Insighty

Czy jesteśmy lojalni?
Raport

Czy jesteśmy lojalni?

Lojalność konsumentów wobec marki jest zjawiskiem niezwykle pożądanym. Wpływa na nią nie tylko jakość produktu. Ważne są również takie czynniki jak cena, czy wygląd. Są to tylko niektóre elementy, na podstawie których konsument podejmuje decyzje o zakupie. Widzimy także pewną korelację pomiędzy częstotliwością zakupu, a poziomem lojalności: im częściej kupujemy dany produkt, tym jesteśmy mniej lojalni wobec marki.

  Nielsen przebadał 29 000 respondentów w 58 krajach świata, aby sprawdzić, jaki jest poziom lojalności konsumentów wobec produktów pochodzących z różnych kategorii: dóbr szybko zbywalnych, produktów finansowych czy elektroniki. Jaki jest główny wniosek?  Największa część konsumentów deklaruje, że jest skłonna zmienić ulubioną markę, tylko mając ku temu naprawdę ważny powód. Podobne wnioski dotyczą Polaków. Sprawdziliśmy jakie czynniki mogą nas skłonić innego wyboru. Ponad połowa Polaków zadeklarowała, że atrakcyjna cena jest w stanie spowodować, że włożymy do koszyka inny produkt, niż zazwyczaj. W dalszej kolejności respondenci wskazywali lepsze warunki umowy (np. w przypadku produktów finansowych) oraz lepszą jakość.

Spośród wybranych grup produktów, Polacy są najbardziej lojalni wobec marek telefonów komórkowych i jest to wynik lepszy od średniej globalnej o 4 pp (28% vs 24%). Kupując sprzęt AGD, co szósty Polak wybierze markę, którą lubi najbardziej, ale już w przypadku takich produktów jak przekąski, czy napoje, około 40% z nas jest skłonnych do zmian. Ciekawym przypadkiem są produkty do pielęgnacji ciała. Choć kupujemy je dosyć często, jesteśmy wierni ulubionym markom – tak deklaruje ponad jedna czwarta Polaków. W tym miejscu wyraźnie różnimy się od średniej globalnej, gdzie ten odsetek wynosi 18%. Z czego to może wynikać? Po pierwsze są to produkty zazwyczaj droższe niż artykuły spożywcze, a ponadto nie lubimy eksperymentować ze swoim zdrowiem.