Insikter

Innehållstyp

Hälsorapporten 2019

Nordbor vill äta sunt och den sista tiden har svensk dagligvaruhandel präglats av ökat fokus på hälsa, hållbarhet och «fri från»-produkter.

Shopper Trends 2018

ShopperTrends ger information om vem som handlar, var och varför. Den ger insikt i vilka faktorer konsumenterna värderar vid val av butik och hur de i dagsläget uppfattar att de olika kedjorna uppfyller deras krav och önskemål. Shopper Trends finns för Dagligvaruhandeln, Servicehandeln och...

Marknadsrapporten 2018

Hur ser utvecklingen ut i dagligvaruhandeln? Marknadsrapporten ger aktuell försäljningsinformation om varugrupper, kategorier samt segment inom dagligvaruhandeln, servicehandeln och egenvårdshandeln.