Insikter

Tillgänglighet och bekvämlighet väger tyngre än pris vid val av livsmedelsbutik
Artikel

Tillgänglighet och bekvämlighet väger tyngre än pris vid val av livsmedelsbutik

Effektiva kassor har blivit viktigare för konsumenten vid val av av livsmedelsbutik men starkast påverkan har egenskaper som trevlig butiksmiljö, brett sortiment, hög kvalitet och service och att det går lätt och snabbt att hitta det man behöver. Det visar Nielsens ShopperTrends.

− Butikers egenskaper har olika påverkan på olika marknader och vid olika tillfällen. I en alltmer konkurrensutsatt detaljhandelsmiljö är det viktigt att förstå hur konsumenten tänker och agerar i olika situationer, både för tillverkare och för de som driver butik, säger ÅsaBritt Hermansson, VD för Nielsen Sverige.

Nielsens ShopperTrends ingår i en global undersökning som genomförs i över 50 länder. Rapporten visar bland annat konsumentens inställning till de olika detaljhandelskedjorna och synliggör också vad som påverkar valet av butik, vilket syfte konsumenten har med sitt butiksbesök samt hur lojala och benägna de är att prova nya butiker. 

Från årets ShopperTrends:

Dagligvaruhandeln

  • Den ideala livsmedelsbutiken erbjuder en trevlig och effektiv kundupplevelse med allt från en trevlig butiksmiljö till ett brett prouduktutbud. Ett lågt pris och lojalitetsprogram driver inte konsumenten till en specifik kedja, enligt ShopperTrends. 
  • Vi ser smärre förändringar vad gäller de faktorer som påverkar valet av butik. Värde för pengarna har ökat något och tillsammans med bra erbjudande och kampanjer understryks vikten av att ha alltid ha rätt priser. 
  • Effektiva kassor har gått från att vara något som tidigare påverkat konsumenten till viss del, men inte varit fullt så starkt, till att nu vara högre prioriterat vid val av butik. 

Servicehandeln 

  • Den ideala servicehandelsbutiken erbjuder en trevlig kundupplevelse där betydelsen av personalens väldigt goda service blir mer och mer viktigt för konsumenten. Butikerna är självklart lättillgängliga och erbjuder en trevlig miljö där kunden snabbt och enkelt hittar det den söker.
  • Även för servicehandeln påverkar effektiva kassor konsumenten i högre grad nu i valet av butik, liksom att butiken har varumärken av hög kvalitet. 

Egenvårdshandeln 

  • Den ideala egenvårdshandeln erbjuder en trevlig kundupplevelse i en butik där det är lätt att hitta det man behöver. Butiken ska ha ett brett sortiment till mycket god kvalitet samt erbjuda utmärkt kundservice. 
  • Varken låga priser, effektiva kassor eller nya produkter är tillräckligt för att locka konsumenten till en särskild kedja. 
  • Värde för pengarna och att varorna alltid finns på lager är parametrar som kunderna nu förväntar sig i högre grad.