Privacy

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE POMIARU CYFROWEGO

Nielsen wykorzystuje swoje zastrzeżone produkty do pomiaru cyfrowego w celu mierzenia i analizy sposobu, w jaki konsumenci korzystają z mediów za pośrednictwem internetowych, mobilnych i nowych technologii.

W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY DANE W CELU POMIARU OGLĄDALNOŚCI?

Współpracujemy z różnymi spółkami, w tym dostawcami danych, reklamodawcami, agencjami reklamowymi i wydawcami, w celu pomiaru skuteczności i zasięgu treści przeglądanych lub słuchanych online i offline, bez względu na rodzaj używanego urządzenia. Przykładowo pomagamy reklamodawcom lepiej zrozumieć wyniki kampanii prowadzonej wśród odbiorców telewizyjnych, radiowych, komputerowych i mobilnych.

Działa to następująco: spółki biorące udział uwzględniają zastrzeżone oprogramowanie do pomiaru Nielsen w swoich treściach (np. audio, wideo, reklamach i innych mediach, z których konsumenci mogą korzystać lub je napotykać) w swoich wybranych witrynach, reklamach, aplikacjach i odtwarzaczach wideo. Zastrzeżone oprogramowanie do pomiaru Nielsen osadzone w treściach wykorzystuje różne technologie (w tym pliki cookie, tagi pikselowe i nasze oprogramowanie zawarte w aplikacjach mobilnych) lub limity w celu gromadzenia informacji, które pomagają nam zrozumieć, jakie treści użytkownicy przeglądają, jakich słuchają i z jakich korzystają, które kampanie reklamowe są skuteczne oraz jaka jest zagregowana struktura demograficzna osób odwiedzających witrynę internetową lub aplikację lub przeglądających treści cyfrowe. Na przykład raport dotyczący oglądalności może zawierać następujące informacje: „tę kampanię reklamową obejrzało 24 000 kobiet w wieku 24–30 lat na Wybrzeżu Północno–Zachodnim w Stanach Zjednoczonych”.

Współpracujemy również z usługodawcami zewnętrznymi w celu uzyskania danych pseudonimizowanych lub danych zagregowanych, które uwzględniamy w naszych pomiarach. „Dane pseudonimizowane” to dane osobowe, na podstawie których nie można w łatwy sposób określić tożsamości osób, których dane dotyczą. Rodzaje danych pseudonimizowanych obejmują przykładowo dane powiązane z plikami cookie, identyfikatorem reklamy lub urządzenia, lub innym trwałym niepowtarzalnym identyfikatorem. „Dane zagregowane” to zbiór danych o grupie lub segmencie osób fizycznych, który uniemożliwia ustalenie tożsamości poszczególnych osób fizycznych z tej grupy.

Niekiedy nasze przenośne oprogramowanie do pomiaru jest osadzone w usłudze Primetime Adobe, platformie „TV Everywhere” (telewizji dostępnej na każdym urządzeniu), która umożliwia konsumentom oglądanie programów na żywo, linearnie i na żądanie na różnych urządzeniach. Zachęcamy do zapoznania się z rozwiązaniem Adobe Primetime i przeczytania oświadczenia o ochronie prywatności produktów analitycznych Adobe.

Produkty do pomiaru oglądalności oraz Marketing Cloud Nielsen korzystają z różnych rozwiązań. Aby usprawnić działanie tych dwóch odrębnych linii produktów, Nielsen udostępnia pomiędzy nimi ograniczoną ilość danych niepozwalających na określenie tożsamości lub danych zagregowanych powiązanych z urządzeniem lub przeglądarką; dane dotyczące oglądalności nie są bezpośrednio wykorzystywane w celu ułatwienia zamieszczania reklam internetowych. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Marketing Cloud Nielsen gromadzi i wykorzystuje dane, można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym Marketing Cloud Nielsen.

JAKIE DANE GROMADZIMY?

Nie ustalamy tożsamości osób fizycznych, na temat których lub od których gromadzimy dane na temat pomiaru treści ani nie podejmujemy takich prób.

Nasze zastrzeżone oprogramowanie do pomiaru cyfrowego może gromadzić dane na temat przeglądanych treści (np. danej kampanii reklamowej lub odcinka programu) i miejsca, w którym je przeglądano (np. w której witrynie internetowej lub aplikacji) oraz ogólne informacje na temat urządzenia, na którym je przeglądano (np. tabletu lub smartfonu, identyfikatora reklamy, adresu IP lub systemu operacyjnego). Następnie łączymy te dane z danymi od innych spółek, które rozpoznają swoich użytkowników lub zasadniczo gromadzą dane o konsumentach. Takie spółki udostępniają Nielsen zagregowane lub pseudonimizowane statystyki dotyczące oglądalności. Nie informujemy tych podmiotów zewnętrznych o tym, jakie treści przeglądali ich użytkownicy, a Nielsen nigdy nie poznaje tożsamości użytkowników innych spółek.

