Privacy

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE POMIARU CYFROWEGO

Nielsen korzysta ze swojego zastrzeżonego oprogramowania i produktów aby świadczyć cyfrowe usługi pomiarowe, które mierzą i analizują w jaki sposób konsumenci wchodzą w interakcję z mediami w ramach technologii internetowych, mobilnych i nowych, a także umożliwiają firmie Nielsen wgląd w zachowanie konsumentów. Praktyki opisane w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności są stosowane przez firmy Nielsen świadczące cyfrowe usługi pomiarowe na całym świecie. Dowiedz się więcej o rodzinie firm Nielsen lub skontaktuj się z Działem Prywatności firmy Nielsen, aby uzyskać więcej informacji (nasze dane kontaktowe znajdują się w sekcji “Kontakt” poniżej).

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności w zakresie pomiarów cyfrowych odzwierciedla ogólne praktyki w zakresie pomiarów cyfrowych firmy Nielsen. Niemniej jednak, świadczymy nasze cyfrowe usługi pomiarowe klientom na całym świecie, a umowy z naszymi klientami mogą nakładać dodatkowe ograniczenia na to co możemy, a czego nie możemy zrobić z zebranymi danymi. W niektórych przypadkach możemy nie mieć pozwolenia na wykorzystywanie i udostępnianie danych we wszystkie sposoby opisane w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli nasza umowa z klientem zezwala nam jedynie na przetwarzanie danych w celu świadczenia usług na rzecz klienta, zazwyczaj robimy to jako “podmiot przetwarzający dane” lub “dostawca usług”. Natomiast, jeśli nasza umowa z klientem pozwala nam na przetwarzanie danych w celach innych niż świadczenie usług na rzecz klienta, możemy to robić jako “administrator danych” lub “przedsiębiorca”.

Prosimy o zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności wydawców witryn internetowych i innych stron, których witryny i aplikacje są używane do pozyskiwania określonych informacji o danych gromadzonych w tych witrynach i aplikacjach, a także o tym, jak wykorzystują i przetwarzają zebrane dane, w tym podczas korzystania z cyfrowych usług pomiarowych firmy Nielsen. Od naszych klientów wymagamy: informowania użytkowników o korzystaniu z produktów pomiarowych i oprogramowania (mimo, iż nie zawsze mogą oni identyfikować firmę Nielsen po imieniu); upewnienia się, że otrzymali odpowiednie pozwolenia na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie nam informacji zebranych w wyniku korzystania przez nich z cyfrowych usług pomiarowych firmy Nielsen; oraz zapewnienie użytkownikom odpowiednich możliwości wyboru w zakresie gromadzenia i wykorzystywania ich informacji. 

ZBIERANIE DANYCH

Nielsen na całym świecie współpracuje z różnymi podmiotami, włącznie z dostawcami danych, reklamodawcami i wydawcami, aby badać skuteczność dotarcia i zasięg różnych treści przeglądanych lub słuchanych na przykład w Internecie i radiu, bez względu na urządzenie, z którego korzysta użytkownik. Pomagamy reklamodawcom lepiej zrozumieć działanie kampanii reklamowanych w telewizji, komputerze i na urządzeniach mobilnych.

Jak dane są zbierane: podmioty korzystające z naszych usług umieszczają autorskie oprogramowanie badawcze Nielsen na treściach w wybranych witrynach, w reklamach, aplikacjach mobilnych,odtwarzaczach wideo i innych urządzeniach podłączonych do Internetu (takich jak Smart TVs), lub mogą dostarczać nam dane bezpośrednio poprzez połączenia z ich serwerami czy też poprzez inne bezpieczne metody przesyłania danych. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności słowo “treści” odnosi się do sposobu ich przekazania, tj. audio, video, reklamy i innych sposobów, z których mogą korzystać użytkownicy. Autorskie oprogramowanie badawcze firmy Nielsen umieszczone jest w treści lub za pośrednictwem urządzeń, z których korzystasz w celu gromadzenia informacji, które to pomagają nam zrozumieć z jakimi treściami użytkownicy mają do czynienia, z którymi wchodzą w interakcję, oraz które kampanie reklamowe są skuteczne.   

