Insikter

Innehållstyp

Augmented Retail: The New Consumer Reality

Consumers today are increasingly craving immersive, real-life experiences. But they want these experiences without foregoing time or effort. The solution? Augmented and virtual reality technology, coming to a “store” near you.

Hälsorapporten 2019

Nordbor vill äta sunt och den sista tiden har svensk dagligvaruhandel präglats av ökat fokus på hälsa, hållbarhet och «fri från»-produkter.