Insikter

Hur ser utvecklingen ut i dagligvaruhandeln och hur agerar shoppern i butik?
Artikel

Hur ser utvecklingen ut i dagligvaruhandeln och hur agerar shoppern i butik?

{“order”:2,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Nu är årets Marknadsrapport och ShopperTrends här!

Marknadsrapporten ger aktuell försäljningsinformation om varugrupper, kategorier samt segment inom dagligvaruhandeln, servicehandeln och egenvårdshandeln. Rapporten följer också detaljhandelsstrukturen samt utvecklingen för de största varumärkena och leverantörerna inom respektive kategori. Nytt för i år är att alla kategorier ingår i rapporten.

Marknadsrapporten ger bland annat svar på:

 • Vad omsätter de olika varugrupperna i volym och värde inom dagligvaruhandeln,
  servicehandeln respektive egenvårdshandeln?
 • Vilka kategorier växer mest?
 • Vilka är de tre ledande tillverkarna och varumärkena inom respektive kategori?
 • Vilka segment driver utvecklingen inom respektive varugrupp?
 • Hur ser prisutvecklingen ut?

Marknadsrapporten finns på den svenska, norska och danska marknaden och levereras i år i ett nytt interaktivt format.

Läs mer om Marknadsrapporten här

ShopperTrends ger information om vem som handlar, var och varför. Den ger insikt i vilka faktorer konsumenterna värderar vid val av butik och hur de i dagsläget uppfattar att de olika kedjorna uppfyller deras krav och önskemål. ShopperTrends finns för dagligvaruhandeln.

Hur ser shoppern på de olika kedjorna?

 • Vilken kedja har starkast varumärke?
 • Vilka kedjor har starkast relation till sina kunder?
 • Vilka faktorer är viktigast för shoppern när de väljer butik?
 • Vilka är faktorerna som skiljer en kedja från en annan?
 • Vad bör butiken inrikta sig på för att fånga nya kunder och binda upp tillfälliga kunder?
 • Vilken demografisk profil har respektive kedjas kunder?

Läs mer om ShopperTrends här

Vi har ett specialerbjudande när du köper samtliga lokala Marknadsrapporter tillsammans med ShopperTrends, se mer information i beställningsformuläret.

Både Marknadsrapporten och ShopperTrends är mycket användbara vid strategi- och marknadsplanering och rapporterna beräknas vara klara i slutet av mars.

Kontakta gärna din ordinarie kontaktperson på Nielsen för mer information.