Insikter

Öka din försäljning genom ett optimerat sortiment
Artikel

Öka din försäljning genom ett optimerat sortiment

{“order”:3,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Shoppers har i regel alltför många alternativ
Shoppern spenderar i snitt sex sekunder framför hyllan när shoppern letar efter ett specifikt varumärke innan man bestämmer sig för ett alternativ. 60 procent av alla köpbeslut tas vid hyllan. Därför är det otroligt viktigt att optimera sortiment och hyllutrymme för att hjälpa shoppern att hitta rätt.

Ett optimerat sortiment ger många fördelar. Tillgänglighet, valfrihet samt lättare att hitta leder till nöjd shopper, större varukorgar och återkommande köp. Möter man shopperns behov får man en win-win situation.

En av tio innovationer lyckas
Nielsens innovationsrapport visar att endast en av tio innovationer har en distribution över 60 procent ett år efter lansering. Detta visar att optimera sin produktportfölj är svårt, men med fakta och rätt insikter kan man lättare och med större trygghet besluta om vilka produkter man ska prioritera och vilka produkter som ska tas bort för att optimera sin egen och kategorins försäljning.

Nielsen Assortman Optimization är lösningen
Nielsen Assortment Optimization är en optimeringslösning som kombinerar vanlig försäljning med merförsäljning. Med hjälp av merförsäljning kan man se hur mycket en produkt kannibaliserar på en annan. Merförsäljningen kan kvantifieras ända nerifrån produktnivå upp till segment och kategorinivå. Totalt sett kommer du att kunna se vilka segment, varumärken eller SKUs som ger den optimala tillväxten.

Skapar och fördelar utrymmet i det optimala planogrammet
Nielsen Assortman Optimizer kan automatiskt skapa det optimala planogrammet. Genom att länka Assortman med det tillgängliga utrymmet kommer Assortman att föreslå ett sortiment som får plats i planogrammet.