Insighty

Breakthrough Innovation Poland 2019

Innowacje są kluczowe dla wzrostu firm FMCG i zapewniają wielu z nich przewagę konkurencyjną. Umiejętne wprowadzenie nowych produktów na rynek generuje wysoką sprzedaż już w pierwszym roku, a przy odpowiednim wsparciu wolumen może utrzymywać się na wysokim poziomie również w kolejnych...

Piwna Rewolucja

Piwo jest zdecydowanie największą spożywczą kategorią FMCG w Polsce – roczna wartość sprzedaży piwa w Polsce to ponad 15,5 miliarda PLN.

Succeeding in E-Commerce

Retail e-commerce is an underutilized channel that is about to change rapidly. Discover the what they key forces are in winning in this rapidly changing market.

Czy jesteśmy lojalni?

Nielsen przebadał 29 000 respondentów w 58 krajach świata, aby sprawdzić, jaki jest poziom lojalności konsument��w wobec produktów pochodzących z różnych kategorii: dóbr szybko zbywalnych, produktów finansowych czy elektroniki