Insikter

Innehållstyp

Shopper Trends 2018

ShopperTrends ger information om vem som handlar, var och varför. Den ger insikt i vilka faktorer konsumenterna värderar vid val av butik och hur de i dagsläget uppfattar att de olika kedjorna uppfyller deras krav och önskemål. Shopper Trends finns för Dagligvaruhandeln, Servicehandeln och...