości uczenia się w zakresie różnorodności, równości i włączenia (DE&I), koncentrujące się na sojusznictwie oraz identyfikowaniu i powstrzymywaniu mikroagresji.
  • Tworzymy programy, które skupiają się na rozwoju kobiet w całej organizacji, w tym nowy program rozwoju przywództwa dla kobiet w średnim wieku oraz globalną konferencję WIN Rising Leaders, prowadzoną przez naszą Women in Nielsen Business Resource Group (BRG).
  • Od 2016 roku wymagamy zróżnicowanego łupka kandydatów na otwarte stanowiska, aby pomóc zapewnić, że przyciągamy i budujemy zróżnicowany zespół.

W USA oferujemy 12 tygodni urlopu rodzicielskiego (również dla rodziców adopcyjnych) oraz dodatkowe osiem tygodni dla matek biologicznych. Mamy globalną politykę niedyskryminacji, która zapewnia równe szanse pracownikom LGBTQ+ na wszystkich rynkach Nielsena. W związku z pandemią, która stworzyła nieoczekiwane i niezwykle trudne okoliczności, oferujemy wszystkim uprawnionym pracownikom w USA dodatkowy płatny urlop chorobowy i rodzinny.

Staramy się również prowadzić rozmowy na temat reprezentacji i integracji w mediach. Dzielimy się naszymi spostrzeżeniami opartymi na danych poprzez takie produkty jak seria Diverse Intelligence, która analizuje trendy dotyczące zróżnicowanej widowni. W 2021 roku wydaliśmy nowy raport skupiający się na kobietach 50+. Nasz raport 2021 Being Seen on Screen podkreśla możliwości poprawy reprezentacji ekranowej różnych grup tożsamościowych w 1500 najlepszych programach telewizyjnych.