Evenemang

brainy breakfast: shoppertrends

Föredragshållare:Nielsen
Plats:

Musiksalen, Norra Latin, Drottninggatan 71B.

Tid:
Kl. 08.00--09.00 (frukost från kl. 07.30)

Föredragshållare: Katrin Legeby & Anna Ekström

{“order”:2,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hidePublishDate”:”true”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Årets ShopperTrends-rapport är snart här och vi vill bjuda in till en presentation av vad dagens shopper tycker är viktigt när man handlar sina dagligvaror.

ShopperTrends är ett mycket användbart verktyg för att lära känna era kunder och för att utveckla er försäljning och ert samarbete med kedjorna. Rapporten ger information om vem som handlar, var och varför.

  • Hur ser shoppern på de olika kedjorna?
  • Vilken kedja har starkast varumärke?
  • Vilka kedjor har starkast relation till sina kunder?
  • Vilka faktorer är avgörande för shoppern när de väljer butik?
  • Vilka är olika kedjors styrkor och svagheter i förhållande till varandra?
  • Vilken demografisk profil har respektive kedjas kunder?

Våra seniorkonsulter Katrin Legeby och Anna Ekström kommer att ge en inblick i ShopperTrends för Sverige samt en överblick av trender på dagligvaruhandeln.

Anmäl dig här