Insikter

Shopper Trends 2019
Artikel

Shopper Trends 2019

Shopper trends ger svar på följande frågor:

  • Vilken kedja har starkast varumärke?
  • Vilka kedjor har starkast relation till sina kunder?
  • Vilka faktorer är viktiga vid valet av butik?
  • Vilka faktorer skiljer en butik från en annan?
  • Hur ska butiken fånga nya och behålla tillfälliga kunder?
  • Vilken demografisk profil har respektive kedjas kunder?
  • Varför väljer shoppern att handla online istället för i fysisk butik?
     

Intresserad av att veta mer? Kontakta din Nielsenrepresentant.