Insikter

Innehållstyp

Innovating with Digital in Mind

Despite the relative commonness of online shopping today, many brands still have questions about how to best adapt their innovation strategies for the digital age. It should go without saying, but launching a product in a physical environment is not the same as doing so online. Yet as intuitive as...

Augmented Retail: The New Consumer Reality

Consumers today are increasingly craving immersive, real-life experiences. But they want these experiences without foregoing time or effort. The solution? Augmented and virtual reality technology, coming to a “store” near you.

Hälsorapporten 2019

Nordbor vill äta sunt och den sista tiden har svensk dagligvaruhandel präglats av ökat fokus på hälsa, hållbarhet och «fri från»-produkter.

Shopper Trends 2018

ShopperTrends ger information om vem som handlar, var och varför. Den ger insikt i vilka faktorer konsumenterna värderar vid val av butik och hur de i dagsläget uppfattar att de olika kedjorna uppfyller deras krav och önskemål. Shopper Trends finns för Dagligvaruhandeln, Servicehandeln och...