{“order”:0,”name”:”searchcategory”,”attributes”:{“facetEnabled”:”false”,”fshitsPerPage”:”1″,”hitsPerPage”:”10″,”numPageReturn”:”10″,”searchIn”:”/content/corporate/pl/pl/press-room”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”cq:lastRolledout”:”{Date}2016-01-28T01:39:33.397-05:00″,”cq:lastRolledoutBy”:”mehtho02″,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/listing/searchcategory”},”children”:null}

KONTAKT DLA PRASY

W sprawie pytań dotyczących firmy Nielsen,  zarządu,  wydarzeń  proszę kontaktować się z: mikolaj.piotrowski@nielsen.com

W sprawie informacji prasowych dotyczących różnych branż i rynków na świecie i w Polsce proszę o kontakt z przedstawicielami wymienionymi poniżej:

Central and Eastern Europe: mikolaj.piotrowski@nielsen.com

Polska: magdalena.sosna@nielsen.com