Przejdź do treści
Centrum informacyjne > Nagrody

Nielsen uwzględniony w Bloomberg Gender-Equality Index po raz czwarty z rzędu

3 minuty czytania | styczeń 2022
Bloomberg Gender-Equality Index 2022 Logo

Jesteśmy dumni, że po raz czwarty z rzędu zostaliśmy włączeni do indeksu 2022 Bloomberg Gender-Equality Index (GEI)- zmodyfikowanego indeksu ważonego kapitalizacją rynkową, którego celem jest śledzenie wyników spółek publicznych zobowiązanych do przejrzystości w raportowaniu danych dotyczących płci.

W skład Indeksu 2022 wchodzi 418 spółek z 45 krajów i regionów świata. Spółki członkowskie reprezentują różne sektory, w tym finansowy, technologiczny i użyteczności publicznej. Łącznie sektory te są najliczniej reprezentowane w Indeksie.

GEI mierzy równość płci w pięciu filarach: przywództwo kobiet i rozwój talentów, równe płace i parytet płacowy między kobietami a mężczyznami, kultura sprzyjająca włączeniu społecznemu, polityka przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu oraz marka prokobieca. 

"Przynależność do 2022 GEI oznacza, że nadal postępujemy zgodnie z wartościami firmy Nielsen, którymi są integracja, odwaga i rozwój" - powiedziała Sandra Sims-Williams, dyrektor ds. różnorodności w firmie Nielsen. "Wspieranie równości płci jest stałym zobowiązaniem dla firmy Nielsen. Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasze pracownice mogły dawać z siebie wszystko w pracy i rozwijać się na wszystkich poziomach w naszej firmie."

Aby wziąć udział w GEI, firma Nielsen przedstawiła ankietę społeczną stworzoną przez Bloomberg we współpracy z ekspertami w tej dziedzinie na całym świecie. Firmy, które znalazły się w tegorocznym indeksie, uzyskały wynik równy lub wyższy od globalnego progu ustanowionego przez Bloomberg, odzwierciedlającego ujawnienie informacji oraz osiągnięcie lub przyjęcie najlepszych w swojej klasie statystyk i zasad.

Zaangażowanie firmy Nielsen w sprawę równości płci jest obecne w całej naszej działalności:

  • Nasz CEO, David Kenny, podpisał zobowiązanie CEO Leading Executives Advancing Diversity (LEAD), aby zwiększyć liczbę kobiet na stanowiskach kierowniczych.
  • Zaktualizowaliśmy nasz globalny cel, jakim jest zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla z 39% w 2019 r. do 46% do 2024 r. 
  • Cztery z dziewięciu liderów w zespole kierowniczym firmy Nielsen to kobiety, a pięć z dziesięciu członków zarządu firmy Nielsen to kobiety.
  • W latach 2020 i 2021 uruchomiliśmy nowe możliwości uczenia się w zakresie różnorodności, sprawiedliwości i integracji (DE&I), skupiające się na sojuszach oraz identyfikowaniu i powstrzymywaniu mikroagresji.
  • Tworzymy programy, które koncentrują się na rozwoju kobiet w całej organizacji, w tym nowy program rozwoju przywództwa dla kobiet w średnim wieku oraz globalną konferencję WIN Rising Leaders, prowadzoną przez Women in Nielsen Business Resource Group (BRG).
  • Od 2016 r. wymagamy zróżnicowanej grupy kandydatów na wolne stanowiska, aby mieć pewność, że przyciągamy i tworzymy zróżnicowany zespół.

W Stanach Zjednoczonych oferujemy 12 tygodni urlopu rodzicielskiego (także dla rodziców adopcyjnych) oraz dodatkowe osiem tygodni dla matek biologicznych. Stosujemy globalną politykę niedyskryminacji, która zapewnia równe szanse pracownikom LGBTQ+ na wszystkich rynkach firmy Nielsen. W związku z pandemią, która spowodowała nieoczekiwane i niezwykle trudne okoliczności, oferujemy wszystkim uprawnionym pracownikom w USA dodatkowe płatne zwolnienia lekarskie i urlopy rodzinne.

Pracujemy również nad prowadzeniem rozmów na temat reprezentacji i integracji w mediach. Dzielimy się naszymi spostrzeżeniami opartymi na danych poprzez takie produkty, jak seria Diverse Intelligence, która analizuje trendy dotyczące zróżnicowanej widowni. W 2021 roku opublikowaliśmy nowy raport poświęcony kobietom w wieku 50+. Nasz raport Being Seen on Screen z 2021 roku podkreśla możliwości poprawy reprezentacji różnych grup tożsamościowych na ekranie w 1500 najlepszych programach telewizyjnych.