Insikter

Få en snabb helhetsbild av era lanseringar
Artikel

Få en snabb helhetsbild av era lanseringar

Öka takten på genomförandet i butik:

 • Nya produkter är ett viktigt tillväxtområde för alla i branschen
 • Dock fortsatt utmaning världen över visar Nielsens innovation rapport 2016
 • De mest lyckade lanseringarna har gemensamt “First 100 days execution”
 • Execution innebär att ha en bra lanseringsplan och att säkra genomförandet i butik
 • Nielsen Launch Tracker hjälper er att nå era mål med hjälp av snabba och handlingsbara rapporter
 • Nielsens Launch Tracker kan hjälpa er med både rapportering och fysiska observationer i butik

Hur påverkar min lansering mitt övriga sortiment och hela kategorin – få svaret några veckor efter lanseringen:

 • Ökar hela kategorins försäljning?
 • Ökar lanseringen mitt varumärkes andel eller kanibaliserar den på övrig portfölj?
 • Följer butikerna min rekommenderade prisnivå?
 • Ökar mina konkurrenter sin promotion-andel för att möta min lansering?

För att hjälpa er att besvara ovanstående frågor har Nielsen en ny produkt, Launch control, som innebär att vi skapar en egen marknad med de 20-50 första butikerna som säljer er nya produkt. Ni kan alltså värdera er nya produkts bidrag till ert varumärke/kategori tidigt oberoende av distributionsuppbyggnaden som pågår. Vi redovisar ett urval nyckeltal som hjälper er att besvara ovanstående och flera andra frågor som ni kan använda i dialogen med era kunder för att tidigt utöka era listningar.

Testa – mät – värdera – rulla ut framgångsrecept

 • Testa många nya idéer i liten skala
 • Mät utfall i testbutiker jämfört med tvillingbutiker
 • Rulla bara ut era framgångsrecept
 • Ett effektivt sätt att utveckla er försäljning och lönsamhet

Kontakta oss om ni är intresserade av att veta mer.