Usługa Digital Brand Effect Nielsen losowo wysyła krótkie ankiety do użytkowników, którzy mogli, ale nie musieli widzieć treści naszych klientów. Udzielenie odpowiedzi jest dobrowolne. Odpowiedzi udzielone na pytania w ramach ankiety są przechowywane w bazie danych. Ankiety nie zawierają próśb o podanie jakichkolwiek danych umożliwiających bezpośrednią identyfikację ani nie gromadzą takich danych; gromadzone są natomiast informacje na temat adresu IP oraz identyfikatora urządzenia.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TE DANE?

Wykorzystujemy te dane, aby formułować spostrzeżenia oraz tworzyć różne raporty i analizy, w tym dotyczące struktury publiczności, która oglądała pewne treści lub skuteczności kampanii reklamowej.

Możemy również poprawiać lub kalibrować dane zgromadzone ze źródeł i przy pomocy narzędzi badawczych online i offline, w tym danych na temat oglądalności od panelistów Nielsen (z wyjątkiem danych umożliwiających ustalenie tożsamości). Inne źródła danych mogą obejmować media społecznościowe i sklepy internetowe. Te dodatkowe źródła umożliwiają nam prowadzenie bardziej intensywnych badań i analiz w zakresie demografii i preferencji odbiorców w Internecie oraz tego, w jaki sposób z niego korzystają.

W naszych spostrzeżeniach, raportach i analizach uwzględniamy wyłącznie dane zagregowane lub dane, które nie umożliwiają ustalenia tożsamości danej osoby.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TE DANE?

Zatrudniamy lub angażujemy inne spółki lub osoby fizyczne do wykonywania pewnych funkcji w naszym imieniu. Tacy usługodawcy mają dostęp do danych, które są niezbędne do pełnienia ich funkcji, ale nie mogą wykorzystywać naszych danych w żadnym innym celu. Ponadto możemy przekazywać dane podmiotom zewnętrznym, jeżeli ich ujawnienie jest wymagane na mocy prawa lub niezbędne w celu wykonania lub zachowania przysługujących nam praw, podjęcia czynności w związku z potencjalnie niezgodnymi z prawem działaniami oraz w przypadku sprzedaży, przeniesienia, upadłości lub zbycia naszej spółki lub jej aktywów w całości lub w części (w takim przypadku podejmiemy uzasadnione kroki, aby zapewnić, że dane są chronione w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności). Możemy również udostępniać pseudonimizowane dane w celu ułatwienia finansowania, sekurytyzacji, ubezpieczenia lub innych niezbędnych działań biznesowych.

W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY TE DANE?

Stosujemy uzasadnione środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych pozostających pod naszą kontrolą. Niestety nie można zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa przy przesyłaniu danych przez Internet albo przechowywaniu ich w systemie przechowywania danych.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TE DANE?

Przechowujemy dane tak długo, jak jest to konieczne w celu przeprowadzenia badań i analiz zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Możemy przechowywać dane w Stanach Zjednoczonych lub przekazywać je do innych krajów. Zawsze, gdy przechowujemy dane, postępujemy zgodnie z postanowieniami niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa.

JAKICH WYBORÓW MOGĄ PAŃSTWO DOKONAĆ?

Uważamy, że powinni Państwo mieć możliwość wyboru, czy chcą przyczyniać się do tworzenia naszych badań i formułowania spostrzeżeń. Jeżeli nie są Państwo obecnymi panelistami Nielsen i nie chcą Państwo brać udziału w badaniu dotyczącym pomiaru cyfrowego, mogą Państwo wycofać zgodę przy pomocy Państwa przeglądarki klikając tutaj.