To jakie informacje są zbierane zależy od tego, w jaki sposób nasi klienci korzystają z naszego oprogramowania pomiarowego; ogólny opis rodzajów gromadzonych przez nas informacji i sposobu ich wykorzystywania znajduje się poniżej. Zasadniczo nie identyfikujemy (i nie możemy zidentyfikować), ani próbować identyfikować osób, o których gromadzimy dane dotyczące pomiaru treści. Jeśli jednak jesteś członkiem panelu Nielsen, możemy powiązać z Tobą dane pomiarowe zebrane za pośrednictwem naszego oprogramowania pomiarowego, jak to opisano poniżej w sekcjach “Jakie dane są gromadzone” oraz “ Wykorzystanie danych” niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, a także w umowie o członkostwie panelisty. 

Jakie dane są gromadzone: w zależności od usługi, zastrzeżone oprogramowanie pomiarowe firmy Nielsen gromadzi: 

 • informacje o przeglądanych treściach – takich jak kampania reklamowa, program lub odcinek, który został obejrzany;
 • informacje o tym gdzie oglądano treści – np. strona internetowa lub aplikacja; i
 • ogólne informacje o przeglądarce lub urządzeniu, na których oglądano treści – np. czy użytkownik przeglądał treści na tablecie lub smartfonie, unikatowy pół-stały identyfikator urządzenia (który to może zawierać identyfikator reklamowy, adres IP, oraz/lub identyfikator plików cookie), jak również informacje o systemie operacyjnym. 

Nie śledzimy ani nie zbieramy informacji o działaniach użytkowników w witrynach lub aplikacjach.  Dane z jednej z naszych platform usługowych są potem dopasowywane do danych od dostawców, którzy rozpoznają swoich własnych użytkowników lub którzy gromadzą ogólne dane o klientach. Te inne spółki dostarczają Nielsen zagregowanych lub pseudo-anonimizowanych statystyk oglądalności. Nie informujemy ich o tym, jakie treści oglądali ich użytkownicy; Nielsen nigdy nie zna tożsamości użytkowników innych spółek.

Dane z tych innych źródeł są również wykorzystywane do ulepszania lub kalibracji danych zebranych z naszego oprogramowania pomiarowego oraz do zapewnienia bardziej solidnych badań i analiz. 

W niektórych przypadkach zbieramy informacje bezpośrednio od osób fizycznych. Od czasu do czasu firma Nielsen przedstawia krótkie ankiety użytkownikom, którzy mogli mieć albo też mogli nie mieć dostępu do treści naszych klientów. 

Odpowiedzi są dobrowolne a ankiety nie wymagają ani nie zbierają żadnych danych umożliwiających bezpośrednią identyfikację.   

WYKORZYSTYWANIE DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe, aby świadczyć nasze cyfrowe usługi pomiarowe, które mierzą i analizują sposób, w jaki konsumenci wchodzą w interakcję z mediami w Internecie, urządzeniach mobilnych i nowych technologiach. Umożliwia to tworzenie spostrzeżeń badawczych, raportów i analiz zachowań konsumentów, w tym składu odbiorców, którzy oglądali określone treści lub raportów na temat skuteczności kampanii reklamowej, takich jak raport z pomiarów oglądalności, który wskazuje, że kampania reklamowa została wyświetlona przez „ 70 000 kobiet w wieku od 24 do 30 lat w USA, w północno-zachodnim regionie Pacyfiku ”.

