Biuro prasowe

Jak rozwija się kategoria baterii w polsce?

Kategoria baterii rozwija się bardzo dynamicznie zarówno w wartościowym jak i ilościowym ujęciu. W ujęciu wartościowym jest to +10,3%, w ujęciu ilościowym (sprzedaż w sztukach) +10% – porównując rok 2016 do roku 2017. Ujęcie ilościowe możemy rozpatrywać dwojako tzn.: patrząc na liczbę sprzedanych sztuk baterii versus liczbę sprzedanych opakowań baterii. Patrząc w ten sposób widzimy spore dysproporcje (+10% vs. +5,5%).  Taka różnica wskazuje na to, że lepiej sprzedają się opakowania z większą liczbą sztuk baterii.

Całkowita sprzedaż baterii zlokalizowana jest przede wszystkim w sklepach wielkoformatowych, czyli supermarketach, hipermarketach oraz dyskontach.  Duży format odpowiada za ponad 60% obrotów wartościowych kategorią zaś w ujęciu ilościowym ponad 67%.  Znaczenie dużego formatu w obu ujęciach rok do roku rośnie. Większe opakowania odnotowują najlepszą sprzedaż w dyskontach. Kanałem o najmniejszej sprzedaży dużych opakowań są stacje benzynowe.  Mały format w przypadku tej kategorii traci na znaczeniu. Głównie za sprawą sklepów kosmetyczno – chemicznych i małych sklepów spożywczych. Podsumowując: najważniejszym kanałem dla sprzedaży dla całej kategorii baterii są dyskonty, które zyskują na znaczeniu blisko 5 pp rok do roku (2016 vs. 2017).

W skali całej Polski produkty brandowe stanowią ponad 87% udziału wartościowego w całym rynku, marki własne to blisko 13%. Natomiast, jeśli spojrzymy na dynamikę zmian w sprzedaży to widzimy, że to marki własne sterują wzrostem kategorii baterii, ponieważ tempo zmian wynosi 27% rok do roku (2016 vs. 2017). A w kanale dyskontów, czyli najważniejszym kanale sprzedaży dla kategorii baterii, marki własne odnotowują największą dynamikę wzrostu, która wynosi +94%.

Największym segmentem w kategorii są baterie alkaliczne, które odpowiadają za 88% sprzedaży wartościowej kategorii. Drugim segmentem są baterie cynkowo-węglowe, których znaczenie to 11% – zaznaczyć należy jednak, że udział baterii cynkowo – węglowych rok do roku spada. Wśród baterii alkaicznych dominują baterie typu AA i AAA.  Pozostały 1% według badań Nielsena stanowią akumulatorki. Zaznaczyć jednak należy, że ich sprzedaż skoncentrowana jest w sklepach AGD i RTV, których panel Nielsena nie pokrywa.