Insighty

Cross Media – Czy Pomiar Ma Znaczenie?

Jako konsumenci coraz częściej korzystamy z różnorodnych środków masowego przekazu. Tradycyjne formy, takie jak telewizja, ciągle dobrze funkcjonują na polskim rynku, jednak powoli zastępowane są przez ich internetowe odpowiedniki.