Rozwiązania

Revenue Management Optimisation

Europejskie firmy wydają rocznie na promocję miliardy euro. Jako że stawka jest wysoka, a konkurencja – ostra, firmy muszą skupić wydatki na promocjach, które w największym stopniu przekładają się na wyniki, przy jednoczesnej poprawie wydajności często złożonych i zróżnicowanych procesów handlowych.

W skrócie rzecz ujmując – chodzi o optymalizację. W końcu firmy wydają największą część swoich budżetów marketingowych właśnie na promocję w handlu. Nie jest jednak zaskoczeniem, że ze względu na wielość dynamicznych czynników firmy często budują kilka rozłącznych dróg promocji zamiast jednej, zunifikowanej autostrady. Dzięki optymalizacji synchronizujemy szereg elementów, od strategii cenowej i promocji do wyboru partnerów detalicznych, co pozwala na stworzenie skoordynowanej strategii eliminującej nieskuteczne wydatki i maksymalizującej efekty.

Dlatego właśnie opłaca się posiadanie przekrojowego obrazu programu promocji handlowej. Oferowane przez Nielsena kompleksowe rozwiązanie służące optymalizacji zarządzania promocjami i wydatkami handlowymi daje najwyraźniejszy i najbardziej kompletny z obrazów. Rozwiązanie to podnosi skuteczność promocji handlowych poprzez koordynację podejmowania decyzji opartych na analizie i obszernych informacjach z kompletnym procesem sprzedaży. Krótko mówiąc, pomagamy firmom połączyć istotne dane sprzedażowe z właściwą technologią i sprawdzonymi procesami. Dzięki takiej przekrojowej perspektywie pomożemy ulepszyć decyzje dotyczące cen, poprawić wydajność budżetu oraz zapewnić dostępność produktów.

Co zatem składa się na ten przekrojowy obraz optymalizacji?

  • Planowanie strategiczne Twoja firma będzie w stanie tworzyć solidniejsze roczne strategie cenowe i promocyjne, oparte na rozbudowanym planowaniu scenariuszy przy wykorzystaniu analiz i prognoz. Umożliwi to  stworzenie dopasowanych strategii promocyjnych i realnych planów sprzedaży.
  • Planowanie taktyczne: Twoja firma opracuje gotowe do realizacji plany sprzedaży dopasowane do najbardziej obiecujących możliwości biznesowych, w których opłacalność każdej aktywacji zostanie zweryfikowana za pomocą analizy prognostycznej.
  • Bieżące wykonanie promocji: Pojawi się możliwość monitorowania promocji handlowych w czasie rzeczywistym w celu maksymalizacji egzekucji, dystrybucji produktów i ich dostępności.
  • Analiza po sprzedaży: Po każdej aktywacji będzie możliwa kompleksowa analiza zyskowności, co pomoże wyciągać wnioski dla przyszłych programów sprzedaży.

W ciągu ostatnich 10 lat wydatki związane z inwestycjami handlowymi podwoiły się kosztem zysków i obecnie są dwa razy wyższe, niż wydatki na reklamę. Czy stać Was zatem na rozwiązania niepełne, oferujące mniej niż kompletny obraz działań w ramach promocji handlowej?

Powiązane Rozwiązania

Chciałbyś dowiedzieć się więcej?