Używamy narzędzi i metod aby upewnić się, że nie ma jawnej możliwości identyfikacji użytkowników na podstawie raportów i spostrzeżeń, które tworzymy i udostępniamy naszym klientom. Dane, które zbieramy od użytkowników, są łączone z danymi zebranymi z innych źródeł w celu tworzenia zbiorczych raportów, na podstawie których nie można jednoznacznie zidentyfikować użytkowników; jeśli taki raport nie jest zagregowany, podejmujemy kroki aby upewnić się, że nie ma uzasadnionej możliwości ponownej identyfikacji.

Oprócz przetwarzania danych osobowych na potrzeby naszych cyfrowych usług pomiarowych oraz celów badawczych, jak opisano powyżej, przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • Obsługi i zarządzania naszymi systemami informatycznymi i systemami bezpieczeństwa, w tym monitorowania takich systemów oraz identyfikacji i reakcji na zdarzenia związane z bezpieczeństwem;
 • Wykrycia i zapobieganiu oszustwom;
 • Prowadzeniu badań w celu zapewnienia jakości oraz rozwoju produktów, usług i biznesu, w tym badań i rozwoju. Obejmuje to analizę danych, audyty, opracowywanie nowych produktów, tworzenie modeli predykcyjnych, ulepszanie naszych usług, identyfikowanie trendów użytkowania i określanie skuteczności naszej komunikacji;
 • Ułatwienia codziennych operacji i zarządzania finansami grupy spółek Nielsen oraz wszelkich transakcji korporacyjnych (np. reorganizacja, fuzja, sprzedaż, wspólne przedsięwzięcie, cesja, przeniesienie, itp.)
 • Ochrony prawa, bezpieczeństwa, własności lub działalności jednego lub więcej podmiotów Nielsena, Ciebie, lub innych osób;
 • Przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji oraz ustanawianiu, wykonywaniu i / lub obrony praw jednego lub więcej podmiotów Nielsena; i
 • Odpowiadaniu na prośby i komunikaty od organów ścigania lub innych urzędników państwowych.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

W związku z jednym lub kilkoma celami wykorzystywania danych opisanymi powyżej, możemy udostępniać informacje, w tym dane osobowe, następującym odbiorcom.

 • Pewien zakres serwisu jest wykonywany dla nas przez firmy zewnętrzne i zleceniobiorców. Podmioty te mają dostęp do danych niezbędnych do świadczenia przez nie usług na naszą rzecz. Dane te nie mogą być wykorzystywane przez nie w innych celach. 
 • Ponadto możemy udostępniać dane osobom trzecim w przypadku gdy jest to konieczne do zakończenia dowolnej transakcji, o którą prosił lub autoryzował użytkownik, lub stronom trzecim, takim jak inne firmy badawcze i nasi klienci, zgodnie z etycznymi wytycznymi obowiązującymi w branży badań rynkowych.
 • Możemy ujawnić dane stronom trzecim w przypadku jakiejkolwiek reorganizacji, fuzji, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, przeniesienia lub innego zbycia całości lub części naszej działalności, aktywów lub akcji.
 • Możemy ujawniać dane stronom trzecim, gdy ujawnienie jest wymagane przez prawo lub jest konieczne do wykonania lub ochrony naszych praw, lub też gdy w grę wchodzi podjęcie kroków dotyczących potencjalnie nielegalnych działań

W każdym z powyższych przypadków podejmiemy uzasadnione kroki, aby zapewnić ochronę danych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem.

Nie sprzedajemy i nie będziemy sprzedawać żadnych danych osobowych stronom trzecim na ich własny użytek komercyjny.

PODSTWY  PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązujące prawo w niektórych jurysdykcjach wymaga od nas określenia w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, podstawy prawnej, na której opieramy się gdy zbieramy i przetwarzamy dane osobowe jako administrator danych (tj. dane gromadzone do naszych własnych celów). Kiedy gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe za pomocą naszego oprogramowania pomiarowego w imieniu naszych klientów (tj. gdy możemy przetwarzać dane zebrane tylko w imieniu naszych klientów), zazwyczaj działamy jako podmiot przetwarzający dane i polegamy na podstawie prawnej klienta do przetwarzania danych.

