Solutions

Consumerization


Današnji potrošač je sve zahtevniji i sve je teže zadržati ga usled jake konkurencije. Da biste pobedili, morate da pokrenete igru kako bi zadvoljilji potrebe potrošača i povezali se sa njima- pojedinačno. Danas je veoma važna interakcija jedan na jedan jer tradicionalini pristupi ne mogu da zadovolje sve ciljne grupe koje targetirate.

Consumerization pomaže da rešite ove probleme.Ova nova tehnika proširuje segmentaciju i nudi novi nivo preciznosti, tako da možete doseći dublje i povećati interesovanje potrošača. Pomažemo vam da identifikujete i izgradite prilagođeni pogled na vaše najprofitabilnije potrošače da bismo vam pomogli da budete inovativni, da komunicirate i aktivirate svakog pojedinca.

Innovation

Uspeh na tržištu danas, zavisi od mnogo faktora. Konkurencija je jaka a novih proizvoda na tržištu sve više.

Naš end-to-end proces za analizu inovacija na tržištu je podržan sa 30 godina iskustva u razvoju, optimizaciji i validaciji kampanja. Naš pristup inovacijama identifikuje ono što potrošači kažu da im je potrebno, kao i potrebe koje još nisu artikulisali. Tamo se i nalaze mogućnosti za prodor – one sa istinskim potencijalom za postizanje održivog rasta za vaše poslovanje.

MARKETING EFFECTIVENESS

Ključ efikasnog marketinga je u tome da prenesete Vašu poruku pravim ljudima, oblikujući njihove preferencije,što na kraju dovodi do povećanja prodaje.

Naši sistemi za merenje efikasnosti marketinga su neuporedivi po obimu i stepenu integracije. Možemo Vam pomoći da odredite koliko dobro ostvarujete svoje ciljeve oglašavanja preko video, audio i tekstualnog oglašavanja na bilo kojoj platformi ili uređaju. Od mrežne televizije do streaminga zvuka na pametnom telefonu, društvenih medija na tabletu, pokriveni ste, bilo da kupujete ili prodajete oglašavanje.

Sales Effectiveness

Razumevanje današnjeg potrošača nije lak posao, ali sa uvidom na nivou prodavnice kao i uvidom u potrošače na svim tržištima u kojima poslujete lakše ćete razmeti njegovo ponašanje. Naša istraživanja Vam pružaju uvide u ponašanje potrošača i razloge zbog čega kupuju određeni proizvod i mogu pomoći u Vašem marketinškom planiranju.

Kako bi dosli do profita, veoma je bitno razumeti faktore koji utiču na odluke o kupovini i usmeravaju Vašu strategiju poslovanja. Nielsen ima end-to-end rešenje koje Vam pomaže da merite svaku od ovih varijabli i njihov uticaj na obim prodaje.

Find the right solution for your business