Insikter

Innehållstyp

Augmented Retail: The New Consumer Reality

Consumers today are increasingly craving immersive, real-life experiences. But they want these experiences without foregoing time or effort. The solution? Augmented and virtual reality technology, coming to a “store” near you.

Shopper Trends 2018

ShopperTrends ger information om vem som handlar, var och varför. Den ger insikt i vilka faktorer konsumenterna värderar vid val av butik och hur de i dagsläget uppfattar att de olika kedjorna uppfyller deras krav och önskemål. Shopper Trends finns för Dagligvaruhandeln, Servicehandeln och...