W przypadku danych osobowych zebranych o użytkownikach w Unii Europejskiej („UE”) / Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), jako administrator danych, opieramy się na jednej z poniższych podstaw prawnych w celu przetwarzania takich danych.

 • Uzasadnione interesy: Polegamy na naszych uzasadnionych interesach w przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, pod warunkiem, że interesy użytkownika, podstawowe prawa lub wolności nie są nadrzędne w stosunku do tych interesów. W szczególności przetwarzamy dane osobowe użytkowników polegając na uzasadnionym interesie w skutecznym i zgodnym z prawem prowadzeniu naszej działalności, na interesie naszym i naszych klientów w dokładnym mierzeniu i analizowaniu odbiorców, na skutecznym dostarczaniu i ulepszaniu naszych produktów, usług i witryn internetowych, na operacjach związanych z bezpieczeństwem informacji, zgodności z prawem i przepisów, zgodność z wnioskami o ujawnienie informacji organom ścigania, sądom i organom regulacyjnym oraz w celu zapobiegania i wykrywania oszustw (lub podejrzeń oszustw).
 • Przestrzeganie zobowiązań prawnych: Możemy przetwarzać dane osobowe użytkowników jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z obowiązującego prawa.
 • Zgoda: W celu świadczenia naszych cyfrowych usług pomiarowych, możemy polegać na zgodzie, którą my lub nasi wydawcy uzyskujemy od użytkowników.

PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Podejmujemy wszelkie uzasadnione środki organizacyjne, techniczne oraz administracyjne w celu ochrony danych osobistych pozostających pod naszą kontrolą.

Przechowujemy dane tak długo, jak są one potrzebne do badań i analiz, o których mowa powyżej, oraz zawsze zgodnie z prawem. Dane te możemy przechowywać w UE, USA lub możemy je przenosić do innego kraju. Gdziekolwiek je przechowujemy, stosujemy niniejsze zasady oraz postępujemy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

W przypadku danych osobowych zebranych o użytkownikach w UE / EOG, tam gdzie istnieje potrzeba przekazania danych osobowych stronie mającej siedzibę w kraju spoza UE, który nie został uznany przez Komisję Europejską za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych, robimy to w oparciu o Standardowe klauzule umowne UE (SKU). Jest to zbiór warunków umownych oraz warunki wydane przez Komisję Europejską, na które strony mogą wyrazić zgodę w celu przesyłania danych zgodnie z przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych lub zgodnie z innymi zabezpieczeniami uznanymi za odpowiednie na mocy obowiązujących przepisów i regulacji. Dalsze szczegóły dotyczące transferów opisanych powyżej oraz zabezpieczeń stosowanych w odniesieniu do takich transferów można uzyskać, kontaktując się z nami pod adresem privacy.department@nielsen.com.

WYBORY I DOSTĘP

Nielsen uważa, że uczestnicy badań powinni mieć możliwość wyboru, jeśli chodzi o udział w badaniach. Jeżeli nie jesteś w danej chwili uczestnikiem panelu Nielsen i nie chcesz uczestniczyć w cyfrowych badaniach pomiarowych, możesz dezaktywować oprogramowanie Nielsen.

Jeśli zdecydowałeś się na wykluczenie z pomiarów Nielsen, Nielsen będzie gromadzić tylko zagregowane dane o tym, ile razy i jak długo dana treść (np. wideo lub reklama) była oglądana.

Możesz zrezygnować z badania w następujący sposób: 

Przeglądarka: W przypadku, gdy pomiar aktywności użytkowników w przeglądarkach opiera się na wykorzystaniu plików cookie, możesz zrezygnować z badania klikając tutaj

W momencie gdy rezygnujesz z badania, nasz mechanizm rezygnacji zastępuje nasz unikalny pomiarowy plik cookie, plikiem cookie „Opt_Out”. Jeśli jednak usuniesz swoje wszystkie pliki cookie, obejmie to również plik cookie Nielsen „Opt_Out” co oznacza, że będziesz musiał ponownie zrezygnować z badania.

