Insikter

Innehållstyp

Hälsorapporten 2019

Nordbor vill äta sunt och den sista tiden har svensk dagligvaruhandel präglats av ökat fokus på hälsa, hållbarhet och «fri från»-produkter.