Privacy

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE POMIARU CYFROWEGO

Nielsen wykorzystuje autorskie produkty do badania i analizy korzystania przez użytkowników z mediów, drogą online, za pomocą urządzeń mobilnych oraz nowych technologii. Ponadto Nielsen monitoruje także zachowania użytkowników tych urządzeń z zachowaniem poszanowania praw prywatności. Nielsen troszczy się o kwestie ochrony prywatności i chce aby użytkownicy wiedzieli w jaki sposób zbiera, wykorzystuje i ujawnia informacje.

JAK GROMADZIMY DANE DOTYCZĄCE POMIARU OGLĄDALNOŚCI

Nielsen na całym świecie współpracuje z różnymi podmiotami, włącznie z dostawcami danych, reklamodawcami i wydawcami, aby badać skuteczność dotarcia i zasięg różnych treści przeglądanych lub słuchanych na przykład w Internecie i radiu, bez względu na urządzenie, z którego korzysta użytkownik. Pomagamy reklamodawcom lepiej zrozumieć działanie kampanii reklamowanych w telewizji, komputerze i na urządzeniach mobilnych.

Działamy w następujący sposób: podmioty korzystające z naszych usług umieszczają autorskie oprogramowanie badawcze Nielsen na wybranych treściach – na stronach internetowych, w reklamach, aplikacjach czy odtwarzaczach video. W tym kontekście słowo “treści” odnosi się do sposobu ich przekazania, tj. audio, video, reklamy i inne sposoby, z których mogą korzystać użytkownicy. Autorskie oprogramowanie badawcze firmy Nielsen umieszczone w treści stosuje tagi (w tym pliki cookie, tagi pikselowe oraz oprogramowanie zawarte w aplikacjach mobilnych) lub znaki wodne (watermarks) do gromadzenia informacji, które pomagają nam dowiedzieć się, z jakimi treściami styka się użytkownik, z jakimi wchodzi w interakcje, które kampanie reklamowe są skuteczne, jak również scharakteryzować użytkowników stron internetowych lub aplikacji lub osoby korzystające z treści cyfrowych. Na przykład raport badania oglądalności może stwierdzać “niniejsza kampania reklamowa została obejrzana przez 70 000 kobiet w wieku 24-30.”

Ponadto współpracujemy z różnymi dostawcami w celu uzyskania danych pseudo-animizowanych lub zagregowanych, które wykorzystujemy w naszych pomiarach. Przez “dane pseudo-anonimizowane” rozumie się dane na poziomie jednostkowym, po których nie można jednoznacznie zidentyfikować danej osoby. Rodzaje danych pseudo-anonimizowanych obejmują informacje związane np. z plikami cookie, identyfikatorem reklamy lub identyfikatorem urządzenia, lub innym unikalnym identyfikatorem. “Zagregowane dane” to zbiór danych o grupie lub segmencie osób, niepozwalający na identyfikację danej osoby z grupy.

Czasem nasze oprogramowanie pomiarowe jest wbudowane w Adobe Primetime, platformę “TV Everywhere” która umożliwia oglądanie na żywo i na życzenie programów na różnych urządzeniach. Dowiedz się więcej o Adobe Primetime i zapoznaj się z polityką prywatności dotyczącą produktów analitycznych Adobe.

JAKIE DANE GROMADZIMY

Nie identyfikujemy i nie podejmujemy żadnych prób identyfikacji osób, o których dane zbieramy.

Cyfrowe oprogramowanie badawcze firmy Nielsen może gromadzić dane o oglądanych treściach (np. dotyczącej danej kampanii reklamowej, lub konkretnego odcinka danego programu), dane o tym, gdzie oglądana jest treść (np. w Internecie lub za pomocą której aplikacji), i ogólne informacje o urządzeniu, na którym oglądano treści (np. tablet lub smartfon, identyfikator reklamowy, adres IP, system operacyjny). Dane z jednej z naszych platform usługowych są potem dopasowywane do danych od dostawców, którzy rozpoznają swoich własnych użytkowników lub którzy gromadzą ogólne dane o klientach. Te inne spółki dostarczają Nielsen zagregowanych lub pseudo-anonimizowanych statystyk oglądalności. Nie informujemy ich o tym, jakie treści oglądali ich użytkownicy; Nielsen nigdy nie zna tożsamości użytkowników innych spółek.

