Insikter

47 PROCENT AV DE SVENSKA KONSUMENTERNA PLANERAR ATT KÖPA EN NY ELLER BEGAGNAD BIL INOM TVÅ ÅR
Artikel

47 PROCENT AV DE SVENSKA KONSUMENTERNA PLANERAR ATT KÖPA EN NY ELLER BEGAGNAD BIL INOM TVÅ ÅR

47 procent av de svenska konsumenterna planerar att köpa en ny eller begagnad bil inom de närmaste två åren, enligt en ny studie från Nielsen. Efterfrågan på bilar kommer att vara störst i Latinamerika  (75 %), Mellanöstern/Afrika (75 %) och Asien-Stillahavsområdet (72 %), men även 56 % av konsumenterna i Nordamerika och 50 procent i Europa räknar med att köpa en ny eller begagnad bil inom de närmaste 24 månaderna. 

“Att koppla samman efterfrågan på bilar med konsumenternas känslor och medievanor är mycket viktigt när man tar fram marknadsföringsstrategier för att länka rätt konsumenter till rätt bilmärken”, säger Eleni Nicholas, Senior Vice President för Nielsen Automotive i Europa. “Det är som väntat i Asien-Stillahavsområdet och Latinamerika som tillväxtpotentialen är störst för branschen, men det förutsätter att marknadsföringen lyckas identifiera, förstå och effektivt uppfylla de behov och önskemål som konsumenterna på dessa marknader har. Internetplattformar i synnerhet ger unika möjligheter att nå dessa köpare.” 

Nielsens studie “Global Survey of Automotive Demand” genomfördes bland över 30 000 Internet-användare i 60 länder. Målet var att ta reda på var efterfrågan på bilar var som störst och se vilka känslomässiga och ekonomiska motiv som var viktigast vid köp av ny eller begagnad bil. Resultaten integrerades med en mediekonsumtionsundersökning som genomförts i 11 länder där man hade undersökt var bilreklamen får störst genomslag och vilka webbplatser som är mest användbara för potentiella bilköpare.

Körglädje lockar till bilköp
36 procent av de svenska konsumenterna anger att de planerar att köpa en begagnad bil under de kommande två åren, att jämföra med endast  11 procent som planerar att köpa en ny bil. I Europa finns också fler som anger att de kommer att köpa en begagnad bil (28 %) än en ny bil (22 %).

Bortsett från ekonomiska skäl, är körglädjen den viktigaste anledningen till att man vill köpa en ny bil bland svenska bilägare (76 %), följt av nyttan (71 %). 28 % anger status som en viktig motivations-faktor. I Europa anger de tillfrågade också körglädjen som viktigast (82 %), över nyttan av att ha bil (56 % ) och status (42 %). 

Internetmarknadsföring och bilköparnas respons
Annonsering via Internetplattformar är mest användbar när det gäller potentiella nybilsköpare, enligt Nielsens “Media Consumption Survey (2012-2013)” som genomfördes i  11 länder.

46 procent av de tillfrågade anger att bilreklam på webbplatser är “mycket användbar” när man ska köpa ny bil. Detta kan jämföras med 42 procent som säger samma sak om TV-reklam, följt av 32 procent för tidskrifter, 29 procent för tidningar, 21 procent för mobiltelfonreklam och 20 procent för radioreklam. 

Enligt Nielsens undersökning så anser de tillfrågade att biltillverkarnas webbplatser (65 %) innehåller bäst information, följt av webbplatser med professionella recensioner (41 %), webbplatser hos tredje part (38 %) och återförsäljarnas webbplatser (38 %) . En tredjedel (34 %) av de tillfrågade anser att sociala medier är mest användbara och en fjärdedel (23 %) anger att videosajter med produktdemonstrationer är bäst.

”Internet utvecklas globalt till att bli en plats där man når köpare som verkligen är intresserade av marknadsföringen”, säger Nicholas. ”Bilköpare har också en tendens att vända sig till tillverkarnas webbplatser, vilket innebär att marknadsföringen måste ta stor hänsyn till dessa webbplatser”.

Om Nielsen Global Survey 
Nielsens studie “Global Survey of Automotive Demand” genomfördes mellan den 14 augusti och 6 September 2013 och omfattade över 30 000 Internetanvändare i 60 länder i Asien-Stillahavsområdet, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Afrika och Nordamerika. 

Om Nielsens studie “Media Consumption study”
Nielsens studie “Media Consumption Study” genomfördes under 2012-2013 där över 85 000 konsumenter i  11 länder deltog (Australien, Brasilien, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Ryssland, Spanien, Thailand och Storbritannien). Undersökningen gjordes både på och utanför Internet.