Insighty

Najwyższy poziom zadowolenia polskich konsumentów od czasu kryzysu finansowego
Wiadomości, newsy, informacje

Najwyższy poziom zadowolenia polskich konsumentów od czasu kryzysu finansowego

Firma Nielsen przeprowadza globalne badanie od 2005 roku, które sprawdza poziom zadowolenia konsumentów w 60 krajach na wszystkich kontynentach. W trzecim kwartale 2017 roku Polacy po raz pierwszy od czasu kryzysu finansowego przekroczyli próg 100 punktów dobijając do 104 punktów. Zadowolenie polskich konsumentów wzrosło o 13 punktów w porównaniu do Q3’16. 

Polska przekracza próg stu punktów 

104 punkty to najwyższy zanotowany wynik w Polsce od roku 2008. Tym samym Polska przekroczyła próg, w którym konsumenci deklarują, że „nie za dobrze” i dotarła do miejsca, w którym obywatele uważają, że żyje się im „dobrze”. Zmiana ta spowodowana jest większym optymizmem, który zbudowany jest w oparciu o trzy elementy składające się na raport Nielsena tj. perspektywy na rynku pracy, sytuacja finansowa i optymizm zakupowy. Wnioskować można, iż większy optymizm konsumencki jest trendem ogólnoświatowym, gdyż globalny wskaźnik zadowolenia konsumentów wyniósł w trzecim kwartale 2017 roku 105 punktów – to wzrost o sześć punktów względem Q3’16.

Polacy pozytywniej myślą o swojej przyszłości 

W ciągu ostatnich czterech kwartałów polscy respondenci coraz bardziej optymistycznie oceniali swoją przyszłość. Zdaniem 58% z nich ich perspektywy na rynku pracy w kolejnych 12 miesiącach będą wspaniałe lub dobre, jest to większy odsetek niż wśród globalnych i europejskich respondentów.

Polacy są również bardziej zadowoleni ze swojej sytuacji finansowej – trzech na pięciu konsumentów uważa, że będzie ona dobra/wspaniała w kolejnych 12 miesiącach. Tym samym Polacy są bardziej optymistyczni od przeciętnego Europejczyka, tracą jednak 2 punkty procentowe do średniej globalnej.

Kolejna pozytywna zmiana odnotowana została w zakresie optymizmu zakupowego. Ponad połowa respondentów uważa, że jest to odpowiedni czas na dodatkowe wydatki. Co podobnie jak ocena perspektyw na rynku pracy, stawia Polaków ponad średnią europejską i globalną.

W porównaniu do pozostałych krajów europejskich Polacy plasują się najwyżej pod względem optymizmu zakupowego – Polska jest na trzecim miejscu spośród 34 rynków. Pozytywna ocena sytuacji finansowej, daje Polakom piąte miejsce w Europie, natomiast opinia na temat perspektyw na rynku pracy – szóste.