Nasza usługa Digital Brand Effect umożliwia losową prezentację ankiet użytkownikom, którzy zetknęli się lub nie z treściami naszego klienta. Odpowiedzi są dobrowolne. Jeżeli oglądający odpowie na pytanie ankietowe, odpowiedź jest przechowywana w bazie danych. W ankietach nie prosi się ani nie pobiera się żadnych danych, które mogą bezpośrednio identyfikować użytkownika.

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE

Wykorzystujemy dane do tworzenia różnych raportów, sprawozdań i analiz, w tym charakterystyki widowni, która obejrzała dane treści, lub dotyczących skuteczności kampanii reklamowej.

Nielsen może także wzbogacać lub kalibrować gromadzone dane za pomocą danych z innych źródeł online i offline oraz narzędzi badania, w tym za pomocą danych uczestników panelu TV Nielsen (bez identyfikacji szczegółowej). Do innych źródeł danych zaliczają się np. media społecznościowe lub strony sklepów internetowych. Te dodatkowe źródła pozwalają nam na gruntowniejsze badanie i analizę oglądalności w zakresie cech demograficznych, preferencji kupujących i wykorzystywania przez nich treści.

Do naszych raportów, sprawozdań i analiz wykorzystujemy wyłącznie dane uniemożliwiające identyfikację pojedynczego użytkownika lub zagregowane.

Z KIM DZIELIMY SIĘ DANYMI

Pewien zakres serwisu jest wykonywany dla nas przez firmy zewnętrzne i zleceniobiorców. Podmioty te mają dostęp do danych niezbędnych do świadczenia przez nie usług na naszą rzecz. Dane te nie mogą być wykorzystywane przez nie w innych celach. Ponadto możemy udostępniać dane osobom trzecim w przypadku, gdy wymaga tego prawo lub w miarę potrzeby, celem wykonywania lub zabezpieczenia naszych praw, lub do podejmowania kroków przeciwdziałających potencjalnej działalności nielegalnej, oraz w przypadku sprzedaży, cesji, upadłości lub rozporządzenia w inny sposób całością lub częścią naszego przedsiębiorstwa lub naszych aktywów (w tym przypadku podejmujemy niezbędne kroki, aby zapewnić ochronę danych zgodnie z niniejszą polityką). Możemy także udostępniać dane pseudo-anonimizowane aby ułatwić finansowanie, sekurytyzację, ubezpieczanie lub inne niezbędną czynność związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej.

PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Podejmujemy wszelkie uzasadnione środki organizacyjne, techniczne oraz administracyjne w celu ochrony danych osobistych pozostających pod naszą kontrolą.

Przechowujemy dane tak długo, jak są one potrzebne do badań i analiz, o których mowa powyżej, oraz zawsze zgodnie z prawem. Dane te możemy przechowywać w UE, USA lub możemy je przenosić do innego kraju. Gdziekolwiek je przechowujemy, stosujemy niniejsze zasady oraz postępujemy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

WYBORY I DOSTĘP

Nielsen uważa, że uczestnicy badań powinni mieć możliwość wyboru, jeśli chodzi o udział w badaniach. Jeżeli nie jesteś w danej chwili uczestnikiem panelu Nielsen i nie chcesz uczestniczyć w cyfrowych badaniach pomiarowych, możesz dezaktywować oprogramowanie Nielsen klikając tutaj.

