Insighty

W JAKIM NASTROJU POLACY ROZPOCZĘLI NOWY ROK?
Raport

W JAKIM NASTROJU POLACY ROZPOCZĘLI NOWY ROK?

W pierwszym kwartale 2013 roku wskaźnik optymizmu Polaków spadł do najniższego poziomu w historii badania – wyniósł 62.

Odsetek Polaków negatywnie oceniających bezpieczeństwo zatrudnienia wzrósł o 5 pp z 87% do 92%. Jednocześnie, tylko 6% z nas nie ma obaw pod tym względem. Trzech na czterech badanych uważa, że nie jest to dobry czas na wydatki – o 5pp spadł odsetek odpowiedzi wyrażających skłonność do zakupów. Coraz gorzej oceniamy również stan naszych finansów osobistych.

Polacy wciąż patrzą na świat z dużo większym pesymizmem niż przeciętny mieszkaniec Europy czy Świata. Wyniki  badania internetowego przeprowadzonego przez Nielsena na przełomie lutego i marca 2013 roku, w 58 krajach całego świata, wskazują, że obecnie poziom optymizmu Polaków jest niższy od średniej europejskiej (71) i zdecydowanie odbiega od średniej dla przeciętnego mieszkańca kuli ziemskiej (93).

Analiza poszczególnych krajów pokazuje, że największych optymistów należy szukać przede wszystkim wśród mieszkańców regionu Azja Pacyfik, gdzie średnia wynosi 103. Na czele znajdują się  Indie ze wskaźnikiem jeszcze wyższym niż w poprzednim kwartale, równym 122. Niezmiennie, stawkę zamykają kraje europejskie, gdzie na pozycję największych pesymistów wysunęli się Portugalczycy, osiągając wynik na najniższym poziomie w historii badania (31). 

Pobierz cały raport

Pobierz raport teraz

W JAKIM NASTROJU POLACY ROZPOCZĘLI NOWY ROK?

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Subscribe, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.