W przeglądarkach korzystamy ze standardowych plików cookie protokołu HTTP oraz magazynu lokalnego HTML5. W magazynie lokalnym HTML5 przechowujemy wyłącznie kopię niepowtarzalnego identyfikatora pliku cookie przypisanego do pliku cookie protokołu HTTP umieszczonego na Państwa urządzeniu. W przypadku wycofania zgody nasz mechanizm wycofania zgody zamienia niepowtarzalny plik cookie protokołu HTTP na plik cookie „OPT_OUT” i usuwa informacje umieszczone przez Nielsen w lokalnym magazynie HTML5. W przypadku usunięcia wszystkich standardowych plików cookie (które obejmują plik cookie protokołu HTTP Nielsen „OPT_OUT”) konieczne będzie ponowne wycofanie zgody. Należy pamiętać, że takie wycofanie zgody odbywa się na poziomie przeglądarki, dlatego w przypadku korzystania z wielu przeglądarek będą Państwo musieli wycofać swoją zgodę w każdej z nich. Jeżeli zmienią Państwo zdanie i zechcą wziąć udział w badaniu dotyczącym pomiaru cyfrowego Nielsen, mogą Państwo ponownie wyrazić zgodę. Należy pamiętać, że przeglądarka Safari nie obsługuje już tej funkcji i nasze pliki cookie dotyczące wycofania zgody zostaną automatycznie usunięte po upływie 24 godzin. Jeżeli chcą Państwo zachować wycofanie zgody na udział w pomiarach prowadzonych przez Nielsen, sugerujemy używanie innej przeglądarki. W środowisku aplikacji mobilnych wymagamy, aby każda aplikacja zawierająca oprogramowanie do pomiarów Nielsen ujawniała informację o tym, że aplikacja obejmuje pomiary prowadzone przez Nielsen, oraz zapewniała dostęp do możliwości wycofania zgody zapewnianej przez Nielsen. Proszę zauważyć, że niektóre starsze aplikacje zawierające oprogramowanie Nielsen są w stanie zapewnić wyłącznie możliwość wycofania zgody na poziomie aplikacji i wycofania zgody dla konkretnego urządzenia. W związku z tym jeżeli mają Państwo więcej niż jedną starszą aplikację zawierającą nasze oprogramowanie albo mają Państwo tą samą starszą aplikację zainstalowaną na więcej niż jednym urządzeniu mobilnym, muszą Państwo wycofać zgodę w każdej aplikacji, na każdym urządzeniu. W nowszych aplikacjach Nielsen zapewnia możliwość wycofania zgody na poziomie urządzenia. Muszą Państwo jedynie aktywować opcję „Ogranicz śledzenie reklam” (w przypadku urządzeń z systemem iOS) albo „Rezygnacja z personalizacji reklam” (w przypadku urządzeń z systemem Android) w ustawieniach urządzenia. Jeżeli mają Państwo tę samą nowszą aplikację zainstalowaną na więcej niż jednym urządzeniu mobilnym, muszą Państwo zmienić ustawienia na każdym urządzeniu. Informacja o ochronie prywatności w aplikacji powinna zawierać jasne informacje na temat dostępnych rodzajów możliwości wycofania zgody na używanie oprogramowania do pomiarów Nielsen.

ZMIANY NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności i wprowadzania w nim zmian. W części „Ostanie zmiany niniejszego Oświadczenie o ochronie prywatności” przedstawimy opis zmian wprowadzonych od czasu ostatniej aktualizacji.

KONTAKT

W przypadku uwag lub pytań w zakresie Oświadczenia o ochronie prywatności albo potrzeby skontaktowania się z naszym Inspektorem ochrony danych w UE, prosimy o kontakt z nami. Można również przesłać nam pismo na jeden z poniższych adresów:

Z krajów UE:

Attn: Legal Dept.
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

Z innych krajów:

Nielsen
85 Broad Street
Nowy Jork, NY 10004
USA

Pytania dotyczące ochrony prywatności można również kierować pocztą elektroniczną na adres:
privacy.department@nielsen.com

INFORMACJE O NIELSEN

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną spółką zajmującą się analityką pomiarową i analizą danych, zapewniającą najbardziej kompleksową i wiarygodną analizę w zakresie konsumentów i rynków na całym świecie. Nasze podejście łączy dane własnościowe Nielsen z innymi źródłami danych, aby pomóc klientom na całym świecie zrozumieć, co dzieje się teraz, co zdarzy się potem oraz jak najlepiej tę wiedzę wykorzystać. Od ponad 90 lat Nielsen dostarcza dane i analizy oparte na rygorystycznym podejściu naukowym i innowacjach, nieustannie opracowując nowe sposoby uzyskiwania odpowiedzi na najważniejsze pytania, z którymi mierzą się branże medialne, reklamowe, handlu detalicznego i szybko rozwijający się sektor dóbr konsumpcyjnych. Nielsen, spółka wchodząca w skład indeksu giełdowego S&P 500, prowadzi działalność w ponad 100 krajach, obejmując ponad 90% światowej populacji. Więcej informacji znaleźć można pod adresem www.nielsen.com.