Jeśli chodzi o przeglądarki, Nielsen wykorzystuje zarówno zwykłe pliki cookie HTTP – HTTP cookies, jak i HTML5 local storage. W HTML5 local storage przetrzymujemy tylko kopię unikalnego identyfikatora przypisanego naszemu plikowi cookie HTTP, które jest umieszczane na twoim komputerze. Jeżeli nie wyrazisz zgody na badanie (opt-out – REZYGNACJA Z BADANIA) mechanizm opt-out – REZYGNACJA Z BADANIA zastępuje unikalny plik cookie HTTP plikiem cookie “OPT_OUT” i wymazuje informacje, jakie Nielsen umieścił w HTML5 local storage. Jeżeli usuniesz z pamięci urządzenia wszystkie swoje zwykłe pliki cookie – regular cookies (razem z plikiem cookie “OPT_OUT” Nielsena), będziesz musiał powtórzyć procedurę niewyrażania zgody na badanie („opt out – REZYGNACJA Z BADANIA”). Ponieważ Twój wybór dotyczy wyłącznie danej przeglądarki, jeśli korzystasz z więcej niż jednej przeglądarki, będziesz musiał przeprowadzić procedurę “opt-out – REZYGNACJA Z BADANIA” na każdej przeglądarce. Użytkownicy Safari i Firefox powinni być świadomi, że zmiany techniczne w tych przeglądarkach uniemożliwiają firmie Nielsen umieszczanie zarówno ciasteczek pomiarowych, jak i umożliwiających rezygnację z badania, co oznacza, że Nielsen może zbierać informacje tylko dotyczące liczby odwiedzin bez możliwości powiązania ich z danymi demograficznymi. Działa to na tej samej zasadzie jak rezygnacja z udziału w badaniu (opt out) w innych przeglądarkach. Jeśli zmienisz zdanie i będziesz chciał uczestniczyć w cyfrowym badaniu pomiarowym Nielsena, możesz kliknąć opcję wyrażenia zgody na badanie opt back in (ZGODA NA BADANIE).

Jeśli chodzi o środowisko aplikacji mobilnych, to wymagamy, by w opisie każdej aplikacji, która zawiera aktywne oprogramowanie pomiarowe Nielsen, ujawniono fakt dołączenia do niej oprogramowania Nielsen, i aby udostępniona była możliwość niewyrażenia zgody na działanie tego oprogramowania poprzez kliknięcie opcji „opt out – REZYGNACJA Z BADANIA”. Niektóre starsze aplikacje, zawierające oprogramowanie Nielsen, mogą umożliwiać wycofanie się z badania tylko na poziomie aplikacji i danego urządzenia. Tak więc, jeśli posiadasz więcej niż jedną starszą aplikację mobilną, która zawiera nasze oprogramowanie, lub jeżeli ta sama starsza aplikacja jest zainstalowana na więcej niż jednym urządzeniu mobilnym, będziesz musiał wykonać operację „opt-out – REZYGNACJA Z BADANIA” w każdej aplikacji na każdym urządzeniu. W nowszych aplikacjach, Nielsen oferuje „opt-out” na poziomie urządzenia. Wystarczy jedynie aktywować opcję “Limit Ad Tracking” (w przypadku urządzeń z zainstalowanym systemem iOS) lub “Opt out of Ads Personalization” (w przypadku urządzeń z zainstalowanym systemem Android) w ustawieniach urządzenia. Jeżeli masz tę samą nowszą aplikację na więcej niż jednym urządzeniu mobilnym, będziesz musiał zmienić ustawienia na każdym urządzeniu. Informacja o prywatności, dołączona do aplikacji, powinna informować o tym, który rodzaj opt-out – REZYGNACJA Z BADANIA należy zastosować, aby zablokować oprogramowanie pomiarowe Nielsen.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniach końcowych uczestników badań. Uczestnicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookie, możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokumentacja przeglądarki internetowej oraz można je znaleźć pod adresami wskazanymi poniżej. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie obsługi plików cookie może spowodować utrudnienia w prowadzeniu badań. W celu zarządzania ustawieniami plików cookie należy wybrać z poniższej listy przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie jej producenta.

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Nielsen zastrzega sobie prawo aktualizacji i modyfikacji niniejszej polityki prywatności. Opis zmian od ostatniej aktualizacji prezentujemy w rozdziale „Ostatnie zmiany niniejszego dokumentu”.

KONTAKT

W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności skontaktuj się z nami tutaj: privacy.department@nielsen.com.

KIM JESTEŚMY

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną firmą zajmującą się Podejście firmy łączy zastrzeżone dane firmy Nielsen z innymi źródłami danych, tak aby pomóc klientom na całym świecie zrozumieć co dzieje się teraz, co będzie się działo w przyszłości i jak najlepiej wykorzystać tę wiedzę.  Nielsen, jako jedna ze spółek S&P 500, działa w ponad 100 krajach, które obejmują ponad 90% ludności świata. Więcej informacji znajduje  na stronie www.nielsen.com.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce w lipcu 2019 r.