Ponieważ Twój wybór dotyczy wyłącznie danej przeglądarki, jeśli korzystasz z więcej niż jednej przeglądarki, będziesz musiał przeprowadzić procedurę “opt-out – REZYGNACJA Z BADANIA” na każdej przeglądarce. Użytkownicy Safari i Firefox powinni być świadomi, że zmiany techniczne w tych przeglądarkach uniemożliwiają umieszczanie plików cookie, co oznacza, że Nielsen może zbierać informacje tylko dotyczące liczby odwiedzin bez możliwości powiązania ich z danymi demograficznymi. Działa to na tej samej zasadzie jak rezygnacja z udziału w badaniu (opt out) w innych przeglądarkach. 

Jeśli zmienisz zdanie i będziesz chciał uczestniczyć w cyfrowym badaniu pomiarowym Nielsena, możesz kliknąć opcję wyrażenia zgody na badanie opt back in (ZGODA NA BADANIE).

Aplikacje mobilne: Jeśli chodzi o środowisko aplikacji mobilnych, to wymagamy, by w opisie każdej aplikacji, która zawiera aktywne oprogramowanie pomiarowe Nielsen, ujawniono fakt dołączenia do niej oprogramowania Nielsen, i aby udostępniona była możliwość niewyrażenia zgody na działanie tego oprogramowania.. 

Niektóre starsze aplikacje, zawierające oprogramowanie Nielsen, mogą umożliwiać wycofanie się z badania tylko na poziomie aplikacji i danego urządzenia. Tak więc, jeśli posiadasz więcej niż jedną starszą aplikację mobilną, która zawiera nasze oprogramowanie, lub jeżeli ta sama starsza aplikacja jest zainstalowana na więcej niż jednym urządzeniu mobilnym, będziesz musiał zrezygnować w każdej aplikacji na każdym urządzeniu. W nowszych aplikacjach, Nielsen oferuje „opt-out” na poziomie urządzenia. Wystarczy jedynie aktywować opcję “Śledzenie Aplikacji/Ograniczaj Śledzenie Reklam” (w przypadku urządzeń z zainstalowanym systemem iOS) lub “Zrezygnuj z personalizacji reklam” (w przypadku urządzeń z zainstalowanym systemem Android) w ustawieniach urządzenia. Jeżeli masz tę samą aplikację na więcej niż jednym urządzeniu mobilnym, będziesz musiał zmienić ustawienia na każdym urządzeniu. 

Inne urządzenia: Technologie i urządzenia inne niż przeglądarki internetowe i aplikacje mobilne wykorzystują unikalne, niestandardowe identyfikatory. Sposób zarządzania nimi będzie różny w zależności od producenta. W przypadku urządzeń podłączonych do Internetu od klientów korzystających z oprogramowania pomiarowego Nielsen wymagamy zapewnienia funkcjonalności, która umożliwia użytkownikom rezygnację z gromadzenia danych.

TWOJE PRAWA

W zależności od kraju lub stanu (USA) zamieszkania, użytkownicy mogą mieć różne dodatkowe prawa w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem.  W przypadku gdy działamy jako usługodawca lub podmiot przetwarzający dane dla naszych klientów, będziemy polegać na naszych klientach w zakresie ułatwienia wykonywania tych praw i będziemy z nimi współpracować, o ile to możliwe.

