Insikter

Innehållstyp

Marknadsrapporten 2018

Hur ser utvecklingen ut i dagligvaruhandeln? Marknadsrapporten ger aktuell försäljningsinformation om varugrupper, kategorier samt segment inom dagligvaruhandeln, servicehandeln och egenvårdshandeln.