Insikter

FÖR FÖRSTA GÅNGEN SEDAN 2005 ÄR LÄSKKATEGORIN STÖRRE ÄN KAFFE PÅ SVENSKA DAGLIGVARUMARKNADEN
Artikel

FÖR FÖRSTA GÅNGEN SEDAN 2005 ÄR LÄSKKATEGORIN STÖRRE ÄN KAFFE PÅ SVENSKA DAGLIGVARUMARKNADEN

Sverige är globalt sett ett land med många kaffedrickare och kategorin kaffe har historiskt varit mycket stabil. Volymerna för kaffe, liksom för läsk, är fortfarande stabila, men inom dagligvaruhandeln har nu försäljningsvärdet för kaffe minskat så pass mycket att läsk numera omsätter mer – något som senast inträffade 2005. 

Minskningen i omsättningen för kaffe kommer främst från kategorin bönkaffe, där snittpriserna sjunkit dramatiskt från ca 71 kr/kg under 2012 till ca 60 kr/kg under 2013. Tappet fortsätter under första delen av 2014* och landar på ca 56 kr/kg. Eftersom volymerna ligger i princip stilla även för bönkaffe så köper vi inte mindre kaffe, men vi handlar det numera till helt annat pris. Läsk däremot har en stabil prisökning över tid.

Trots en tydlig ökning av kaffekapslar är detta inte tillräckligt för att kaffe totalt sett skall behålla sin omsättning inom dagligvaruhandeln. 

Bönkaffe slåss för sin existens och priset är vapnet. I december 2013 såldes 64 % av allt bönkaffe på extrapris, jämfört med 50 % i december 2012 och 38 % i december 2011. Under 2014 har extrapriset  legat på ca 22,50 kr per paket jämfört med ca 33 kr per paket i början av 2012.

– Detta är två mycket stora och betydande kategorier för dagligvaruhandeln. Minskningen av kaffe kan bero på att ”dricka nu” och kapslar säljs via andra kanaler, så detta kan också vara ett tecken på nytt konsumentbeteende, säger ÅsaBritt Hermansson, VD för Nielsen Sverige.


*Nielsen ScanTrack, rullande helår vecka 12, 2014. Svensk dagligvaruhandel, försäljning i  värde inom Totalt bönkaffe.