Prawa te mogą obejmować jedno lub więcej z poniższych:

 • Żądanie potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak jest, uzyskanie dostępu do kopii danych, które posiadamy o Tobie oraz zażądania ich aktualizacji lub poprawienia, jeśli są niedokładne;
 • Sprzeciwieniu się przetwarzaniu posiadanych danych osobowych;
 • Zaproponowaniu innego ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Cię dotyczą;
 • Zażądania usunięcia Twoich danych osobowych (w stosownych przypadkach); i
 • Złożenia skargi do organu ochrony danych lub prywatności w kraju zamieszkania w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Użytkownicy zainteresowani skorzystaniem z jednego lub więcej praw opisanych powyżej mogą złożyć wniosek tutaj. Nielsen nie dyskryminuje użytkowników, którzy korzystają ze swoich praw zgodnie z obowiązującym prawem.

Tylko Ty lub „Autoryzowany Agent” upoważniony do działania w Twoim imieniu może złożyć wniosek. „Autoryzowany Agent” oznacza osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy, którego upoważniłeś do działania w Twoim imieniu poprzez udzielenie swojej pisemnej zgody. Pamiętaj, że możemy odrzucić prośbę Autoryzowanego Agenta jeśli nie przedstawi on dowodu, że został upoważniony przez Ciebie do działania w Twoim imieniu.

Twoja prośba musi:

 • Zawierać wystarczające informacje, które pozwolą nam w uzasadniony sposób zweryfikować, czy jesteś osobą, o której zebraliśmy dane osobowe, lub jej Autoryzowanym Agentem; i
 • Być opisana wystarczająco szczegółowo, abyśmy mogli ją właściwie zrozumieć, przeanalizować i na nią odpowiedzieć.

Nie możemy odpowiedzieć na Twoje żądanie ani przekazać Ci danych osobowych, jeśli nie możemy zweryfikować Twojej tożsamości lub Twojego upoważnienia do złożenia wniosku, czy też potwierdzić, że ​​dane osobowe dotyczą Ciebie. Aby zweryfikować Twoją tożsamość, dopasujemy dane, które podasz podczas składania wniosku, z danymi osobowymi, które już posiadamy.

Dodatkowe informacje dla użytkowników z UE / EOG:

Użytkownicy, którzy mają pytania lub wątpliwości dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez firmę Nielsen, mogą skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w UE pod adresem privacy.department@nielsen.com. Użytkownicy niezadowoleni ze sposobu przetwarzania danych przez firmę Nielsen lub też ze sposobu w jaki zajęliśmy się zgłoszonym nam zapytaniem lub żądaniem dotyczącym prywatności danych osobowych, mają prawo złożyć skargę do organu nadzorczego w ich kraju zamieszkania lub lokalizacji, w której problem wystąpił. Użytkownicy mogą znaleźć dane kontaktowe wszystkich krajowych organów nadzorczych odwiedzając stronę: Europejskiej Rady Ochrony Danych.

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Nielsen zastrzega sobie prawo aktualizacji i modyfikacji niniejszej polityki prywatności. Jeśli zdecydujemy się na przetwarzanie wcześniej zebranych danych w nowym celu (celach), zapewnimy zaktualizowaną politykę prywatności i wybór, zgodnie z obowiązującym prawem. 

Niniejsza polityka prywatności zastępuje wszelkie inne oświadczenia, zarówno pisemne jak i ustne, dotyczące naszych praktyk w zakresie gromadzenie oraz wykorzystywania danych osobowych przez firmę Nielsen na potrzeby cyfrowych usług pomiarowych.

KONTAKT

W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności skontaktuj się z nami pod adresem privacy.department@nielsen.com.

KIM JESTEŚMY

DZIĘKUJEMY – DOCENIAMY TWÓJ UDZIAŁ
Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną firmą zajmującą się pomiarami i analizą danych, która zapewnia najbardziej kompleksowy i wierzytelny obraz konsumentów i rynków na całym świecie. Podejście firmy łączy zastrzeżone dane firmy Nielsen z innymi źródłami danych, tak aby pomóc klientom na całym świecie zrozumieć co dzieje się teraz, co będzie się działo w przyszłości i jak najlepiej wykorzystać tę wiedzę.  Więcej informacji można znaleźć  na stronie www.nielsen.com.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce w sierpniu 2020.