Biuro prasowe

W Europie ceny produktów FMCG rosną najwolniej od ponad 5 lat

Warszawa, 3 marca 2016. Jak wynika z najnowszych danych Nielsena – globalnej firmy pomagającej swoim Klientom zarządzać informacją – europejscy konsumenci kupują więcej wykorzystując powolny wzrost cen. Wolumen produktów szybkozbywalnych (FMCG) takich jak środki czystości, jedzenie i napoje, sprzedanych w Europie, rośnie już siódmy kwartał z rzędu.

W czwartym kwartale 2015 roku europejscy konsumenci zapłacili przy kasach o 2,1% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na wynik ten złożyły się wzrost sprzedaży wolumenowej produktów FMCG w Europie o 0,8% oraz przyrost cen o 1,3% – najniższy od Q3 2010.

Spośród 21 europejskich państw przebadanych przed Nielsena kolejny kwartał z rzędu to Turcja doświadczyła najwyższego nominalnego wzrostu sprzedaży (+9,5%) w porównaniu do Q4 2014. Kolejne kraje notujące wysokie wzrosty w tym zakresie to Węgry (+5,5%) oraz Szwecja (+4,9%).

Tylko w trzech państwach europejskich nastąpił wyraźny spadek nominalnej wartości sprzedaży – w Szwajcarii (-2,3%), Finlandii (-1,1%) oraz Wielkiej Brytanii (-0,5%).


Spośród wybranych państw regionu Europy środkowo-wschodniej przedstawionych na wykresie, najwyższy nominalny wzrost  zanotowały wspomniane już Węgry (+5,5%). Na wynik ten złożyła się zmiana wolumenu sprzedaży (+2,4%) oraz zmiana cen (+3,1%), co oznacza, że konsumenci nie tylko kupowali więcej, ale również za wyższą cenę. W porównaniu do średnich zmian obserwowanych na poziomie Europie, ceny rosły szybciej jedynie na Węgrzech (+3,1%), natomiast wolumen sprzedaży rósł szybciej w Niemczech (+1,7%), w Polsce (+1,5%) oraz na Węgrzech (+2,4%).

Polska na tle państw europejskich

W efekcie wzrostu nominalnej sprzedaży produktów FMCG w Polsce w  Q4 2015 o 2,0% w stosunku do Q4 2014, Polska uplasowała się na ósmym miejscu wśród 21 państw europejskich.

W porównaniu do poprzedniego kwartału w Polsce zmniejszyło się tempo wzrostu sprzedaży wolumenowej (5,0% w Q3 2015 vs 1,5% w Q4 2015). Dodatkowo odnotowana została dodatnia dynamika wartości płaconych przez konsumentów na poziomie +0,5% – jest to najwyższa dodatnia wartość tego wskaźnika od Q3 2014. Oznacza to, że kupujący muszą wydać więcej na produkty – ceny produktów szybkozbywalnych (FMCG) zaczynają więc powoli rosnąć.

– KONIEC –

Objaśnienia:

Unit Value Change = zmiana w cenie, którą kupujący musi zapłacić za jedno opakowanie produktu. Wpływ na nią ma inflacja oraz zastępowanie sobą produktów o innych wartościach (zmiana na droższe lub tańsze substytuty).

Nominal Value Growth = Unit Value Change + Volume Change

Nielsen Growth Reporter:

Raport ten przedstawia dynamikę rynku FMCG (wartościowo i wolumenowo) w Europie. Opiera się on na badaniu sprzedaży, które Nielsen prowadzi w 21 państwach europejskich i dotyczy zakupów w hipermarketach, supermarketach, dyskontach oraz w sklepach małoformatowych. Badanie oparte jest o możliwie najszerszy koszyk produktów, które są stale monitorowane przez Nielsena, w każdym z krajów i kanałów sprzedaży.

O Nielsenie

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną firmą pomagającą swoim Klientom zarządzać informacją, zapewniającą kompleksowe zrozumienie tego co konsumenci kupują (segment Buy) i oglądają (segment Watch). Segment Watch dostarcza usługi w zakresie pomiarów dotyczących oglądalności, polegające na gromadzeniu i analizie danych dotyczących widzów różnych rodzajów mediów (telewizji, radia, Internetu, urządzeń mobilnych) wszędzie tam, gdzie konsumowane są treści marketingowe. Segment Buy dostarcza producentom oraz sprzedawcom detalicznym towarów konsumpcyjnych szeroką perspektywę trendów zakupowych panujących na rynku. Dzięki integracji informacji z powyższych segmentów oraz innych źródeł, Nielsen oferuje swoim Klientom zarówno globalne rozwiązania pomiarowe jak i analityczne, umożliwiające rozwój biznesu. Nielsen, spółka notowana w indeksie giełdowym S&P 500, prowadzi działalność w ponad 100 krajach zamieszkiwanych przez ponad 90% ludności świata. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.nielsen.com